Home » Lịch phát sóng VOV “Lịch phát sóng VOV”

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vov3

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ bảy, ngày 19/04/2014 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 Ca nhạc Braxin 10:00 Bản tin 10:05 10:30 Ca nhạc Braxin [...]

April 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ bảy, ngày 19/04/2014 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao 06:45 Giữ gìn [...]

April 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 19/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ bảy, ngày 19/04/2014 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và nông thôn 05:59 Báo giờ 06:00 THỜI [...]

April 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vov3

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ sáu, ngày 18/04/2014 04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII + Nhạc thể dục (bài tập Aerobic) 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ sáu, ngày 18/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Nhịp sống văn hoá 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ sáu, ngày 18/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ sáu, ngày 18/04/2014 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + Quảng bá 05:30 Biển đảo Việt Nam 05:40 Nông nghiệp và [...]

April 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ năm, ngày 17/04/2014

vov3

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ năm, ngày 17/04/2014 04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII + Nhạc thể dục (bài tập Aerobic) 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 17/04/2014

vov2

Lịch phát sóng trên kênh VOV2 thứ năm, ngày 17/04/2014 04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Nhạc Logo 05:10 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc VN 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình và xã hội 06:30 Thể thao [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ năm, ngày 17/04/2014

vov1

Lịch phát sóng trên kênh VOV1 thứ năm, ngày 17/04/2014 00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu -  Quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – Nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết + Thời tiết biển +  quảng cáo + [...]

April 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ tư, ngày 16/04/2014

vov3

Lịch phát sóng trên kênh VOV3 thứ tư, ngày 16/04/2014 04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII + Nhạc thể dục (bài tập Aerobic) 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập [...]

April 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao