Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc7 “Lịch phát sóng vtc7”

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Hai ngày 25-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 59 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 33 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 12 04:20 Just for Laugh – Số 238 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh [...]

May 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật Ngày 24-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 58 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 32 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 11 04:20 Just for Laugh – Số 237 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy Ngày 23-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 57 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 33 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda Phần 2 – Tập 10 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh – Số 241 [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Sáu Ngày 22-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 56 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 108 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 9 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh – Số [...]

May 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Năm Ngày 21-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 55 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Cảnh báo an toàn sống – Số 27 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda Phần 2 – Tập 8 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh – Số 239 [...]

May 20th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Tư Ngày 20-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 54 : Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 54 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Chuyện nhà mình – Số 19 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 7 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới [...]

May 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Ba Ngày 19-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 53 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 140 02:00 Thế giới điện ảnh – Số 158 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 110 04:00 Kungfu Panda Phần 2 – Tập 6 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 140 05:30 Just for Laugh – Số 237 06:00 Vũ [...]

May 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Hai Ngày 18-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 52 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 139 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 31 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 109 04:00 Kungfu Panda Phần 2 – Tập 5 04:20 Just for Laugh – Số 233 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 139 05:30 Just for Laugh – Số [...]

May 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Chủ Nhật Ngày 17-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu – Phần 2 – Tập 51 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 139 02:00 Những khúc vọng xưa – Số 30 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 109 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 4 04:20 Just for Laugh – Số 232 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 139 05:30 Just for Laugh [...]

May 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC7 Thứ Bảy ngày 16-5-2015

kenh vtc7

00:00 Mưu đồ ẩn giấu Phần 2 – Tập 50 01:00 Thế giới âm nhạc – Số 139 02:00 Vươn tới ước mơ – Số 32 02:30 Today Biz 03:00 Thế giới âm nhạc – Số 109 04:00 Kungfu Panda – Phần 2 – Tập 3 04:20 Today Biz 04:40 Thế giới âm nhạc – Số 139 05:30 Just for Laugh – Số 236 [...]

May 15th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc7 | Read More »