Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng vtc1 “Lịch phát sóng vtc1”

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Tư ngày 1-4-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 54 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Hành trình khám phá không gian – P5 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 THẾ GIỚI ĐỘNG [...]

March 31st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Ba ngày 31-3-2015

kenh vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 52 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Hành trình khám phá không gian – P4 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 THẾ GIỚI ĐỘNG [...]

March 30th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Hai ngày 30-3-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 02:25 02:30 PHIM TRUYỆN BỘ 02:55 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 03:15 KHÚC HÁT QUÊ [...]

March 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Chủ Nhật ngày 29-3-2015

kenh vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 51 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Những thời khắc kỳ diệu của tự nhiên 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 TẠP CHÍ KINH [...]

March 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Bảy ngày 28-3-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 50 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Những thời khắc kỳ diệu của tự nhiên 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 PHIM TÀI LIỆU: [...]

March 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Năm ngày 26-3-2015

kenh vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 48 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Những thời khắc kỳ diệu của tự nhiên 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 ĐIỂM ĐẾN: Hương [...]

March 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Tư ngày 25-3-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 47 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Những thời khắc kỳ diệu của tự nhiên 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 THẾ GIỚI ĐỘNG [...]

March 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Ba ngày 24-3-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 46 01:25 VTC1 24h tới (GT khung 15h-24h hôm nay) Cụm 1 PL – BCT 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: Trên đỉnh Hymalaya – P.2 01:40 Bản tin [...]

March 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Thứ Hai ngày 23-3-2015

vtc1

00:00 BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 00:45 PHIM TRUYỆN BỘ: 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 02:25 02:30 PHIM TRUYỆN BỘ 02:55 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 03:15 KHÚC HÁT QUÊ [...]

March 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »

Lịch phát sóng VTC1 Chủ nhật ngày 22-3-2015

vtc1

00:00 LẦN THEO DẤU VẾT: Bí ẩn một đám cháy – P.1 00:45 Trực tiếp NHA vòng 30: West Ham – Sunderland 01:25 VTC1 24h tới 01:30 ĐỜI SỐNG GIẢI TRÍ 01:40 Bản tin 10′ CẬP NHẬT 02:00 TẠP CHÍ KINH TẾ CUỐI TUẦN 02:25 PHIM TRUYỆN BỘ: Gia đình rắc rối – Tập 44 [...]

March 20th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng vtc1 | Read More »