Category Archives: Lịch phát sóng VOV3

Lịch phát sóng các chương trình trên đài phát thanh vov3 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:30 Ca khúc theo chủ đề 07:00 Thông tin âm … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 Thương hiệu và hội nhập 06:30 Ca khúc theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Năm ngày 6-8-2015

00:00 Tình khúc thế kỷ 00:30 Ca khúc tuyển chọn 00:55 Thư viện âm nhạc 01:15 Ca khúc trữ tình 01:45 Giai điệu Á châu 02:15 Dân ca – Hát chèo 02:45 Nhạc không lời Việt Nam 04:00 Ca nhạc … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Tư ngày 5-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Ba ngày 4-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Hai ngày 3-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:30 Ca khúc theo chủ đề 07:00 Thông tin âm … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 Thương hiệu và hội nhập 06:30 Ca khúc theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment