Category Archives: Lịch phát sóng vtc9

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình vtc9 được cập nhật liên tục hàng ngày, đầy đủ và chính xác trên Lichphatsong.info

Lịch phát sóng kênh VTC9 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 17 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 30 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 57 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 29 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 16 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 29 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 56 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 28 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 15 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 28 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 55 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 27 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 6-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 14 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 27 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 54 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng – Tập 26 04:00 Siêu thị … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư ngày 5-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 13 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 26 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 53 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 25 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba ngày 4-8-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 12 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 25 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 52 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 24 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 8 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 21 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 48 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 20 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Năm ngày 30-7-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 7 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 20 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 47 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 19 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Tư ngày 29-7-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 6 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 19 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 46 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 18 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC9 Thứ Ba ngày 28-7-2015

00:00 Phim Việt Nam: Phận đàn bà – Tập 5 01:00 Phim Việt Nam: Cuộc đời nghiệt ngã -Tập 18 02:00 Phim Việt Nam: Sau ánh hào quang – Tập 45 03:00 Phim Việt Nam: Gỡ rối tơ lòng- Tập 17 04:00 Siêu thị cuộc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc9 | Leave a comment