Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc4 “Lịch phát sóng vtc4”

Lịch phát sóng kênh VTC4 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 269 (25′)  00:40 NHẬT KÝ THỜI TRANG 113 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 STYLE & STAR 24 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 512 (60′)  07:00 NHẬT KÝ THỜI TRANG 113 (30′)  07:30 LOVE BUS 59 (30′)  08:00 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 171 (60′)  09:00 THỬ LÀM STYLIST 6 (30′)  09:30 ỐNG KÍNH LỮ HÀNH_HÀN QUỐC 5 (30′)  [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 171 (25′)  00:40 CÁNH CỬA THỜI TRANG 35 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 ĐẸP MỖI NGÀY 60 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 511 (60′)  07:00 CÁNH CỬA THỜI TRANG 35 (30′)  07:30 ỐNG KÍNH LỮ HÀNH_HÀN QUỐC 5 (30′)  08:00 THƯ VIỆN HITS 276 (60′)  09:00 HOT BLOGGER STYLE 56 (30′)  09:30 SỐNG ĐỂ YÊU [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 276 (25′)  00:40 TÔI PHONG CÁCH 7 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 TRẢI NGHIỆM CÙNG PHONG CÁCH 4 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 491 (60′)  07:00 TÔI PHONG CÁCH 7 (30′)  07:30 SỐNG ĐỂ YÊU NHAU 132 (30′)  08:00 VALY ÂM NHẠC 171 (60′)  09:00 STYLE & STAR 24 (30′)  09:30 ĐỐI MẶT [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Năm ngày 23-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 VALY ÂM NHẠC 171 (25′)  00:40 SỔ TAY PHONG CÁCH 117 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 CHUYỆN SHOWBIZ 7 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 510 (60′)  07:00 SỔ TAY PHONG CÁCH 117 (30′)  07:30 ĐỐI MẶT 51 (30′)  08:00 THƯ VIỆN HITS 275 (60′)  09:00 ĐẸP MỖI NGÀY 60 (30′)  09:30 ẨM THỰC QUANH TA 47 (30′)  10:00 THƯ VIỆN [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Tư ngày 22-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 275 (25′)  00:40 FASHION SHOW 2014_63 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 FASHION SHOW 2014_62 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 490 (60′)  07:00 FASHION SHOW 2014_63 (30′)  07:30 ẨM THỰC QUANH TA 47 (30′)  08:00 CỪA SỔ VPOP 308 (60′)  09:00 TRẢI NGHIỆM CÙNG PHONG CÁCH 4 (30′)  09:30 NHỊP SỐNG QUANH TA 10 (30′)  [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Ba ngày 21-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 CỬA SỔ VPOP 308 (25′)  00:40 TẠP CHÍ THỜI TRANG 143 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 THỬ LÀM STYLIST 5 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 509 (60′)  07:00 TẠP CHÍ THỜI TRANG 143 (30′)  07:30 NHỊP SỐNG QUANH TA 10 (30′)  08:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 28 (60′)  09:00 CHUYỆN SHOWBIZ 7 (30′)  09:30 ĐỐI MẶT 50 (30′)  10:00 THƯ [...]

July 20th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Hai ngày 20-7-2015

kenh vtc 4

Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 489 (60′)  07:00 MỘT NGÀY CÙNG PHONG CÁCH 21 (30′)  07:30 ĐỐI MẶT 50 (30′)  08:00 THƯ VIỆN HITS 268 (30′)  08:30 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30′)  09:00 FASHION SHOW 2014_62 (30′)  09:30 LOVE BUS 58 (30′)  10:00 CỬA SỔ VPOP 308 (60′)  Buổi trưa 11:00 Phim CUỘC CHIẾN CÁC BÀ VỢ TẬP… (60′)  12:00 Phim DUYÊN NỢ [...]

July 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Chủ Nhật ngày 19-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 268 (25′)  00:40 NHẬT KÝ THỜI TRANG 112 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 STYLE & STAR 23 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 509 (60′)  07:00 NHẬT KÝ THỜI TRANG 112 (30′)  07:30 LOVE BUS 58 (30′)  08:00 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 170 (60′)  09:00 THỬ LÀM STYLIST 5 (30′)  09:30 ỐNG KÍNH LỮ HÀNH_HÀN QUỐC 4 (30′)  [...]

July 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Chủ Nhật ngày 5-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 266 (25′)  00:40 NHẬT KÝ THỜI TRANG 110 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 STYLE & STAR 21 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 503 (60′)  07:00 NHẬT KÝ THỜI TRANG 110 (30′)  07:30 LOVE BUS 56 (30′)  08:00 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 168 (30′)  08:30 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30′)  09:00 THỬ LÀM STYLIST 1 (30′)  09:30 ỐNG KÍNH [...]

July 4th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Sáu ngày 3-7-2015

kenh vtc 4

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 272 (25′)  00:40 TÔI PHONG CÁCH 4 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 TRẢI NGHIỆM CÙNG PHONG CÁCH 51 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 482 (60′)  07:00 TÔI PHONG CÁCH 4 (30′)  07:30 SỐNG ĐỂ YÊU NHAU 129 (30′)  08:00 VALY ÂM NHẠC 168 (30′)  08:30 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30′)  09:00 STYLE & STAR [...]

July 2nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Read More »