Home » Lịch phát sóng VOV1 “Lịch phát sóng VOV1”

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ tư, ngày 23/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ tư, ngày 23/04/2014 00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ ba, ngày 22/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ ba, ngày 22/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ hai, ngày 21/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ hai, ngày 21/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 19/04/2014 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:59 Báo giờ 06:00 THỜI [...]

April 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ sáu, ngày 18/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ năm, ngày 17/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ năm, ngày 17/04/2014 00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ tư, ngày 16/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ tư, ngày 16/04/2014 00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + [...]

April 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ ba, ngày 15/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ ba, ngày 15/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ hai, ngày 14/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ hai, ngày 14/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 12/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 12/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao