Home » Lịch phát sóng VTV2 “Lịch phát sóng VTV2”

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ sáu ngày 31-10-2014

kenh vtv2

00:00 Tạp chí Du lịch 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam: Hai phía chân trời – Tập 11 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 26 02:15 Sắc màu các dân tộc: Điệu xoè không tuổi 02:40 Dân số và phát triển 03:10 Khám phá thế [...]

October 31st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ năm ngày 30-10-2014

kenh vtv2

00:00 Việt Nam-Đất nước-Con người: Đà Nẵng và những sản phẩm lưu niệm 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam: Hai phía chân trời – Tập 10 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 25 02:15 Hành trình khám phá: Khám phá hang động ở Thái Nguyên [...]

October 30th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ tư ngày 29-10-2014

kenh vtv2

00:00 Cho muôn đời sau: Gìn giữ cho muôn đời sau – Làng họa sĩ 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam: Hai phía chân trời – Tập 9 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 24 02:15 Việt Nam xanh 02:40 Vì cuộc sống: Điều trị [...]

October 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ ba ngày 28-10-2014

kenh vtv2

00:30 Tạp chí Du lịch: Nghệ nhân và làng nghề – Sắc màu pháp lam 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam: Hai phía chân trời – Tập 8 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh 02:15 Những mảnh ghép của cuộc sống: Thu nhập từ lúa gạo – [...]

October 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ hai ngày 27-10-2014

kenh vtv2

00:00 Khoa học giáo dục Quốc phòng – Số 10 00:30 Năng suất – Chất lượng 00:45 Phim Việt Nam: Hai phía chân trời – Tập 7 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 22 02:15 Tâm hồn Việt: Làng rối Đào Thục 02:40 Sức khỏe và cuộc sống: Tác dụng [...]

October 27th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 chủ nhật ngày 26-10-2014

kenh vtv2

00:00 Pháp luật và Cuộc sống 00:30 Phổ biến kiến thức 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 21 02:15 Sổ tay Du lịch: Mai Châu điểm đến cuối tuần – Phẩn 2 02:40 Y học Phương Đông 03:10 Khám phá thế giới: Những ngành khoa học [...]

October 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ bảy ngày 25-10-2014

kenh vtv2

00:00 Kiến thức Sử – ĐịaVề Vĩnh Linh 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 20 02:15 Phát triển bền vững: Bảo tồn và phát triển ở Cù Lao Chàm 02:40 Vì cuộc sống 03:10 Khám phá thế giới: Di [...]

October 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ sáu ngày 24-10-2014

kenh vtv2

00:00 Tạp chí Du lịch 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Khám phá thế giới 02:15 Sắc màu các dân tộc: Người Dao làm du lịch 02:40 Dân số và phát triển: Đà Nẵng với chương trình hỗ trợ người khuyết tật 03:10 Khám phá thế giới 04:00 Phim [...]

October 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ năm ngày 23-10-2014

kenh vtv2

00:00 Việt Nam-Đất nước-Con người: Làng đá ba trăm năm 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 19 02:15 Hành trình khám phá: Tĩnh Gia biển gọi 02:40 Y học bốn phương 03:10 Khám phá thế giới 04:00 Tạp chí [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ tư ngày 22-10-2014

kenh vtv2

00:00 Sắc màu không gian 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 18 02:15 Việt Nam xanh: Vàm Cỏ Đông – Sống hài hòa với thiên nhiên – Phần 2 02:40 Vì cuộc sống: Dấu hiệu của thoát vị đĩa [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »