Home » sctv3 You are browsing entries tagged with “sctv3”

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ tư, ngày 20/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ tư, ngày 20/2/2013 06:30 Những tiên nữ Winx xinh đẹp 02 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 23 07:30 Nữ anh hùng Enigma 11 08:00 Đồng hồ cát 37 10:30 Những tiên nữ Winx xinh đẹp 03 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 24 11:30 Nữ anh hùng Enigma 12 12:00 [...]

February 20th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ ba, ngày 19/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ ba, ngày 19/2/2013 06:30 Những tiên nữ Winx xinh đẹp 01 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 22 07:30 Nữ anh hùng Enigma 10 08:00 Đồng hồ cát 36 10:30 Những tiên nữ Winx xinh đẹp 02 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 23 11:30 Nữ anh hùng Enigma 11 12:00 [...]

February 19th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ hai, ngày 18/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ hai, ngày 18/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 26 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 21 07:30 Nữ anh hùng Enigma 09 08:00 Chuyện kể bé nghe-Đồng hồ cát 35 10:30 Những tiên nữ Winx xinh đẹp 01 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 22 11:30 Nữ anh hùng Enigma 10 [...]

February 18th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ bảy, ngày 9/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ bảy, ngày 9/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 17 07:00 Lily, cô phù thủy nhỏ 08 07:30 Anh hùng vũ trụ 52 08:00 Đồng hồ cát 26 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 18 11:00 Lily, cô phù thủy nhỏ 09 11:30 Nữ anh hùng Enigma 01 12:00 Đồng hồ [...]

February 8th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ sáu, ngày 8/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ sáu, ngày 8/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 16 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 15 07:30 Anh hùng vũ trụ 51 08:00 Đồng hồ cát 25 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 17 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 16 11:30 Anh hùng vũ trụ 52 12:00 Đồng hồ cát 26 [...]

February 7th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ năm, ngày 7/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ năm, ngày 7/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 15 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 14 07:30 Anh hùng vũ trụ 50 08:00 Đồng hồ cát 24 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 16 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 15 11:30 Anh hùng vũ trụ 51 12:00 Đồng hồ cát 25 [...]

February 7th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ tư, ngày 6/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ tư, ngày 6/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 14 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 13 07:30 Anh hùng vũ trụ 49 08:00 Đồng hồ cát 23 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 15 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 14 11:30 Anh hùng vũ trụ 50 12:00 Đồng hồ cát 24 [...]

February 6th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ ba, ngày 5/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ ba, ngày 5/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 13 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 12 07:30 Anh hùng vũ trụ 47 08:00 Đồng hồ cát 22 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 14 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 13 11:30 Anh hùng vũ trụ 48 12:00 Đồng hồ cát 23 [...]

February 5th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ hai, ngày 4/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – thứ hai, ngày 4/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 12 07:00 Gia đình nhà Thornberrys 11 07:30 Anh hùng vũ trụ 46 08:00 Đồng hồ cát 21 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 13 11:00 Gia đình nhà Thornberrys 12 11:30 Anh hùng vũ trụ 47 12:00 Đồng hồ cát 22 [...]

February 3rd, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV3 – chủ nhật, ngày 3/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV3 – chủ nhật, ngày 3/2/2013 06:30 Chú cáo nhỏ Yorang 11 07:00 Lily, cô phù thủy nhỏ 07 07:30 Anh hùng vũ trụ 45 08:00 Đồng hồ cát 20 10:30 Chú cáo nhỏ Yorang 12 11:00 Lily, cô phù thủy nhỏ 08 11:30 Anh hùng vũ trụ 46 12:00 Đồng hồ [...]

February 2nd, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao