Home » vinh long 1 You are browsing entries tagged with “vinh long 1”

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ năm, ngày 6/9/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ năm, ngày 6/9/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

September 6th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ tư, ngày 5/9/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ tư, ngày 5/9/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

September 5th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ ba, ngày 4/9/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ ba, ngày 4/9/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

September 4th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ hai, ngày 3/9/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ hai, ngày 3/9/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

September 3rd, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ sáu, ngày 31/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ sáu, ngày 31/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 31st, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ năm, ngày 30/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ năm, ngày 30/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 30th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ tư, ngày 29/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ tư, ngày 29/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 28th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ ba, ngày 28/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ ba, ngày 28/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 27th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ hai, ngày 27/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – thứ hai, ngày 27/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 26th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – chủ nhật, ngày 26/8/2012

Lịch phát sóng kênh Vĩnh Long 1 – chủ nhật, ngày 26/8/2012 00:00 Phim ĐL – Đại náo nữ nhi quốc – T.57-58 02:10 Phim tài liệu – Đi tìm trang phục Việt – T.8 02:30 Thời trang quốc tế 02:50 Thế giới nghệ sĩ 03:10 Trái tim nhân ái 03:30 Phim .. về sáng [...]

August 25th, 2012 | Posted in Các đài khác | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao