Category Archives: Lịch phát sóng vtc7

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình vtc7 được cập nhật liên tục hàng ngày, đầy đủ và chính xác trên Lichphatsong.info

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Hai ngày 10-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 28 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 35 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Những khúc vọng xưa – Số 36 04:40 Thế giới âm nhạc – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 27 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 33 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Những khúc vọng xưa – Số 34 04:40 Thế giới âm nhạc – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 26 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 44 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Just for laugh – Số 240 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 25 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 119 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Just for laugh – Số 239 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Năm ngày 6-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 24 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 38 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Just for laugh – Số 238 04:20 Today Biz 04:40 Thế … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Tư ngày 5-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 23 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Just for laugh – Số 254 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Just for laugh – Số 237 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Ba ngày 4-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 22 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 151 02:00 Thế giới điện ảnh – Số 169 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 121 04:00 Just for laugh – Số 236 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 20 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 29 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Những khúc vọng xưa – Số 30 04:40 Thế giới âm nhạc – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 19 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 43 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 235 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

00:00 Công thức tình yêu – Tập 18 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 118 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 234 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Leave a comment