Lịch phát sóng kênh VOV1 tuần 19/02 – 25/02/2012 | Lịch phát sóng VOV1
|
Click Xem -->Lịch vạn niên - Đổi ngày sinh âm dương - Xem ngày tốt xấu

Lịch phát sóng kênh VOV1 tuần 19/02 – 25/02/2012

Lịch phát sóng kênh VOV1 tuần 19/02 – 25/02/2012

Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
4h45-4h50 Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca
4h50-5h05 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng
5h05-5h20 Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp) Bản tin sáng (trực tiếp)
5h20-5h25 Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo Thời tiết + quảng cáo
5h25-5h35 Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam Biển đảo Việt Nam
5h35-5h50 Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn Nông nghiệp và nông thôn
5h50-5h59 Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ
6h00-6h30 THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp) THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp) THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp) THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp) THỜI SỰ SÁNG

(Trực tiếp)

THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp) THỜI SỰ SÁNG (Trực tiếp)
6h30-6h58 Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội nhân dân Quân đội

nhân dân

6h58-7h00 CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm
7h00-7h10 Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

Quốc hội

với cử tri

7h10-7h30 Theo dòng

thời sự

Theo dòng

thời sự

Theo dòng

thời sự

Theo dòng

thời sự

Theo dòng

thời sự

Việt Nam

trong tuần

Thế giới 7 ngày
7h30-7h35 Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo
7h35-7h45 Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân Hộp thư âm nhạc (VOV3) Ca nhạc theo yêu cầu thính giả (7h35-8h00)
7h45-7h55 Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo
7h55-8h00 Quảng cáo+ CT Đệm Quảng cáo+ CT Đệm Quảng cáo+ CT Đệm Quảng cáo+ CT Đệm Quảng cáo+ CT Đệm Quảng cáo+ CT Đệm
8h00-8h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

8h05-8h15 Không gian số Khoa học và công nghệ Không gian số Khoa học và công nghệ Không gian số Nhân vật và sự kiện (VOV2) Tạp chí văn hoá chủ nhật (VOV2)
8h15-8h25 Môi trường và phát triển Môi trường và phát triển Môi trường và phát triển
8h25-8h30 QC. Sức khoẻ đời sống CT Đệm +QC QC. Sức khoẻ đời sống CT Đệm +QC QC. Sức khoẻ đời sống
8h30-8h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

8h35-8h45 Đời sống tôn giáo Dân tộc và phát triển (VOV4) Đời sống tôn giáo Dân tộc và phát triển (VOV4) Đời sống

tôn giáo

Chân dung

cuộc sống

Văn hoá giải trí cuối tuần (PLt7)
8h45-9h00 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc
9h00-9h15 Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp trực tiếp)
9h15-9h35 Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Diễn đàn kinh tế (Trực tiếp)
9h35-9h45 Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật  – PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật – PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật – PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật – PL)
9h45 -10h00 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc
10h00-10h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

10h05-10h15 Quốc hội với cử tri (PL) Quốc hội với cử tri (PL) Quốc hội với cử tri (PL) Quốc hội với cử tri (PL) Quốc hội với cử tri (PL) Đối thoại cuối tuần ( Trực tiếp ) Tạp chí âm nhạc trẻ (VOV3-25′)
10h15-10h25 Pháp luật

và đời sống

Pháp luật

và đời sống

Pháp luật

và đời sống

Pháp luật

và đời sống

Pháp luật

và đời sống

10h25-10h30 CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm
10h30-11h00 Vì an ninh Tổ quốc (PL) Vì an ninh Tổ quốc (PL) Vì an ninh Tổ quốc (PL) Vì an ninh Tổ quốc (PL) Vì an ninh Tổ quốc (PL) Vì an ninh Tổ quốc (PL) 10h30-10h55: Đối thoại cuối tuần (PL )
10h55-11h00:

CT Đệm

11h00-11h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

11h05-11h20 Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

Nông nghiệp và nông thôn

(cập nhật-PL)

11h20-11h50 CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

CT của

Quảng cáo

11h50-11h59 Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ
12h00-13h00 THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp) THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp) THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp) THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp) THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp) THỜI SỰ TRƯA (Trực tiếp)
13h00-13h10 Văn hoá giải trí Nhịp sống trẻ Văn hoá giải trí Nhịp sống trẻ Văn hoá

giải trí

Hồi âm thính giả (Ban Thư ký) Kịch truyền thanh kinh tế
13h10-13h30 Theo dòng thời sự PL Theo dòng thời sự PL Theo dòng thời sự PL Theo dòng thời sự PL Theo dòng thời sự PL Việt Nam

trong tuần PL

13h30-13h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Ca nhạc quốc tế theo thư yêu cầu (VOV3)
13h35-13h55 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc
13h55-14h00 CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm
14h00-14h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

14h05-14h15 Không gian số PL Khoa học và công nghệ (PL) Không gian số PL Khoa học và công nghệ ( PL ) Không gian số PL Đối thoại cuối tuần (PL) Diễn đàn văn hoá xã hội (VOV2)
14h15-14h25 Môi trường và phát triển PL Môi trường và phát triển PL Môi trường và phát triển PL
14h25-14h30 CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC
14h30-14h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

14h35-14h45 Pháp luật và đời sống (PL) Pháp luật và đời sống (PL) Pháp luật và đời sống (PL) Pháp luật và đời sống (PL) Pháp luật và đời sống (PL) Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) Thế giới 7 ngày (PL)
14h45-14h55 Chính phủ với người dân PL Chính phủ với người dân PL Chính phủ với người dân PL Chính phủ với người dân PL Chính phủ với người dân PL Chân dung

cuộc sống (PL)

14h55-15h00 CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm
15h00-15h15 Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp) Bản tin tổng hợp (trực tiếp)
15h15-15h35 Kinh tế (PL) Kinh tế (PL) Kinh tế (PL) Kinh tế (PL) Kinh tế (PL) Kinh tế (PL) Từ 15h15-16h00: Diễn đàn kinh tế (PL)
15h35-15h45 Quốc hội với cử

tri (PL)

Quốc hội với cử

tri (PL)

Quốc hội với cử

tri (PL)

Quốc hội với cử

tri (PL)

Quốc hội với cử

tri (PL)

Quốc hội với cử

tri (PL)

15h45-16h00 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc
16h00-16h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

16h05-16h15 Bạn bè với

Việt Nam

Hồ sơ sự kiện quốc tế Ngôi nhà ASEAN Bạn bè với

Việt Nam (PL)

Hồ sơ sự kiện quốc tế (PL) Ngôi nhà ASEAN Tầm nhìn UNESCO
16h15-16h20 CT Đệm + QC CT Đệm + QC CT Đệm + QC CT Đệm + QC CT Đệm + QC CT Đệm + QC
16h20-16h30 Góc nhìn thể thao Góc nhìn thể thao Góc nhìn thể thao Góc nhìn thể thao Góc nhìn thể thao Hồi âm thính giả (Ban Thư ký – PL) Thể thao cuối tuần
16h30-16h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

16h35-17h00 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Nhân vật và sự kiện (VOV2- PL) Kịch

Khát vọng sống

17h00-17h05 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

17h05-17h20 Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Nông nghiệp và nông thôn (Cập nhật-PL) Từ 17h05- 17h50: Bàn tròn âm nhạc
17h20-17h35 Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo
17h35-17h45 Đầu tư- Tài chính Đầu tư- Tài chính Đầu tư- Tài chính Đầu tư- Tài chính Đầu tư- Tài chính Đầu tư- Tài chính
17h45-17h59 Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo 17h50 – 18h00: Quảng cáo
17h59-18h00 Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ
18h00-19h00 THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp) THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp) THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp) THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp) THỜI SỰ CHIỀU

(Trực tiếp)

THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp) THỜI SỰ CHIỀU (Trực tiếp)
19h00-19h10 Không gian số (PL) Khoa học và công nghệ ( PL) Không gian số (PL) Khoa học và công nghệ (PL) Không gian số (PL) Người Việt ở nước ngoài với quê hương (PL ) 19h-19h25: Đối thoại cuối tuần (PL)
19h10-19h20 Môi trường và phát triển (PL) Môi trường và phát triển (PL) Môi trường và phát triển (PL) Hồi âm thính giả (Ban Thư ký- PL)
19h20-19h30 Văn hoá giải trí PL Nhịp sống trẻ PL Văn hoá giải trí PL Nhịp sống trẻ PL Văn hoá

giải trí PL

Văn hoá giải trí cuối tuần 19h25-19h30:

CT Đệm

19h30-19h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

19h35-19h55 Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc Ca nhạc
19h55-20h00 CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm CT Đệm
20h00-20h30 Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Câu chuyện cảnh giác truyền thanh Tạp chí văn hoá thể thao công an
20h30-20h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Tâm tình biên giới và hải đảo Kịch truyền thanh kinh tế (PL)
20h35-20h59 Tư vấn việc làm Tư vấn pháp luật Tư vấn chế độ chính sách (VOV2) Tư vấn việc làm (PL) T2 Tư vấn pháp luật (PL) T3
20h59-21h00 Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ Báo giờ
21h00-21h30 Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội nhân dân Quân đội

nhân dân

21h30-21h35 Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

Bản tin

(Trực tiếp)

21h35-21h45 Đời sống

tôn giáo (PL)

Dân tộc và phát triển (VOV4- PL) Đời sống

tôn giáo (PL)

Dân tộc và phát triển (VOV4- PL) Đời sống tôn giáo (PL) Chân dung cuộc sống (PL) CLB Âm nhạc (VOV3)
21h45-21h55 Đầu tư -Tài chính (PL) Đầu tư -Tài chính (PL) Đầu tư -Tài chính (PL) Đầu tư -Tài chính (PL) Đầu tư -Tài chính (PL) Đầu tư -Tài chính (PL)
21h55-22h00 Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo
22h00-22h45 THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp) THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp) THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp) THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp) THỜI SỰ ĐÊM

(Trực tiếp)

THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp) THỜI SỰ ĐÊM (Trực tiếp)
22h45-22h55 Góc nhìn thể thao (PL) Góc nhìn thể thao (PL) Góc nhìn thể thao (PL) Góc nhìn thể thao (PL) Góc nhìn thể thao (PL) Hồi âm thính giả (PL) Tầm nhìn UNESCO (PL)
22h55-23h00 CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC CT Đệm +QC
23h00-23h10 Rao sóng Rao sóng Rao sóng Rao sóng Rao sóng + CT Đệm (5 phút) Rao sóng Rao sóng + CT Đệm  (5 phút)
23h10-23h20 Bạn bè với Việt Nam (PL) Hồ sơ sự kiện quốc tế (PL) Ngôi nhà ASEAN (PL) Bạn bè với Việt Nam (PL) Từ 23h15-24h00 : Đọc chậm quân đội Ngôi nhà ASEAN (PL) 23h15-23h30: Thể thao cuối tuần (PL)
23h20-23h30 Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL) Biển đảo Việt Nam (cập nhật- PL)
23h30-24h00 Bạn hãy nói với chúng tôi (VOV2) Tiếng thơ (VOV2) Bạn hãy nói với chúng tôi (VOV2) Tìm trong kho báu (VOV2) Giai điệu Á châu (VOV3) Thơ và cuộc sống (VOV2)
00h00-4h00 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3 Nhập Hệ VOV3
04h00-4h45 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3) Ca nhạc chào bình minh (VOV3)
4h45-4h50 Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca Nhạc mở đầu -  Quốc ca
Tags: · ·


Lịch phát sóng đăng bởi: thucuc vào Mar 1 2012. Trong chuyên mục Lịch phát sóng VOV1. Bạn được phép gửi phản hồi này qua RSS 2.0. Bạn có thể gửi phản hồi hay trackback cho bài viết này

Gui phan hoi

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao