Home » Lịch phát sóng vtc10 “Lịch phát sóng vtc10”

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ sáu ngày 01/08/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 00:45 Seri Quảng Ninh 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 03:00 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:15 Di sản [...]

August 1st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ năm ngày 31/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Văn [...]

July 31st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ tư ngày 30/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Cẩm nang nội trợ: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Văn hóa [...]

July 30th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ ba ngày 29/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Khám [...]

July 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ hai ngày 28/07/2014

kenh vtc10

01:00 Gương mặt trang bìa: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 01:30 Bản tin Văn hóa Việt 01:45 Việt Nam đất nước con người: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:00 Bản tin cộng đồng: 02:15 Netviet Stories: 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:30 Hài Bắc: 02:45 Bản tin cộng [...]

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ bảy ngày 26/07/2014

kenh vtc10

01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 01:00 Thời trang Việt: 01:30 Bản tin Văn hóa Việt 01:45 Việt Nam đất nước con người: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:00 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 02:15 Netviet Stories: 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Phim tài liệu: 02:30 Netviet Stories: [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ sáu ngày 25/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 00:45 Seri Quảng Ninh 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 03:00 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:15 Di sản [...]

July 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ năm ngày 24/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Văn [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ tư ngày 23/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Cẩm nang nội trợ: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Văn hóa [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ ba ngày 22/07/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Khám [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »