Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng VOV1 “Lịch phát sóng VOV1”

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ ba ngày 27-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ hai ngày 26-01-2015

vov1_logo_livetv

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ bảy ngày 24-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ sáu ngày 23-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo [...]

January 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ tư ngày 21-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời [...]

January 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ ba ngày 20-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:50 Nhạc hiệu, Nhạc thể dục, Giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ 06:00 Thời [...]

January 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ hai ngày 19-01-2015

vov1_logo_livetv

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo giờ [...]

January 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 chủ nhật ngày 18-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Talk Vietnam: Tiến sỹ Menis Yousry và hành trình “Tôi đi tìm tôi” 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 03:30 Việt Nam & Thế giới 04:00 Phim cuối tuần: Bụi đời 05:50 Quà tặng cuộc sống: Bị sét đánh 06:00 Sáng phương Nam 07:00 Người Việt bốn phương 07:15 [...]

January 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ bảy ngày 17-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Bản tin thời sự 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu/Cải lương: Tiếng trống Mê Linh – Phần 2 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Núi sông bờ cõi: Tâm thức biển của người Việt 04:00 Bản tin Tài chính – Đầu tư 04:15 Tinh hoa võ thuật: [...]

January 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV1 thứ sáu ngày 16-01-2015

vov1_logo_livetv

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:25 Quảng cáo Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:50 Quảng cáo 05:59 Báo [...]

January 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »