Category Archives: Lịch phát sóng vtc2

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình vtc2 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh VTC2 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 Chương trình tiếp theo 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không 09:00 Chương trình tiếp theo 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Xã hội thông tin 06:30 Tại sao Không 06:45 Chương trình tiếp theo 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Chương trình tiếp theo 07:45 Lần theo dấu vết 08:15 Chương trình tiếp theo 08:45 Truyền hình thời đại số 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Chương trình tiếp theo 06:45 Truyền hình thời đại số 07:00 16 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tại sao Không 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 Phong cách số 08:30 Chương trình tiếp theo 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Click 09:30 F5 Refresh 09:45 Tuần công … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Năm ngày 6-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ 07:45 Xã hội thông tin 08:00 F5 Refresh 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Chương trình tiếp theo 09:30 F5 Refresh 09:45 Chương … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Tư ngày 5-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Chương trình tiếp theo 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 07:45 Chương trình tiếp theo 08:15 Tuần công nghệ 08:45 Chương trình tiếp theo 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:00 Tại sao Không 10:15 Truyền … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Ba ngày 4-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 Chương trình tiếp theo 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không 09:00 Chương trình tiếp theo 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 Chương trình tiếp theo 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không 09:00 Chương trình tiếp theo 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Xã hội thông tin 06:30 Tại sao Không 06:45 Chương trình tiếp theo 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Chương trình tiếp theo 07:45 Lần theo dấu vết 08:15 Chương trình tiếp theo 08:45 Truyền hình thời đại số 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Chương trình tiếp theo 06:45 Truyền hình thời đại số 07:00 16 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tại sao Không 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 Phong cách số 08:30 Chương trình tiếp theo 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Click 09:30 F5 Refresh 09:45 Tuần công … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Năm ngày 30-7-2015

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ 07:45 Xã hội thông tin 08:00 F5 Refresh 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Chương trình tiếp theo 09:30 F5 Refresh 09:45 Chương … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Leave a comment