Home » Lịch phát sóng vtc10 “Lịch phát sóng vtc10”

Lịch phát sóng kênh VTC10 thứ bảy ngày 01-11-2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 2 + 2 Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam – Hoa Kỳ 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: Đa vị chè Sài Gòn 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ – Tập 13 02:00 Bản tin [...]

November 1st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC10 thứ sáu ngày 31-10-2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: Kimberly và những chia sẻ về thời trang 00:30 Ngon và lành: Tác dụng chữa bệnh của cám gạo 00:45 Seri Quảng Ninh: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ – Tập 12 02:00 Bản tin ngoại giao: [...]

October 31st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC10 thứ năm ngày 30-10-2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: Caroline và tình yêu nhạc cụ truyền thống Việt Nam 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: Đồng Tháp món ngon mùa nước nổi 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ – Tập 11 02:00 Bản tin ngoại giao: [...]

October 30th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC10 thứ tư ngày 29-10-2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: Thực tiễn đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: Chè mạn trong văn hóa ẩm thực Việt 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ – Tập 10 02:00 Bản tin ngoại giao: [...]

October 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC10 thứ ba ngày 28-10-2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: Phát triển du lịch bền vững cho thủ đô Hà Nội 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: Ẩm thực đất Tây Đô 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: Mày râu làm vợ – Tập 9 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt [...]

October 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ ba ngày 19/08/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Văn hóa ẩm thực Việt: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:45 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:00 Khám [...]

August 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ hai ngày 18/08/2014

kenh vtc10

01:00 Gương mặt trang bìa: 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 01:30 Bản tin Văn hóa Việt 01:45 Việt Nam đất nước con người: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:00 Bản tin cộng đồng: 02:15 Netviet Stories: 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 02:30 Hài Bắc: 02:45 Bản tin cộng [...]

August 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, chủ nhật ngày 17/08/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 Tiếng Việt 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 01:00 Ca nhạc tổng hợp: 01:30 Bản tin Văn hóa Việt 01:45 Việt Nam đất nước con người: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:00 Bản tin cộng [...]

August 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ bảy ngày 16/08/2014

kenh vtc10

01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 01:00 Thời trang Việt: 01:30 Bản tin Văn hóa Việt 01:45 Việt Nam đất nước con người: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:00 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 02:15 Netviet Stories: 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Phim tài liệu: 02:30 Netviet Stories: [...]

August 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VTC10, thứ sáu ngày 15/08/2014

kenh vtc10

00:00 Bản tin Kinh Tế: Nhịp cầu giao thương 00:15 Việt Nam góc nhìn của bạn: 00:30 00:45 Seri Quảng Ninh 01:00 PHIM TRUYỀN HÌNH: 02:00 Bản tin ngoại giao: Việt Nam và thế giới 02:15 Việt Nam hội nhập: 02:30 Netviet Stories: 03:00 Bản tin cộng đồng: Người Việt năm châu 03:15 Di sản [...]

August 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc10 | Read More »