Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 3-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 23 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép -Tập 29 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 20 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 25 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình đời siêu [...]

July 2nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 2-7-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 22 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép – Tập 28 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 19 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 24 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình đời [...]

July 2nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật ngày 28-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 18 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép -Tập 24 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 15 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 20 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược Dòng Thời Gian 08:30 Cuộc Chiến quái vật phần 3 [...]

June 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy ngày 27-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 17 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép -Tập 23 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 14 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 19 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Luật đời vay trả 08:30 Cuộc Chiến quái vật phần 3 [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 26-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 16 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép -Tập 22 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 13 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 18 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình đời siêu [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 25-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 15 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép – Tập 21 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 12 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 17 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình đời [...]

June 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư ngày 24-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá – Tập 14 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép – Tập 20 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 11 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 16 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình [...]

June 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba ngày 23-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá – Tập 13 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép – Tập 19 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 10 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 15 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình [...]

June 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Hai ngày 22-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá – Tập 12 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép – Tập 18 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 8 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 14 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Phim Nước Ngoài: Tình [...]

June 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật ngày 21-6-2015

kenh vtc9

00:00 Phim Việt Nam: Trả giá- Tập 11 01:00 Phim Việt Nam: Bản năng thép -Tập 17 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 7 03:00 Phim Việt Nam: Thạch Lan- Tập 13 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược Dòng Thời Gian 08:30 Cuộc Chiến quái vật phần 3 [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »