Home » Lịch phát sóng VTV9 “Lịch phát sóng VTV9”

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ tư ngày 30/07/2014

kenh vtv9

0:15 Tin tức     0:25 Phim truyện Việt Nam Bóng tối rực rỡ – Tập 21 1:15 Nhìn ra thế giới Bút ký của các nhà tự nhiên học 2:15 Giai điệu Phương Nam Nhớ Bác 2:45 Ký sự Ký sự Biên phòng – Tập 2 3:15 Thế giới cập nhật   3:30 Thế [...]

July 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ ba ngày 29/07/2014

kenh vtv9

0:15 Tin tức   0:25 Phim truyện Việt Nam Bóng tối rực rỡ – Tập 20 1:15 Nhìn ra thế giới. Thế giới lượng tử 2:15 Dân ca Nam Bộ Lý xàng xê 2:40 Ký sự Ký sự Biên phòng – Tập 1 3:10 Thế giới cập nhật 3:25 Thế giới thể thao 3:30 Tình [...]

July 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, chủ nhật ngày 27/07/2014

vtv9

0:15 Tin tức      0:25 Phim truyện Bóng tối rực rỡ – Tập 18 1:15 Nhìn ra thế giới. Công trình xây dựng Trung tâm Thương mại thế giới 2:05 Dân ca Nam Bộ   Tình quê trong câu hát lý 2:35 Phim tài liệu Trên mảnh đất anh hùng 3:05 Thế giới cập [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ sáu ngày 25/07/2014

kenh vtv9

0:00 Tình khúc vượt thời gian Lưu bút ngày xanh 0:15 Tin tức   0:25 Phim truyện Bóng tối rực rỡ – Tập 15 1:15 Nhìn ra thế giới Động vật săn mồi: Cá sấu 2:05 Dân ca nhạc cổ Ký ức mùa thu 2:35 Phim tài liệu Giai điệu của ám ảnh 3:05 Thế [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtv9

00:05 Tin tức   00:15 Phim truyện Bóng tối rực rỡ – Tập 15 1:00 Ký sự Lũ về, trang sách nhớ thương 1:10 Nhìn ra thế giới Động vật săn mồi  cá sấu 2:00 Dân ca nhạc cổ Ký ức mùa Thu 2:30 Phim tài liệu  Giai điệu của ám ảnh 3:00 Thế giới cập [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ tư ngày 23/07/2014

kenh vtv9

0:00 Tình khúc vượt thời gian Thoáng quê hương 0:15 Tin tức   0:25 Phim truyện Việt Nam Bóng tối rực rỡ – Tập 13 1:15 Nhìn ra thế giới. Nghiên cứu não người qua não chuột 2:05 Ký sự Đường quê 2:15 Dân ca Nam Bộ Tình quê trong câu hát lý 2:40 Phim [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtv9

0:00 Tình khúc vượt thời gian Thoáng quê hương 0:15 Tin tức   0:25 Phim truyện Việt Nam Bóng tối rực rỡ – Tập 13 1:15 Nhìn ra thế giới. Nghiên cứu não người qua não chuột 2:05 Ký sự Đường quê 2:15 Dân ca Nam Bộ Tình quê trong câu hát lý 2:40 Phim [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ bảy ngày 19/07/2014

kenh vtv9

00:05 Tin tức 00:15 PT: Bóng tối rức rỡ – Tập 10 01:10 Nhìn ra thế giới.: Cuộc phiêu lưu qua những miền đất – Phần 7 02:00 Giai điệu phương Nam : Gợi nhớ quê hương 02:30 Ký sự: Ký sự Biên phòng – Tập 5 03:00 Thế giới cập nhật 03:15 Thế giới thể [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ bảy ngày 12/07/2014

kenh vtv9

00:05 Tin tức 00:15 PT   : Bóng tối rực rỡ – Tập 4 01:10 Nhìn ra thế giới.: Thiên nhiên hoang dã – Phần 2 02:00 Dân ca nhạc cổ   : Chuyện quê tôi 02:30 Phim TL: Chuyện những người ở lại 03:00 Thế giới cập nhật 03:15 Thế giới thể thao 03:25 Tình khúc vượt thời [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTV9, thứ sáu ngày 11/07/2014

kenh vtv9

00:05 Tin tức 00:15 PT   : Bóng tối rực rỡ – Tập 3 01:10 Nhìn ra thế giới.: Thiên nhiên hoang dã – Phần 1 02:00 Dân ca nhạc cổ   : Nhớ bạn 02:30 Phim TL: Nguyệt hồng 03:00 Thế giới cập nhật 03:15 Thế giới thể thao 03:25 Tình khúc vượt thời gian.: Sang ngang 03:50 [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VTV9 | Read More »