Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng VTV4 “Lịch phát sóng VTV4”

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ bảy ngày 22 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Talk Vietnam: Nhà sử học Mỹ Larry Berman và điệp viên hoàn hảo 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Giai điệu tự hào 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Núi sông bờ cõi: Ký ức Hoàng Sa 04:00 Đường lên đỉnh Olympia 04:45 Bản tin Tài chính – Đầu [...]

November 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ sáu ngày 21 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Phim tài liệu: Giáo sư Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học anh hùng – Phần 2 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – Tập 13 02:15 Khám phá Việt Nam: Lịch Đoi xứ Mường 02:30 [...]

November 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ năm ngày 20 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Phim tài liệu: Giáo sư Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học anh hùng – Phần 1 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – Tập 12 02:15 Khám phá Việt Nam: Sen giấy 02:30 Giai điệu [...]

November 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ tư ngày 19 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Truyền hình chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật: Các bài võ đặc sắc của Câu lạc bộ Minh Long – Phần 2 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – [...]

November 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ ba ngày 18 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Những mảnh ghép của cuộc sống 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện 02:15 Khám phá Việt Nam: 02:30 Giai điệu cuộc sống: 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Phim tài liệu: 04:00 Chúng tôi là chiến sĩ 04:45 Bản tin Tài chính [...]

November 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ hai ngày 17 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Phim tài liệu: Hà Nội trong tôi 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – Tập 9 02:15 Khám phá Việt Nam: Làng họa sỹ 02:30 Hòa nhạc thính phòng: Giới thiệu biến [...]

November 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ bảy ngày 15 -11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Talk Vietnam: Lan Vy Nguyễn và câu chuyện tôn vinh giá trị Việt 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Núi sông bờ cõi: Những thầy giáo mang quân hàm xanh 04:00 Đường lên đỉnh Olympia 04:45 Bản tin Tài chính – [...]

November 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ sáu ngày 14-11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Danh nhân đất Việt: Người viết câu “Hiền tài “ 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – Tập 8 02:15 Khám phá Việt Nam 02:30 Giai điệu cuộc sống: Quê tôi 03:00 Bản tin tiếng [...]

November 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ năm ngày 13-11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Những mảnh ghép của cuộc sống: Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam – 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – 02:15 Khám phá Việt Nam: 02:30 Giai điệu cuộc sống: 03:00 Bản tin [...]

November 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTV4 thứ tư ngày 12-11-2014

kenh vtv4

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Danh nhân đất Việt: Người viết Mai Đình Mộng Ký 01:00 Người Việt bốn phương 01:20 Tinh hoa võ thuật 01:30 Phim truyện: Khi đàn ông góa vợ bật khóc – Tập 6 02:15 Khám phá Việt Nam: Bản đồ Việt Nam bằng đá 02:30 Giai điệu cuộc sống: [...]

November 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »