Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng VOV1 “Lịch phát sóng VOV1”

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Ba ngày 28-7-2015

vov1_logo_livetv

04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biên giới xanh 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời sự sáng 06:30 Quân đội nhân dân 07:00 Quốc hội với cử tri 07:10 [...]

July 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Hai ngày 27-7-2015

vov1_logo_livetv

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt [...]

July 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Chủ Nhật ngày 26-7-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt Nam 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng [...]

July 25th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Bảy ngày 25-7-2015

vov1_logo_livetv

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao 7 ngày 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:30 Tạp chí du lịch 08:00 Điểm [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Sáu ngày 24-7-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt Nam 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 [...]

July 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Năm ngày 23-7-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biên giới xanh 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng [...]

July 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Tư ngày 22-7-2015

vov1_logo_livetv

04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt Nam 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời sự sáng 06:30 Quân [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Ba ngày 21-7-2015

vov1_logo_livetv

04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biên giới xanh 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời sự sáng 06:30 Quân đội nhân dân 07:00 Quốc hội với cử tri 07:10 [...]

July 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Hai ngày 20-7-2015

vov1_logo_livetv

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:45 Vào ngày mới 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt [...]

July 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 Chủ Nhật ngày 19-7-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Biển đảo Việt Nam 05:35 Nông nghiệp và nông thôn 05:45 Quảng bá 05:50 Quảng [...]

July 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »