Category Archives: Lịch phát sóng vtc4

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình vtc4 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Hai ngày 10-8-2015

Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 498 (60′)  07:00 MỘT NGÀY CÙNG PHONG CÁCH 24 (30′)  07:30 ĐỐI MẶT 53 (30′)  08:00 THƯ VIỆN HITS 237 (30′)  08:30 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30′)  09:00 FASHION SHOW 2014_65 (30′)  09:30 LOVE BUS 61 (30′)  10:00 CỬA SỔ VPOP … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 237 (25′)  00:40 NHẬT KÝ THỜI TRANG 115 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 STYLE & STAR 26 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 518 (60′)  07:00 NHẬT KÝ THỜI TRANG 115 (30′)  07:30 LOVE BUS 61 (30′)  08:00 LÀN SÓNG … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

Đêm khuya 00:15 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 173 (25′)  00:40 CÁNH CỬA THỜI TRANG 37 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 ĐẸP MỖI NGÀY 62 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 517 (60′)  07:00 CÁNH CỬA THỜI TRANG 37 (30′)  07:30 ỐNG KÍNH LỮ HÀNH_MALAYSIA 2 (30′)  … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 235 (25′)  00:40 THỜI TRANG VÀ ĐAM MÊ 1 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 TRẢI NGHIỆM CÙNG PHONG CÁCH 6 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 497 (60′)  07:00 THỜI TRANG VÀ ĐAM MÊ 1 (30′)  … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Năm ngày 6-8-2015

Đêm khuya 00:15 VALY ÂM NHẠC 173 (25′)  00:40 SỔ TAY PHONG CÁCH 119 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 CHUYỆN SHOWBIZ 9 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 516 (60′)  07:00 SỔ TAY PHONG CÁCH 119 (30′)  07:30 ĐỐI MẶT 53 (30′)  08:00 THƯ VIỆN HITS … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Tư ngày 5-8-2015

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 231 (25′)  00:40 FASHION SHOW 2014_65 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 FASHION SHOW 2014_64 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 496 (60′)  07:00 FASHION SHOW 2014_65 (30′)  07:30 ẨM THỰC QUANH TA 49 (30′)  08:00 CỪA SỔ … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Ba ngày 4-8-2015

Đêm khuya 00:15 CỬA SỔ VPOP 310 (25′)  00:40 TẠP CHÍ THỜI TRANG 145 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 THỬ LÀM STYLIST 7 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 515 (60′)  07:00 TẠP CHÍ THỜI TRANG 145 (30′)  07:30 NHỊP SỐNG QUANH TA 13 (30′)  08:00 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 279 (25′)  00:40 NHẬT KÝ THỜI TRANG 114 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 STYLE & STAR 25 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 515 (60′)  07:00 NHẬT KÝ THỜI TRANG 114 (30′)  Buổi sáng 07:30 LOVE BUS 60 (30′)  08:00 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

Đêm khuya 00:15 LÀN SÓNG HÀN QUỐC 172 (25′)  00:40 CÁNH CỬA THỜI TRANG 36 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 ĐẸP MỖI NGÀY 61 (270′)  Buổi sáng 06:00 VMUSIC 514 (60′)  07:00 CÁNH CỬA THỜI TRANG 36 (30′)  07:30 ỐNG KÍNH LỮ HÀNH_MALAYSIA 1 (30′)  … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC4 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

Đêm khuya 00:15 THƯ VIỆN HITS 278 (25′)  00:40 TÔI PHONG CÁCH 8 (25′)  01:05 CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25′)  01:30 TRẢI NGHIỆM CÙNG PHONG CÁCH 5 (270′)  Buổi sáng 06:00 NHẠC THEO CHỦ ĐỀ 494 (60′)  07:00 TÔI PHONG CÁCH 8 (30′)  07:30 SỐNG ĐỂ YÊU … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc4 | Leave a comment