Home » Lịch phát sóng VTV3 “Lịch phát sóng VTV3”

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtv3

0h15 Phim truyện Son môi hồng – Tập 35 1h00 Phim tài liệu 1h30 Thể thao 3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 10 4h20 Chiếc nón kì diệu 5h20 Vì bạn xứng đáng 6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao 6h45 Hai trái tim vàng 7h00 Cà phê [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ tư ngày 23/07/2014

kenh vtv3

0h10 Phim truyện Son môi hồng – Tập 33 1h00 Phim tài liệu Những người bảo vệ rừng – Phần 1 1h30 Thể thao   3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 8 3h50 Thể thao   4h20 Đấu trường 100   5h15 Văn hoá – Sự kiện – [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtv3

01:00 Phim tài liệu 01:30 Phim truyện 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện 03:40 Thể thao 04:20 Đấu trường 100 05:20 Văn hoá – Sự kiện – Nhân vật 06:00 Nhịp đập 360 độ Thể thao 06:45 07:00 07:50 Về quê 08:00 Ca nhạc 08:45 Văn hoá – Sự kiện – Nhân vật 09:30 Thể [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ hai ngày 21/07/2014

kenh vtv3

00:15 Phim truyện: Son môi hồng – Tập 32 01:00 Phim tài liệu 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 7 03:40 Thể thao 04:20 Hãy chọn giá đúng 05:20 Trò chơi âm nhạc 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 07:00 07:50 Bảng xếp [...]

July 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, chủ nhật ngày 20/07/2014

kenh vtv3

00:00 Phim truyện: Son môi hồng – Tập 32 01:00 Phim tài liệu 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 6 05:30 Thư giãn cuối tuần 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 Đồng hành Giai điệu tự hào 07:00 07:50 Kỹ năng sống 08:00 [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ bảy ngày 19/07/2014

kenh vtv3

00:15 PT: Son môi hồng – Tập 31 01:00 Phim TL 01:30 Thể thao 03:00 PT: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 5 04:20 Đường lên đỉnh Olympia 05:30 MV của tôi 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 Đồng hành Giai điệu tự hào 07:00 Cà phê sáng 07:50 [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ sáu ngày 18/07/2014

kenh vtv3

00:15 PT: Son môi hồng – Tập 30 01:00 Khám phá TG: Cuộc sống trong bóng đêm – Phần 10 01:30 Thể thao 03:00 PT: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 4 04:20 Đừng để tiền rơi 05:30 Thử thách đường phố 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao cùng World [...]

July 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ năm ngày 17/07/2014

kenh vtv3

00:15 PT: Son môi hồng – Tập 29 01:00 Khám phá TG: Cuộc sống trong bóng đêm – Phần 9 01:30 Thể thao 03:00 PT: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 3 03:45 Thể thao 04:20 Chiếc nón kì diệu 05:20 Vì bạn xứng đáng 06:00 Nhịp đập 360 độ thể [...]

July 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ tư ngày 16/07/2014

kenh vtv3

00:15 PT: Son môi hồng – Tập 28 01:00 Khám phá TG: Cuộc sống trong bóng đêm – Phần 8 01:30 Thể thao 03:00 PT: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 2 03:45 Thể thao 04:20 Ai là triệu phú 05:20 Ca nhạc theo yêu cầu 06:00 Nhịp đập 360 độ [...]

July 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ hai ngày 14/07/2014

kenh vtv3

00:30 Truyền :ìn: trực tiếp World cup 2014: Trận c:ung kết 05:20 Trò c:ơi âm n:ạc 06:00 N:ịp đập 360 độ t:ể t:ao cùng World Cup 2014 06:45 07:00 07:50 Bảng xếp :ạng Bài :át yêu t:íc: 08:00 T:ời trang và cuộc sống 09:30 T:ể t:ao 10:00 :ãy c:ọn giá đúng 10:00 Sáng tạo Việt [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »