Home » Lịch phát sóng VTV2 “Lịch phát sóng VTV2”

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ ba ngày 21-10-2014

kenh vtv2

00:30 Phim tài liệu 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài 02:15 Những mảnh ghép của cuộc sống 02:40 Dạy nghề 03:10 Khám phá thế giới 04:00 Bếp Việt 04:30 Khám phá thế giới 05:00 Thể dục theo mùa 05:30 Nông nghiệp xanh 06:00 Phim tài liệu [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ hai ngày 20-10-2014

kenh vtv2

00:00 Cho muôn đời sau: Tắc Xình 00:30 Năng suất – Chất lượng 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 32 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 16 02:15 Tâm hồn Việt: Hương mùa thu 02:40 Sức khỏe và cuộc sống: Nha khoa công nghệ cao, [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 chủ nhật ngày 19-10-2014

kenh vtv2

00:00 Pháp luật và Cuộc sống: Kinh doanh qua mạng xã hội 00:30 Phổ biến kiến thức 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 31 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 15 02:15 Sổ tay Du lịch: Mai Châu điểm đến cuối tuần – Phẩn 1 [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ bảy ngày 18-10-2014

kenh vtv2

00:00 Kiến thức Sử – Địa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Những cuộc chiến trên sa mạc 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 30 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 14 02:15 Phát triển bền vững: Thách thức xử lý môi trường đô [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtv2

00:00 Tạp chí Du lịch. 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Tìm hiểu về sinh vật phù du – Phần 2 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 29 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 13 02:15 Sắc màu các dân tộc: Cánh dù xanh, [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtv2

00:00 Việt Nam-Đất nước-Con người: Ai về Thanh Hóa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Tìm hiểu về sinh vật phù du – Phần 1 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 28 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 12 02:15 Hành trình khám phá: [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ tư ngày 15-10-2014

kenh vtv2

00:00 Cho muôn đời sau: Gìn giữ cho muôn đời sau: Tắc Xình 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Tìm hiểu về loài Sóc- Phần 2 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 27 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 11 02:15 Việt Nam xanh: [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ ba ngày 14-10-2014

kenh vtv2

00:30 Phim tài liệu: Trong mắt Người Hà Nội 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Tìm hiểu về loài Sóc – Phần 1 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 26 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 10 02:15 Những mảnh ghép của cuộc sống: [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ hai ngày 13-10-2014

kenh vtv2

00:30 Phổ biến kiến thức 00:45 Phim Việt Nam: Chỉ có thể là yêu – Tập 18 01:30 Phim nước ngoài: Người phụ nữ của anh – Tập 2 02:15 Tâm hồn Việt: Người Hà Nội 03:10 Khám phá thế giới: Châu Á lạ thường – Phần 3 04:00 Kỹ năng thoát hiểm: Vượt qua [...]

October 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV2 thứ bảy ngày 11-10-2014

kenh vtv2

00:00 Kiến thức Sử – Địa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 Phim Việt Nam 01:30 Phim nước ngoài: 02:15 Phát triển bền vững 02:40 Vì cuộc sống 03:10 Khám phá thế giới 04:00 Quý hơn vàng 04:30 Khám phá thế giới 05:00 Thể dục theo mùa 05:30 Bạn của nhà nông: 06:00 [...]

October 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »