Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ bảy, ngày 19/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 21 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 41 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 33-Hết 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ sáu, ngày 18/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 20 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 40 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 32 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ năm, ngày 17/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ năm, ngày 17/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 19 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 39 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 31 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ tư, ngày 16/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ tư, ngày 16/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 18 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 38 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 30 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ ba, ngày 15/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ ba, ngày 15/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 17 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 37 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 29 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ hai, ngày 14/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ hai, ngày 14/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 16 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 36 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 28 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ bảy, ngày 12/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ bảy, ngày 12/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 14 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 34 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 26 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ sáu, ngày 11/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ sáu, ngày 11/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 13 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 33 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 25 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ tư, ngày 09/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ tư, ngày 09/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 11 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 31 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 23 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 8th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ ba, ngày 08/04/2014

vtc9

Lịch phát sóng trên kênh VTC9 thứ ba, ngày 08/04/2014 10:00 PT VN: Sóng gió làng nghề – Tập 10 Trưa – Chiều 12:00 PT HQ: Bữa tiệc của các vị thần – Tập 30 13:00 PT TQ: Phòng tuần bộ – Tập 22 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 [...]

April 7th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao