Home » Lịch Phát sóng VTV6 “Lịch Phát sóng VTV6”

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 chủ nhật, ngày 31/08/2014

kenh vtv6

0h00 Bài hát Việt – Tháng 8 2h00 Đùa chút thôi – 30 2h15 VTV kết nối 3h00 Sinh ra từ làng Làm giàu không khó 3h30 Dám làm không? – Số 34 4h00  Trẻ em luôn đúng – Số 18 4h45 5S online  – Tập 235 Dũng sĩ hay liệt sĩ 5h00 Cuộc đua [...]

August 29th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ bảy, ngày 30/08/2014

kenh vtv6

0h00 Phim truyện Qua ngày giông bão – Tập 26 0h45 5S online  – Tập 235 Dũng sĩ hay liệt sĩ 1h00 Khám phá thế giới   1h45 Đùa chút thôi – Số 31   2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 29 3h00 V6 du ký Nét đẹp văn hóa mỳ Quảng [...]

August 29th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ sáu, ngày 29/08/2014

kenh vtv6

1h00 Khám phá thế giới 1h45 Đùa chút thôi – Số 32 2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 32 3h00 Ngược chiều   Con đường phía trước 3h30 Xưởng thời trang Nguyễn Thị Thủy 4h00 Người kế tiếp – Số 47 4h45 5S online  – Tập 233 Người tình hạc giấy 5h00 Những [...]

August 28th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ năm, ngày 28/08/2014

kenh vtv6

0h00 Một bước để chiến thắng – Số 47 0h45 5S online  – Tập 234 Một chuyến du lịch 1h00 Khám phá thế giới 1h45 Đùa chút thôi – Số 33 2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 31 3h00 Sinh ra từ làng Làm giàu không khó 3h30 Ghế không tựa Ca [...]

August 27th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ tư, ngày 27/08/2014

kenh vtv6

0h00  Trẻ em luôn đúng – Số 18 0h45 5S online  – Tập 233 Người tình hạc giấy 1h00 Khám phá thế giới 1h45 Đùa chút thôi – Số 34 2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 30 3h00 Sống khác Ngôi nhà nhỏ – Phần 2 3h30 Dám làm không? Số 34 [...]

August 26th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ ba, ngày 26/08/2014

kenh vtv6

0h00 Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 0h45 5S online  – Tập 232  Mồm nói đầu phải nghĩ 1h00 Khám phá thế giới 1h45 Đùa chút thôi – Số  33 2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 29 3h00 V6 du ký Hành trình Lý Sơn  – Phần 2 3h30 Người [...]

August 25th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6 thứ hai, ngày 25/08/2014

kenh vtv6

0h00 Sao Mai điểm hẹn 2h00 Đùa chút thôi 2h15 VTV kết nối 2h30 Hành trình khám phá 3h00 Ngược chiều Khoảng trời riêng 3h30 Ghế không tựa Nhạc sĩ Giáng Son 4h00 Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 4h45 5S online Quà của sếp 5h00 Cuộc đua kỳ thú 5h45 Truyền hình [...]

August 25th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6, chủ nhật ngày 24/08/2014

kenh vtv6

0h00 Sao Mai điểm hẹn Liveshow 8 2h00 Đùa chút thôi 2h15 VTV kết nối 2h30 Bếp Việt 3h00 Sinh ra từ làng Vua thủy sinh giữa đại ngàn 3h30 Ghế không tựa Nhạc sĩ Giáng Son 4h00 Trẻ em luôn đúng 4h45 5S online Quà của sếp 5h00 Cuộc đua kỳ thú 6h00 V6 [...]

August 23rd, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6, thứ bảy ngày 23/08/2014

kenh vtv6

0h00 Người kế tiếp – Số 46 0h45 5S online  – Tập 231 Số phận hẩm hiu 1h00 Khám phá thế giới 1h45 Đùa chút thôi – Số 30 2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 28 3h00 V6 du ký Hành trình Lý Sơn  – Phần 2 3h30 Tôi hát - Số 34 [...]

August 22nd, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV6, thứ sáu ngày 22/08/2014

kenh vtv6

0h00 Chinh phục Tuổi trẻ quốc tế 0h45 5S online  – Tập 230 Tìm thấy chống ế 1h00 Khám phá thế giới   1h45 Đùa chút thôi – Số 31   2h00 Phim Việt Nam Vitamin tình yêu – Tập 27 3h00 Ngược chiều Ngược dòng 3h30 Xưởng thời trang Nguyễn Thu Trang 4h00 Người [...]

August 21st, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng VTV6 | Read More »