Category Archives: Lịch phát sóng VOV2

Lịch phát sóng các chương trình trên đài phát thanh vov2 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Ca nhạc chào ngày mới 06:00 Tạp chí văn hóa 06:30 Hành trang trẻ 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:15 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Tạp chí du lịch 06:30 Nối vòng tay nhân ái … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Năm ngày 6-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Tư ngày 5-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Giữ lửa yêu thương 06:30 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Ba ngày 4-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Tạp chí du lịch 06:30 Nối vòng tay nhân ái … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Hai ngày 3-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Ca nhạc chào ngày mới 06:00 Tạp chí văn hóa 06:30 Hành trang trẻ 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:15 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment