Home » Lịch phát sóng VTC11 “Lịch phát sóng VTC11”

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ tư, ngày 5/9/2012

vtc11

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ tư, ngày 5/9/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người [...]

September 5th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng VTC11 – thứ năm, ngày 23/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng VTC11 – thứ năm, ngày 23/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người Việt [...]

August 22nd, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng VTC11 – thứ tư, ngày 22/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng VTC11 – thứ tư, ngày 22/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người Việt [...]

August 22nd, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ ba, ngày 21/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ ba, ngày 21/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người [...]

August 21st, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ hai, ngày 20/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ hai, ngày 20/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người [...]

August 20th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng VTC11 – thứ bảy, ngày 18/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng VTC11 – thứ bảy, ngày 18/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người Việt [...]

August 18th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng VTC11 – thứ sáu, ngày 17/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng VTC11 – thứ sáu, ngày 17/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người Việt [...]

August 17th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ năm, ngày 16/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ năm, ngày 16/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người [...]

August 16th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ tư, ngày 15/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng kênh VTC11 – thứ tư, ngày 15/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người [...]

August 15th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Lịch phát sóng VTC11 – thứ ba, ngày 14/8/2012

vtc11

Lịch phát sóng VTC11 – thứ ba, ngày 14/8/2012 12:00:00 AM Phim Tài liệu Bâng khuâng nét duyên Quan họ 12:30:00 AM Di sản văn hoá Dưới mái đình nghìn năm 1:00:00 AM Siêu thị điện ảnh – Số 20 Tiếng dương cầm trong mưa 3:00:00 AM Người Việt trẻ – Số 2 Người Việt [...]

August 14th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VTC11 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao