Category Archives: Lịch phát sóng vtc6

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình vtc6 được cập nhật liên tục hàng ngày, đầy đủ và chính xác trên Lichphatsong.info

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 chủ nhật, ngày 01/06/2014

00:20 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 01:00 Thế giới đa sắc màu – Số 135 01:35 Clip của tôi – Số 56 02:05 Khóa sol 30P – Số 06 02:50 Thế giới số – Số 137 03:25 Sắc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ bảy, ngày 31/05/2014

00:20 Góc lạ quen – Số 40- Thế giới số – Số 137 01:00 Clip của tôi – Số 56 01:35 Khóa sol 30P – Số 06 02:05 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 02:50 Người giữ lửa – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ sáu, ngày 30/05/2014

00:20 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 01:00 Thế giới đa sắc màu – Số 135 01:35 Clip của tôi – Số 56 02:05 Khóa sol 30P – Số 06 02:50 Thế giới số – Số 137 03:25 Sắc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ năm, ngày 29/05/2014

00:20 Góc lạ quen – Số 40- Thế giới số – Số 137 01:00 Clip của tôi – Số 56 01:35 Khóa sol 30P – Số 06 02:05 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 02:50 Người giữ lửa – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 chủ nhật, ngày 25/05/2014

00:20 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 01:00 Thế giới đa sắc màu – Số 135 01:35 Clip của tôi – Số 55 02:15 Khóa sol 30P – Số 06 02:50 Thế giới số – Số 137 03:25 Sắc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ bảy, ngày 24/05/2014

00:20 Góc lạ quen – Số 39 01:00 Clip của tôi – Số 55 01:35 Khóa sol 30P – Số 06 02:15 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 02:50 Người giữ lửa – Số 70 03:25 Bé yêu – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ sáu, ngày 23/05/2014

00:20 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 01:00 Thế giới đa sắc màu – Số 135 01:35 Clip của tôi – Số 55 02:15 Khóa sol 30P – Số 06 02:50 Thế giới số – Số 137 03:25 Sắc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ năm, ngày 22/05/2014

00:20 Góc lạ quen – Số 39 01:00 Clip của tôi – Số 55 01:35 Khóa sol 30P – Số 06 02:15 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 02:50 Người giữ lửa – Số 70 03:25 Bé yêu – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ tư, ngày 21/05/2014

00:20 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 01:00 Thế giới đa sắc màu – Số 135 01:35 Clip của tôi – Số 55 02:15 Khóa sol 30P – Số 06 02:50 Thế giới số – Số 137 03:25 Sắc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment

Lịch phát sóng trên kênh VTC6 thứ ba, ngày 20/05/2014

00:20 Góc lạ quen – Số 39 01:00 Clip của tôi – Số 55 01:35 Khóa sol 30P – Số 06 02:15 Sắc màu Sài Gòn – Số 147 02:50 Người giữ lửa – Số 70 03:25 Bé yêu – … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc6 | Tagged | Leave a comment