Home » Lịch phát sóng vtc2 “Lịch phát sóng vtc2”

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ bảy ngày 25-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh (P722) 06:15 Ai là ai: Ngô Xuân Huy – Khởi nghiệp từ lập trình ứng dụng di động 06:45 F5 Refresh (P717) 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Tuần công nghệ: Khám phá Ironman One 08:00 Hành trình Eureka: Cầu Woodrow Wilson – Dự án hoài bão của nước Mỹ [...]

October 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 24-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh (P720) 06:15 Phong cách số: Samsung Galaxy note 4 có gì mới? 06:45 F5 Refresh (P718) 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 – P1 08:00 Ai là ai ?: Ngô Xuân Huy – Khởi nghiệp từ lập trình ứng dụng di động [...]

October 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 23-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh (P721) 06:15 Tuần công nghệ: LG G Pad 7.0 – Máy tính bảng giá rẻ 06:45 F5 Refresh (P716) 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Hành trình Eureka: Cầu Woodrow Wilson – Dự án hoài bão của nước Mỹ – P2 08:00 Phong cách số: Lựa chọn của tôi – [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ tư ngày 22-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh (P718) 06:15 Lần theo dấu vết: Án mạng tháng 12 – P2 06:45 F5 Refresh (P717) 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Xã hội thông tin – Số 368: Tìm giải pháp cho công nghiệp phụ trợ của Việt Nam 08:00 Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 08:30 [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ ba ngày 21-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Tuần công nghệ 08:00 Lần theo dấu vết 08:30 Một vòng Online 08:45 F5 Refresh 09:00 Giải mã 09:30 Phong cách số 10:00 Xã hội thông tin 10:30 11:00 11:30 F5 Refresh 12:00 10 phút cập nhật 12:10 [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ hai ngày 20-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh (P719) 06:15 Tại sao Không: Sinh viên viết ứng dụng từ điển tiếng Nhật 06:30 24 hình/giây: Ngôi sao phim hành động Vin Diesel – P1 06:45 Truyền hình thời đại số – Số 2 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Music faces: Jonh Newman 08:00 Phong cách số: Điện [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 chủ nhật ngày 19-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Lần theo dấu vết: 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Phong cách số: 08:00 Xã hội thông tin 08:30 F5 Refresh 09:00 09:30 Lần theo dấu vết 10:00 Click 10:30 Tại sao Không 10:45 11:00 Music faces: 11:30 Xã hội thông tin 12:00 10 phút cập [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ bảy ngày 18-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Tuần công nghệ: 08:00 08:30 Một vòng Online 08:45 F5 Refresh 09:00 Lần theo dấu vết: 09:30 Xã hội thông tin 10:00 Music faces: 10:30 10:45 Click: 11:00 Tuần công nghệ: 11:30 12:00 10 phút cập nhật 12:10 Inbox 12:15 [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 08:30 Xã hội thông tin 09:00 Tuần công nghệ 09:30 09:45 Tại sao Không 10:00 Click 10:15 F5 Refresh 10:30 11:00 Lần theo dấu vết 11:30 F5 Refresh 12:00 10 phút cập [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtc2

06:00 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ 06:45 F5 Refresh 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:30 08:00 Phong cách số: 08:30 Một vòng online 08:45 F5 Refresh 09:00 Tại sao Không 09:15 Click 09:30 Lần theo dấu vết 10:00 Giải mã 10:30 F5 Refresh 10:45 11:00 Xã hội thông tin 11:30 Phong cách [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »