Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba Ngày 26-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 27 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 33 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 34 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 17 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống [...]

May 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Hai ngày 25-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 26 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 32 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 33 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 16 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống [...]

May 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật Ngày 24-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 25 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 31 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 32 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 15 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược Dòng Thời Gian [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy Ngày 23-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 24 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 30 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 31 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 14 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Luật đời vay trả [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu Ngày 22-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 23 : Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 16 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 29 : Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 22 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 30 : Phim Việt Nam: Ngõ [...]

May 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm Ngày 21-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 22 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 28 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 29 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 12 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống [...]

May 20th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư Ngày 20-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 21 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 27 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 28 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 11 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống [...]

May 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật Ngày 17-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 18 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 24 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 25 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 8 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược Dòng Thời Gian [...]

May 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy ngày 16-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 17 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 23 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 24 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 7 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Luật đời vay trả [...]

May 15th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 15-5-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Bữa tối của diều hâu – Tập 16 01:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 22 02:00 Phim Việt Nam: Ngõ vắng – Tập 23 03:00 Phim Việt Nam: Cạm bẫy thị thành – Tập 6 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống [...]

May 14th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »