Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc7 “Lịch phát sóng vtc7”

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 28-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 15 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 42 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 20 04:20 Just for Laugh – Số 220 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số [...]

June 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 27-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 14 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 38 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 19 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số 224 06:00 Vũ [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 26-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 13 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 113 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 18 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số 223 06:00 Vũ [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Năm ngày 25-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 12 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 32 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 17 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số 222 [...]

June 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Tư ngày 24-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 11 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Chuyện nhà mình – Số 24 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 16 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số 221 06:00 Vũ điệu [...]

June 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Ba ngày 23-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 10 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 145 02:00 Thế giới điện ảnh – Số 163 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 115 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 15 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 145 05:30 Just for Laugh – Số 220 06:00 Vũ [...]

June 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Hai ngày 22-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 9 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 144 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 41 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 114 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 14 04:20 Just for Laugh – Số 216 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 144 05:30 Just for Laugh – Số [...]

June 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật ngày 21-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 8 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 144 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 40 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 114 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 13 04:20 Just for Laugh – Số 215 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 144 05:30 Just for Laugh – Số [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 20-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 7 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 144 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 37 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 114 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 12 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 144 05:30 Just for Laugh – Số 219 06:00 Vũ [...]

June 20th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu ngày 19-6-2015

kenh vtc7

00:00 Đá quý vân mây – Tập 6 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 144 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 112 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 114 04:00 Bộ tứ Ninja Rùa Phần 2 – Tập 11 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 144 05:30 Just for Laugh – Số 218 06:00 Vũ [...]

June 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »