Home » Lịch phát sóng VTV3 “Lịch phát sóng VTV3”

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ tư ngày 30/07/2014

kenh vtv3

0h10 Phim truyện Son môi hồng – Tập 41 1h00 Phim tài liệu 1h30 Thể thao 3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 16 3h50 Thể thao 4h20 Ai là triệu phú 5h10 Ca nhạc theo yêu cầu 6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao 6h45 Hai trái tim [...]

July 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ hai ngày 28/07/2014

kenh vtv3

00:10 Phim truyện: Son môi hồng – Tập 39 01:00 Phim tài liệu 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 14 03:50 Thể thao 04:20 Hãy chọn giá đúng 05:10 Trò chơi âm nhạc 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 07:00 07:45 Bảng xếp [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, chủ nhật ngày 27/07/2014

kenh vtv3

0h10 Phim truyện Son môi hồng – Tập 38 1h00 Khám phá thế giới Những người bảo vệ rừng – Phần 6 1h30 Thể thao   3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z  – Tập 13 3h50 Thể thao   4h20 Vui – khoẻ – có ích   5h10 Thư giãn [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ bảy ngày 26/07/2014

kenh vtv3

0h15 Phim truyện Son môi hồng – Tập 37 1h00 Phim tài liệu 1h30 Thể thao 3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 12 4h20 Đường lên đỉnh Olympia 5h30 MV của tôi 6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao 6h45 Đồng hành Giai điệu tự hào 7h00 Cà [...]

July 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ sáu ngày 25/07/2014

kenh vtv3

0h15 Phim truyện Son môi hồng – Tập 36 1h00 Phim tài liệu   1h30 Thể thao   3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 11 4h20 Đừng để tiền rơi   5h30 Thử thách đường phố   6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao   6h45 Hai trái [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtv3

0h15 Phim truyện Son môi hồng – Tập 35 1h00 Phim tài liệu 1h30 Thể thao 3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 10 4h20 Chiếc nón kì diệu 5h20 Vì bạn xứng đáng 6h00 Nhịp đập 360 độ thể thao 6h45 Hai trái tim vàng 7h00 Cà phê [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ tư ngày 23/07/2014

kenh vtv3

0h10 Phim truyện Son môi hồng – Tập 33 1h00 Phim tài liệu Những người bảo vệ rừng – Phần 1 1h30 Thể thao   3h00 Phim truyện Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 8 3h50 Thể thao   4h20 Đấu trường 100   5h15 Văn hoá – Sự kiện – [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtv3

01:00 Phim tài liệu 01:30 Phim truyện 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện 03:40 Thể thao 04:20 Đấu trường 100 05:20 Văn hoá – Sự kiện – Nhân vật 06:00 Nhịp đập 360 độ Thể thao 06:45 07:00 07:50 Về quê 08:00 Ca nhạc 08:45 Văn hoá – Sự kiện – Nhân vật 09:30 Thể [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, thứ hai ngày 21/07/2014

kenh vtv3

00:15 Phim truyện: Son môi hồng – Tập 32 01:00 Phim tài liệu 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 7 03:40 Thể thao 04:20 Hãy chọn giá đúng 05:20 Trò chơi âm nhạc 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 07:00 07:50 Bảng xếp [...]

July 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV3, chủ nhật ngày 20/07/2014

kenh vtv3

00:00 Phim truyện: Son môi hồng – Tập 32 01:00 Phim tài liệu 01:30 Thể thao 03:00 Phim truyện: Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z – Tập 6 05:30 Thư giãn cuối tuần 06:00 Nhịp đập 360 độ thể thao 06:45 Đồng hành Giai điệu tự hào 07:00 07:50 Kỹ năng sống 08:00 [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV3 | Read More »