Home » Lịch phát sóng VOV2 “Lịch phát sóng VOV2”

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 24/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 24/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ tư, ngày 23/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ tư, ngày 23/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ ba, ngày 22/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ ba, ngày 22/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ hai, ngày 21/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ hai, ngày 21/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn [...]

April 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ sáu, ngày 18/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 17/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 17/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ tư, ngày 16/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ tư, ngày 16/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ ba, ngày 15/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ ba, ngày 15/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ hai, ngày 14/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ hai, ngày 14/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao