Category Archives: Lịch phát sóng VOV1

Lịch phát sóng các chương trình trên đài phát thanh vov1 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết thủy văn biển … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Năm ngày 6-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Tư ngày 5-8-2015

04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt Nam 05:35 Nông nghiệp và nông thôn … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Ba ngày 4-8-2015

04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biên giới xanh 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Hai ngày 3-8-2015

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment