Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng VTC9 Chủ Nhật ngày 29-3-2015

kenh vtc9

00:00 Người thương kẻ nhớ – Tập 6 01:00 Thân thể bí ẩn – Tập 14 02:00 Bi tình song sinh – Tập 5 03:00 Ngọt ngào và cay đắng – Tập 59 04:00 Ngược dòng thời gian 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Ngược dòng thời gian 08:30 Cuộc Chiến quái vật P2 – Tập 18 và [...]

March 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Sáu ngày 27-3-2015

kenh vtc9

00:00 Người thương kẻ nhớ – Tập 5 01:00 Thân thể bí ẩn – Tập 13 02:00 Bi tình song sinh – Tập 3 03:00 Ngọt ngào và cay đắng -Tập 57 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Mẹ chồng rắc rối -Tập 13 11:00 Câu chuyện thế giới [...]

March 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Năm ngày 26-3-2015

kenh vtc9

00:00 Người thương kẻ nhớ -Tập 4 01:00 Thân thể bí ẩn -Tập 12 02:00 Bi tình song sinh -Tập 2 03:00 Ngọt ngào và cay đắng -Tập 56 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Mẹ chồng rắc rối -Tập 12 11:00 Câu chuyện thế giới 11:30 Sự cố bất [...]

March 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Tư ngày 25-3-2015

kenh vtc9

00:00 Người thương kẻ nhớ -Tập 3 01:00 Thân thể bí ẩn -Tập 11 02:00 Bi tình song sinh -Tập 2 03:00 Ngọt ngào và cay đắng -Tập 56 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Mẹ chồng rắc rối -Tập 11 11:00 Câu chuyện thế giới 11:30 Sự cố bất [...]

March 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng VTC9 Thứ Ba ngày 24-3-2015

kenh vtc9

00:00 Người thương kẻ nhớ -Tập 2 01:00 Thân thể bí ẩn -Tập 10 02:00 Trái tim rẽ lối -Tập 29 03:00 Ngọt ngào và cay đắng -Tập 54 04:00 Siêu thị cuộc sống 06:00 Chào cờ 06:03 Bản tin chính phủ 06:30 Let’s Cà phê 08:00 Siêu thị cuộc sống 10:00 Mẹ chồng rắc rối -Tập10 11:00 Câu chuyện thế giới 11:30 Sự cố bất ngờ [...]

March 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ ba ngày 29/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 28 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 27 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 20 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ hai ngày 28/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 27 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 26 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 19 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:00 [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, chủ nhật ngày 27/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 26 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 25 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 18 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ bảy ngày 26/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 25 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 24 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 17 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ sáu ngày 25/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Payment giá – Tập 24 Trưa – Chiều 00:00 Phim Thái Lan: ngự y hoàng đế of – Tập 23 13:00 PT HQ: Bon Chàng Quý operator – Tập 16 16:10 THTT: “Vì vậy, XO Kiến Thiết the tỉnh Miền Nam” 18:00 THTT: “Vì vậy, XO Kiến Thiết the tỉnh Miền Bắc” [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »