Home » Lịch phát sóng VOV Giao Thông “Lịch phát sóng VOV Giao Thông”

Lịch phát sóng kênh VOV Giao thông, tuần 28/05 – 3/6/2012

vov giao thông

Lịch phát sóng kênh VOV Giao thông, tuần 28/05 – 3/6/2012 Giờ phát sóng Tên chương trình Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7, CN 05.30-05.30 Nhạc hiệu VOV nhạc hiệu kênh 05.30-05.35 Rao sóng 05.35-06.25 A Nice day 06.25-06.30 Quảng cáo 06.30-09.30 Giờ cao điểm sáng: 06.30-06.40 – Thông tin chỉ dẫn giao thông [...]

May 28th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VOV Giao Thông | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 19/02 – 25/02/2012

vov giao thông

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 19/02 – 25/02/2012 Giờ phát sóng Tên chương trình Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7, CN 05.30-05.30 Nhạc hiệu VOV nhạc hiệu kênh 05.30-05.35 Rao sóng 05.35-06.25 A Nice day 06.25-06.30 Quảng cáo 06.30-09.30 Giờ cao điểm sáng: 06.30-06.40 – Thông tin chỉ dẫn giao thông [...]

March 1st, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VOV Giao Thông | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 13/02 – 19/02/2012

vov giao thông

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 13/02 – 19/02/2012 Giờ phát sóng Tên chương trình Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7, CN 05.30-05.30 Nhạc hiệu VOV nhạc hiệu kênh 05.30-05.35 Rao sóng 05.35-06.25 A Nice day 06.25-06.30 Quảng cáo 06.30-09.30 Giờ cao điểm sáng: 06.30-06.40 – Thông tin chỉ dẫn giao thông [...]

February 29th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VOV Giao Thông | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 06/02 – 12/02/2012

vov giao thông

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 06/02 – 12/02/2012 Giờ phát sóng Tên chương trình Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7, CN 05.30-05.30 Nhạc hiệu VOV nhạc hiệu kênh 05.30-05.35 Rao sóng 05.35-06.25 A Nice day 06.25-06.30 Quảng cáo 06.30-09.30 Giờ cao điểm sáng: 06.30-06.40 – Thông tin chỉ dẫn giao thông [...]

February 6th, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VOV Giao Thông | Read More »

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 30/01 – 05/02/2012

vov giao thông

Lịch phát sóng kênh VOV giao thông tuần 30/01 – 05/02/2012 Giờ phát sóng Tên chương trình Thứ 2 – Thứ 6 Thứ 7, CN 05.30-05.30 Nhạc hiệu VOV nhạc hiệu kênh 05.30-05.35 Rao sóng 05.35-06.25 A Nice day 06.25-06.30 Quảng cáo 06.30-09.30 Giờ cao điểm sáng: 06.30-06.40 – Thông tin chỉ dẫn giao thông [...]

January 31st, 2012 | Posted in Lịch phát sóng VOV Giao Thông | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao