Home » sctv14 You are browsing entries tagged with “sctv14”

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ tư, ngày 20/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ tư, ngày 20/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T46) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T30) 02:00 Tết ơi Xuân à! 11 tập (T11) + Trò chơi định mệnh 33 tập (T01) 04:00 Trốn Tết 05 tập (T03+04) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T47) [...]

February 20th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ ba, ngày 19/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ ba, ngày 19/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T45) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T29) 02:00 Tết ơi Xuân à! 11 tập (T09+10) 04:00 Trốn Tết 05 tập (T01+02) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T46) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T30) [...]

February 19th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ hai, ngày 18/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ hai, ngày 18/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T44) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T28) 02:00 Tết ơi Xuân à! 11 tập (T07+08) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T32+33) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T45) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 18th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ bảy, ngày 16/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ bảy, ngày 16/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T42) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T26) 02:00 Tết ơi Xuân à! 11 tập (T03+04) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T28+29) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T43) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 16th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ sáu, ngày 15/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ sáu, ngày 15/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T41) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T25) 02:00 Tết ơi Xuân à! 11 tập (T01+02) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T26+27) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T42) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 15th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ năm, ngày 14/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ năm, ngày 14/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T40) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T24) 02:00 Làm đẹp ăn Tết 04 tập (T03+04) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T24+25) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T41) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 14th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ ba, ngày mùng 3 tết (12/2/2013)

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ ba, ngày mùng 3 tết (12/2/2013) 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T38) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T22) 02:00 Về quê cưới vợ 33 tập (T32+33) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T20+21) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T39) 07:00 Bao la tình [...]

February 12th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ bảy, ngày 9/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ bảy, ngày 9/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T35) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T19) 02:00 Về quê cưới vợ 33 tập (T26+27) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T14+15) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T36) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 8th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ sáu, ngày 8/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ sáu, ngày 8/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T34) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T18) 02:00 Về quê cưới vợ 33 tập (T24+25) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T12+13) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T35) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 7th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ năm, ngày 7/2/2013

sctv

Lịch phát sóng SCTV14 – thứ năm, ngày 7/2/2013 00:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T33) 01:00 Bao la tình mẹ 30 tập (T17) 02:00 Về quê cưới vợ 33 tập (T22+23) 04:00 Bảo mẫu @ 33 tập (T10+11) 06:00 Tiểu thư đi học 50 tập (T34) 07:00 Bao la tình mẹ 30 tập [...]

February 7th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao