Home » Lịch phát sóng vtc1 “Lịch phát sóng vtc1”

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ năm ngày 23-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 PHIM TÀI LIỆU 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ tư ngày 22-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 MUSIC FACES 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 BẢN TIN SÁNG 06:30 DBTT [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ ba ngày 21-10-2014

kenh vtc1

00:00 GIẢI MÃ: 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 02:30 THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH: 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 PHIM TRUYỆN [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ hai ngày 20-10-2014

kenh vtc1

00:00 GIẢI MÃ 00:30 Chương trình Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ 02:30 ĐA CHIỀU 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 LỜI MUỐN NÓI 04:15 04:45 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 PHIM TRUYỆN VN 06:50 VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 chủ nhật ngày 19-10-2014

kenh vtc1

00:00 Thể thao 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 02:30 PHIÊU LƯU CÙNG ẨM THỰC 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: 03:45 KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG: 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 CA NHẠC GHI HÌNH: 06:00 BẢN [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ bảy ngày 18-10-2014

kenh vtc1

00:00 HÀNH TRÌNH TRI THỨC VIỆT 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ 02:30 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 KHÚC TÌNH CA: Tương tư 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ sáu ngày 17-10-2014

kenh vtc1

00:00 THẾ GIỚI GIẢI TRÍ 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 PHONG VÀ THỦY 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 MUSIC FACES 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ năm ngày 16-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 PHIM TÀI LIỆU 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ tư ngày 15-10-2014

kenh vtc1

00:00 ĐIỂM ĐẾN 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN 02:30 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 MUSIC FACES 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 BẢN TIN SÁNG 06:30 DBTT [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VTC1 thứ ba ngày 14-10-2014

kenh vtc1

00:00 GIẢI MÃ: 00:30 Việt Nam online 01:00 BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM 01:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 02:30 THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH: 03:00 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 03:45 04:15 BẢN TIN ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 04:25 TƯ VẤN SỨC KHỎE MỖI NGÀY 04:35 Clip ca nhạc 04:55 HÃY HỎI ĐỂ BIẾT 06:00 PHIM TRUYỆN [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »