Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy ngày 18/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 26 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 7 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 24 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 79 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Luật [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 17/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 25 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 6 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 23 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 78 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 16/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 24 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 5 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 22 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 77 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 15th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Tư ngày 15/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 23 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 4 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 21 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 76 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 14th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba ngày 14/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 22 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 3 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 20 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 75 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 13th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Hai ngày 13/4/2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 21 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi – Tập 2 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 19 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 74 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Chủ Nhật ngày 12-4-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 20 01:00 Phim Nước Ngoài: Tình yêu còn mãi -Tập 1 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 18 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 73 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược Dòng [...]

April 11th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Bảy ngày 11-4-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 19 01:00 Phim Nước Ngoài: Thân thể bí ẩn – Tập 25 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 17 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng -Tập 72 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Luật đời [...]

April 10th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Sáu ngày 10-4-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 18 01:00 Phim Nước Ngoài: Thân thể bí ẩn -Tập 24 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 16 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 71 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị [...]

April 9th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Năm ngày 9-4-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Người thương kẻ nhớ – Tập 17 01:00 Phim Nước Ngoài: Thân thể bí ẩn – Tập 23 02:00 Phim Nước Ngoài: Bi tình song sinh – Tập 15 03:00 Phim Nước Ngoài: Ngọt ngào và cay đắng – Tập 70 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu [...]

April 8th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »