Home » Lịch phát sóng vtc9 “Lịch phát sóng vtc9”

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 24 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 23 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 16 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 23 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 22 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 15 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 21 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 20 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 13 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, chủ nhật ngày 20/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 19 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 18 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 11 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ bảy ngày 19/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 18 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 17 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 10 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ sáu ngày 18/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 17 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 16 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 9 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ năm ngày 17/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 16 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 15 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 8 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:00 [...]

July 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ tư ngày 16/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 15 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 14 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 7 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ ba ngày 15/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 14 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 13 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 6 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:30 [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC9, thứ hai ngày 14/07/2014

kenh vtc9

10:00 PT VN: Trả giá – Tập 13 Trưa – Chiều 12:00 Phim Thái Lan: Ngự y của hoàng đế – Tập 12 13:00 PT HQ: Bốn chàng quý tử – Tập 5 16:10 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam” 18:00 THTT: “Sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc” Tối 19:00 [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Read More »