Home » Lịch phát sóng VTV2 “Lịch phát sóng VTV2”

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ năm, ngày 24/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ năm, ngày 24/04/2014 00:00 Việt Nam-Đất nước-Con người: Vua lửa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: cuộc sống của khu rừng bí mật – Phần 1 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 17 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập 12 02:15 Hành trình [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ tư, ngày 23/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ tư, ngày 23/04/2014 00:00 Sắc màu không gian: Không gian xưa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Hành trình tìm kiếm thức ăn của voi sa mạc 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 16 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập 11 02:15 Việt [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ ba, ngày 22/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ ba, ngày 22/04/2014 00:00 Khoa học giáo dục Quốc phòng: Trên một hướng tiến công chiến lược trong chiến dịch Hồ Chí Minh 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Hành trình tới Châu Âu của các loài chim 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ hai, ngày 21/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ hai, ngày 21/04/2014 00:00 Pháp luật và Cuộc sống: 00:30 Phổ biến kiến thức 00:45 Phim Việt Nam: Hoa nở trái mùa 01:30 Phim nước ngoài: Hoa Mộc Lan 02:15 Tâm hồn Việt: 02:40 Sức khỏe và cuộc sống 03:10 Khám phá thế giới 04:00 Kỹ năng thoát [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014 00:00 Kiến thức Sử – Địa 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 12 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập 7 02:15 Phát triển bền vững: Tiết kiệm năng lượng 02:40 Vì cuộc sống: Bệnh [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ sáu, ngày 18/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Giao hàng lịch trên kênh VTV2 Sóng Thứ sáu, ngày 18/04/2014 00:00 Phim TL 00:30 Mười vạn questions because of sao 00:45 PT VN: Hòa không left Mua – Tập 11 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập 6 02:15 Message from is too Khu 02:40 Dân numbers and Development 03:10 Khám Phá TG: Khám [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ năm, ngày 17/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ năm, ngày 17/04/2014 00:00 Việt Nam – Đất nước – Con người: Bên cửa Thuận 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Bản đồ nhận thức của động vật – Phần 4 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 10 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – [...]

April 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ tư, ngày 16/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ tư, ngày 16/04/2014 00:00 Cho muôn đời sau: Gìn giữ cho muôn đời sau 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Bản đồ nhận thức của động vật – Phần 3 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 9 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập [...]

April 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ ba, ngày 15/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ ba, ngày 15/04/2014 00:00 Khoa học giáo dục Quốc phòng: Đường tới chiến thắng 00:30 Mười vạn câu hỏi vì sao: Bản đồ nhận thức của động vật – Phần 2 00:45 PT VN: Hoa nở trái mùa – Tập 8 01:30 PT: Hoa Mộc Lan – Tập [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ hai, ngày 14/04/2014

Lịch phát sóng VTV2

Lịch phát sóng trên kênh VTV2 thứ hai, ngày 14/04/2014 00:00 Pháp luật và Cuộc sống: Pháp luật về bảo vệ quyền tác giả 00:30 Phổ biến kiến thức 00:45 Phim Việt Nam: Hoa nở trái mùa – Tập 7 01:30 Phim nước ngoài: Hoa Mộc Lan – Tập 2 02:15 Tâm hồn Việt: Hà [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV2 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao