Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng VOV2 “Lịch phát sóng VOV2”

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Ba ngày 28-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Tạp chí du lịch 06:30 Nối vòng tay nhân ái 06:45 Giáo dục & đào tạo 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tạp chí [...]

July 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Ca nhạc chào ngày mới 06:00 Tạp chí văn hóa 06:30 Hành trang trẻ 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:15 Giai điệu Tổ quốc 07:30 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 08:00 [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao 7 ngày 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tạp chí du lịch 08:00 Điểm [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Tạp chí du lịch 06:30 Nối vòng tay nhân ái 06:45 Giáo dục và Đào tạo 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tư vấn [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Năm ngày 23-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con đường tri thức 06:45 Giáo dục và Đào tạo 07:00 Dành cho nhà tài trợ [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Tư ngày 22-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Giữ lửa yêu thương 06:30 Bình luận thể thao 06:45 Giáo dục & đào tạo 07:00 Dành cho nhà tài [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Ba ngày 21-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Tạp chí du lịch 06:30 Nối vòng tay nhân ái 06:45 Giáo dục & đào tạo 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tạp chí [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Hai ngày 20-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con đường tri thức 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 07:00 Dành cho [...]

July 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Chủ Nhật ngày 19-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Ca nhạc chào ngày mới 06:00 Tạp chí văn hóa 06:30 Hành trang trẻ 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:15 Giai điệu Tổ quốc 07:30 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 08:00 [...]

July 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Bảy ngày 18-7-2015

vov2

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao 7 ngày 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tạp chí du lịch 08:00 Điểm [...]

July 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »