Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng VOV3 “Lịch phát sóng VOV3”

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 11:00 Quảng cáo 11:05 Ca khúc tuyển [...]

July 30th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Năm ngày 30-7-2015

vov3

00:00 Tình khúc thế kỷ 00:30 Ca khúc tuyển chọn 00:55 Thư viện âm nhạc 01:15 Ca khúc trữ tình 01:45 Giai điệu Á châu 02:15 Dân ca – Hát chèo 02:45 Nhạc không lời Việt Nam 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc không lời 04:50 Nhạc hiệu – Quốc thiều – Logo [...]

July 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Tư ngày 29-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 10:05 Quà tặng âm [...]

July 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Ba ngày 28-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 11:00 Quảng cáo 11:05 Ca [...]

July 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:30 Ca khúc theo chủ đề 07:00 Thông tin âm nhạc Quốc tế 07:15 Tạp chí âm nhạc trẻ 07:40 Chuyên mục chân dung NS [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 Thương hiệu và hội nhập 06:30 Ca khúc theo chủ đề 07:00 Du lịch âm nhạc nước ngoài 07:30 Trang âm nhạc tuổi hồng [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 11:00 Quảng cáo 11:05 Ca khúc tuyển [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Năm ngày 23-7-2015

vov3

00:00 Tình khúc thế kỷ 00:30 Ca khúc tuyển chọn 00:55 Thư viện âm nhạc 01:15 Ca khúc trữ tình 01:45 Giai điệu Á châu 02:15 Dân ca – Hát chèo 02:45 Nhạc không lời Việt Nam 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc không lời 04:50 Nhạc hiệu – Quốc thiều – Logo [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Tư ngày 22-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 10:05 Quà tặng âm [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Ba ngày 21-7-2015

vov3

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca khúc theo chủ đề 10:00 Bản tin 11:00 Quảng cáo 11:05 Ca [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »