Home » Lịch phát sóng vtc7 “Lịch phát sóng vtc7”

Lịch phát sóng kênh TODAY TV Chủ Nhật ngày 19/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 23 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 22 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 17 04:20 Just for Laugh – Số 212 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh [...]

April 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Today TV Thứ Bảy ngày 18/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 22 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 28 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 16 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh – Số [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 17/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 21 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 103 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 15 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh – Số [...]

April 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh TODAY TV Thứ Năm ngày 16/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 20 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 22 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 14 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh – [...]

April 15th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng VTC7 Thứ Tư ngày 15/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 19 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Chuyện nhà mình – Số 15 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 13 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh – Số 213 [...]

April 14th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Ba ngày 14/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 18 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 135 02:00 Thế giới điện ảnh – Số 153 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 105 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 12 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 135 05:30 Just for Laugh – Số [...]

April 13th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Hai ngày 13/4/2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 17 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 134 02:00 Những khúc vọng xưa – số 52 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 104 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 11 04:20 Just for Laugh – Số 209 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 134 05:30 Just for Laugh [...]

April 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng VTC7 Chủ Nhật ngày 12-4-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 16 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 134 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 51 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 104 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 10 04:20 Just for Laugh – Số 207 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 134 05:30 Just for Laugh [...]

April 11th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng VTC7 Thứ Bảy ngày 11-4-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 15 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 134 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 27 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 104 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 9 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 134 05:30 Just for Laugh – Số [...]

April 10th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng VTC7 Thứ Sáu ngày 10-4-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 14 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 134 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 102 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 104 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 8 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 134 05:30 Just for Laugh – Số [...]

April 9th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »