Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc7 “Lịch phát sóng vtc7”

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 20 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 29 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Những khúc vọng xưa – Số 30 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for laugh – Số 236 06:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1 [...]

August 2nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 19 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 43 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 235 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for Laugh – Số 249 06:00 Vũ điệu cuộc sống [...]

July 31st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 18 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 118 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 234 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for Laugh – Số 248 06:00 Vũ điệu cuộc sống [...]

July 30th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Năm ngày 30-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 17 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 37 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 233 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for Laugh – Số 247 06:00 Vũ điệu cuộc [...]

July 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Tư ngày 29-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 16 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Just for laugh – Số 253 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 232 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for Laugh – Số 246 06:00 Vũ điệu cuộc sống – [...]

July 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Ba ngày 28-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 15 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 150 02:00 Thế giới điện ảnh – Số 168 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 120 04:00 Just for laugh – Số 231 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 150 05:30 Just for Laugh – Số 245 06:00 Vũ điệu cuộc sống [...]

July 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 12 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 149 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 25 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 119 04:00 Những khúc vọng xưa – Số 26 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 149 05:30 Just for laugh – Số 229 06:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3 [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 12 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 149 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 42 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 119 04:00 Just for laugh – Số 228 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 149 05:30 Just for Laugh – Số 244 06:00 Vũ điệu cuộc sống [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 11 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 149 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 117 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 119 04:00 Just for laugh – Số 227 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 149 05:30 Just for Laugh – Số 243 06:00 Vũ điệu cuộc sống [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Năm ngày 23-7-2015

kenh vtc7

00:00 Công thức tình yêu – Tập 10 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 149 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 36 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 119 04:00 Just for laugh – Số 226 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 149 05:30 Just for Laugh – Số 242 06:00 Vũ điệu cuộc [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »