Home » Lịch phát sóng VTV4 “Lịch phát sóng VTV4”

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ sáu ngày 22/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 9: Người Mỹ và vũng lầy Nam Việt Nam 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – [...]

August 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ năm ngày 21/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 8: Tiền tuyến gọi 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – Tập 15 2h15 Khám phá [...]

August 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ tư ngày 20/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 7: Xẻ dọc Trường Sơn 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – Tập 14 2h15 Kiều [...]

August 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ ba ngày 19/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 6: Trên đỉnh ý chí 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – Tập 13 2h15 Khám [...]

August 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ hai ngày 18/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 5: Mở đường 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – Tập 12 2h15 [...]

August 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, chủ nhật ngày 17/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Thư giãn cuối tuần Số 82 1h15 Người Việt bốn phương 1h30 Bài hát yêu thích 3h00 Bản tin tiếng Pháp 3h30 Việt Nam & Thế giới 4h00 Chìa khoá thành công 4h45 Ký sự những dòng kênh phương Nam Kênh Bảo Định [...]

August 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ bảy ngày 16/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Talk Vietnam Giáo sư Vas và hành trình giới thiệu ngôn ngữ lập trình tư duy vào Việt Nam 1h15 Người Việt bốn phương 1h30 Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp Tình người ở lại 3h00 Bản tin tiếng Pháp 3h30 Núi sông [...]

August 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ sáu ngày 15/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 4: Miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – [...]

August 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ năm ngày 14/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự 0h25 Thời tiết du lịch 1 0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 3: Chỉ có một con đường 1h00 Người Việt bốn phương 1h15 Ký ức Việt Nam 1h20 Tinh hoa võ thuật 1h30 Phim truyện Bí mật tam giác vàng – Tập 10 2h15 [...]

August 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV4, thứ tư ngày 13/08/2014

kenh vtv4

0h00 Bản tin thời sự   0h25 Thời tiết du lịch 1   0h30 Phim tài liệu Nơi huyền thoại bắt đầu – Tập 2: Thời đại Hồ Chí Minh 1h00 Người Việt bốn phương   1h15 Ký ức Việt Nam   1h20 Tinh hoa võ thuật   1h30 Phim truyện Bí mật tam giác [...]

August 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV4 | Read More »