Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng vtc2 “Lịch phát sóng vtc2”

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Năm ngày 2-7-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ: 07:45 Xã hội thông tin 08:00 F5 Refresh 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:30 F5 Refresh 10:15 Click 10:30 Điểm đến 11:00 Lần theo [...]

July 2nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Tư ngày 1-7-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 08:15 Tuần công nghệ 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:00 Tại sao Không 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music faces 12:00 10 [...]

June 30th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Hai ngày 29-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Xã hội thông tin: 06:30 Tại sao Không: 07:00 10 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:45 Lần theo dấu vết 08:45 Truyền hình thời đại số: 09:00 Tuần công nghệ: 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số: 10:15 Tại sao Không: 10:30 Giải mã: 11:00 Xã hội thông tin: 11:15 F5 [...]

June 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Chủ Nhật ngày 28-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:45 Truyền hình thời đại số 07:00 16 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tại sao Không 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 Phong cách số 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Click 09:30 F5 Refresh 09:45 Tuần công nghệ 10:30 Lần theo dấu vết 11:30 Music faces 12:00 10 phút [...]

June 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Bảy ngày 27-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Music faces 06:45 Một vòng Online 07:00 15 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Xã hội thông tin 07:45 Tuần công nghệ 08:15 Truyền hình thời đại số 08:30 Click 08:45 Tại sao Không 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:30 Phiêu lưu cùng ẩm thực 11:00 Phong cách [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Sáu ngày 26-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phong cách số 06:45 Tại sao không 07:00 14 phút cập nhật 07:10 Inbox 08:15 Lần theo dấu vết 09:00 Tuần công nghệ 09:30 F5 Refresh 09:45 Phong cách số 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Điểm đến 11:30 Music faces 12:00 10 phút cập nhật 12:10 Inbox 12:15 Phim [...]

June 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Năm ngày 25-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Phiêu lưu cùng ẩm thực 06:45 Một vòng Online 07:00 13 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tuần công nghệ: 07:45 Xã hội thông tin 08:00 F5 Refresh 08:15 Phong cách số 08:45 Click 09:00 Truyền hình thời đại số 09:30 F5 Refresh 10:15 Click 10:30 Điểm đến 11:00 Lần theo [...]

June 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Tư ngày 24-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:45 Click 07:00 12 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Phong cách số 08:15 Tuần công nghệ 09:00 Lần theo dấu vết 09:30 F5 Refresh 09:45 Xã hội thông tin 10:00 Tại sao Không 10:15 Truyền hình thời đại số 10:30 Giải mã 11:00 Phong cách số 11:30 Music faces 12:00 10 [...]

June 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Thứ Ba ngày 23-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:15 Tuần công nghệ: 06:45 Một vòng Online 07:00 11 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 F5 Refresh 07:30 07:45 Click 08:00 Truyền hình thời đại số 08:15 Xã hội thông tin 08:45 Tại sao Không 09:00 09:30 F5 Refresh 09:45 Lần theo dấu vết 10:15 10:30 Giải mã 11:00 Tuần công [...]

June 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC2 Chủ Nhật ngày 21-6-2015

kenh vtc2

06:02 F5 Refresh 06:45 Truyền hình thời đại số 07:00 16 phút cập nhật 07:10 Inbox 07:15 Tại sao Không 07:30 Lần theo dấu vết 08:00 Phong cách số 09:00 Truyền hình thời đại số 09:15 Click 09:30 F5 Refresh 09:45 Tuần công nghệ 10:30 Lần theo dấu vết 11:30 Music faces 12:00 10 phút [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc2 | Read More »