Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 8 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 21 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 48 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 20 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 30th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 30-7-2015

vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 7 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 20 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 47 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 19 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư ngày 29-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 6 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 19 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 46 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 18 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba ngày 28-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 5 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 18 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 45 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 17 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Hai ngày 27-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 4 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 17 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 44 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 16 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 3 : Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 39 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 16 : Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 9 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 43 : Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 2 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 15 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 42 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 14 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Đếm ngược AEC Tập 27,28 [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 1 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 14 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 41 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 13 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 23-7-2015

vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 42 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 13 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 40 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 12 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư ngày 22-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá – Tập 41 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 12 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 39 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 11 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »