Home » Lịch phát sóng VTV1 “Lịch phát sóng VTV1”

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ sáu ngày 24-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Khám phá Việt Nam 01:00 Tin tức 01:10 Lục lạc vàng: Xã Thanh Lan – Huyện Thanh Hà – Tỉnh Hải Dương 02:00 Tin tức 02:10 Âm nhạc và cuộc sống 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Bão qua làng – Tập 22 04:00 Tin tức 04:10 Khám phá thế [...]

October 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ năm ngày 23-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Khám phá Việt Nam 01:00 Tin tức 01:10 VTV kết nối 01:30 Cửa sổ ASEAN 02:00 Tin tức 02:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật múa rối và vấn đề gìn giữ bản sắc dân tộc 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Đại ca U70 – Tập 6 [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ tư ngày 22-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Ký sự: Hà Nội phố – Tập 15 01:00 Tin tức 01:10 Talk Vietnam: Giải thưởng Nghị lực sống ở ngôi nhà An Phú 02:00 Tin tức 02:10 Làng Việt: Làng Việt ở Đông Anh – Hà Nội 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Đại ca U70 – Tập 5 [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ ba ngày 21-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Phim tài liệu 01:00 Tin tức 01:10 02:00 Tin tức 02:10 Cổng làng tự truyện 02:30 Ca nhạc 03:00 Tin tức 04:00 Tin tức 04:10 Khám phá thế giới 05:00 Chào cờ 05:10 Cải cách hành chính 05:30 Chào buổi sáng 07:00 07:30 Phim tài liệu 08:05 Chuyện đương thời [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ hai ngày 20-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 VTV kết nối 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày 01:00 Tin tức 01:10 Khám phá Việt Nam: Luy Lâu và Tứ Pháp 01:30 Báo chí toàn cảnh 02:00 Tin tức 02:10 Cổng làng tự truyện: Làng nghề khăn xếp duy nhất ở Miền Bắc 02:30 Sự kiện và bình luận: [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 chủ nhật ngày 19-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 Gương sáng trong cuộc sống: Người mở trường học trực tuyến 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Tin tức 01:10 Khám phá Việt Nam: Pu Sam Cap, Tây Bắc – Đệ nhất động 01:30 Văn học nghệ thuật: Điềm Phùng Thị với tượng đài liệt sĩ ở Huế 02:00 Tin [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ bảy ngày 18-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Ký sự: Hà Nội phố – Tập 13 01:00 Tin tức 01:10 Đối thoại chính sách: Luật Bảo hiểm y tế 02:00 Tin tức 02:10 Câu chuyện văn hóa: Văn hóa mạng – con dao hai lưỡi 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Bão qua làng – Tập 21 04:00 [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Ký sự: Hà Nội phố – Tập 12 01:00 Tin tức 01:10 Lục lạc vàng: Xã Cát Vân – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An 02:00 Tin tức 02:10 Tạp chí âm nhạc – Số 5 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Bão qua làng – Tập 20 04:00 [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV,Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Ký sự: Hà Nội phố – Tập 11 01:00 Tin tức 01:10 VTV kết nối 01:30 Thế giới góc nhìn 02:00 Tin tức 02:10 Không gian văn hóa nghệ thuật: Rối “Chầu văn” 03:00 Tin tức 03:10 Phim truyện: Đại ca U70 – Tập 4 04:00 Tin tức 04:10 Khám [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV1 thứ tư ngày 15-10-2014

kenh vtv1

00:00 Tin tức 00:10 00:30 Phim tài liệu 01:00 Tin tức 01:10 Chuyện đương thời: Lạm dụng hoá chất bảo vệ thực vật – Nỗi đau của ai? 02:00 Tin tức 02:10 Không gian văn hóa nghệ thuật: Rối “Chầu văn” 03:00 Tin tức 04:00 Tin tức 04:10 Khám phá thế giới 05:00 Chào cờ [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV1 | Read More »