Home » Lịch phát sóng VTC “Lịch phát sóng VTC”

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 08:30 Xã hội thông tin 09:00 Tuần công nghệ 09:30 09:45 Tại sao Không 10:00 Click 10:15 F5 Refresh 10:30 11:00 Lần theo dấu vết 11:30 F5 Refresh 12:00 10 phút cập [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtc1

00:00 THẾ GIỚI GIẢI TRÍ 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 PHONG VÀ THỦY 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 MUSIC FACES 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 08:00 Phong cách số: 08:30 Một vòng online 08:45 F5 Refresh 09:00 Tại sao Không 09:15 Click 09:30 Lần theo dấu vết 10:00 Giải mã 10:30 F5 Refresh 10:45 11:00 Xã hội thông tin 11:30 Phong cách [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 PHIM TÀI LIỆU 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 15-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Lần theo dấu vết 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Xã hội thông tin 08:00 Tuần công nghệ: 08:30 Click 08:45 F5 Refresh 09:00 Phong cách số 09:30 10:00 10:30 F5 Refresh 10:45 Tại sao Không 11:00 11:30 Xã hội thông tin 12:00 10 phút cập [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ tư ngày 15-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 MUSIC FACES 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 BẢN TIN SÁNG 06:30 DBTT [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ ba ngày 14-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Tuần công nghệ 08:00 Lần theo dấu vết 08:30 Một vòng Online 08:45 F5 Refresh 09:00 Giải mã 09:30 Phong cách số 10:00 Xã hội thông tin 10:30 11:00 11:30 F5 Refresh 12:00 10 phút cập nhật 12:10 [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ ba ngày 14-10-2014

kenh vtc1

00:00 GIẢI MÃ: 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 02:30 THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH: 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 PHIM TRUYỆN [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ hai ngày 13-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Tại sao Không 06:30 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Music faces 08:00 Phong cách số: 08:30 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 Tuần công nghệ: 10:00 10:30 Xã hội thông tin 11:00 Giải mã 11:30 Click 11:45 12:00 10 phút cập nhật 12:10 Inbox 12:15 [...]

October 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ hai ngày 13-10-2014

kenh vtc1

00:00 GIẢI MÃ 00:30 Chương trình Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ 02:30 ĐA CHIỀU 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 LỜI MUỐN NÓI 04:15 04:45 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 PHIM TRUYỆN VN 06:50 VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI [...]

October 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »