Category Archives: Lịch phát sóng VOV

Xem thông tin lịch phát sóng trên kênh vov:VOV giao thông, VOV1,VOV2,VOV3,VOV4,VOV5,VOVTV nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất trên Lichphatsong.biz

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Đất nước ngàn năm 06:15 Gia đình Việt 06:30 Con … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Hai ngày 10-8-2015

04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Vào ngày mới 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:30 Ca khúc theo chủ đề 07:00 Thông tin âm … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Ca nhạc chào ngày mới 06:00 Tạp chí văn hóa 06:30 Hành trang trẻ 06:45 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 07:00 Dành cho nhà tài trợ 07:15 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển 05:25 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin -Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Bài ca đi cùng năm tháng 05:55 Quảng cáo 06:00 Thương hiệu và hội nhập 06:30 Ca khúc theo … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV2 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

04:45 Quốc ca 04:50 Thể dục 05:05 Thời tiết 05:15 Giáo dục từ xa 05:30 Lăng kính pháp luật 05:45 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 06:00 Nhịp sống văn hóa 06:15 Gia đình Việt 06:30 Thể thao … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV1 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

00:00 Nhập Hệ VOV3 04:00 Ca nhạc chào bình minh (VOV3) 04:45 Nhạc mở đầu – quốc ca 04:50 Nhạc hiệu – nhạc thể dục – giới thiệu sóng 05:05 Bản tin (Trực tiếp) 05:20 Thời tiết Thủy văn biển … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV1 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh VOV3 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

04:50 Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII 05:05 Giới thiệu sóng 05:10 Bản tin- Thời tiết 05:15 Tin âm nhạc 05:20 Du lịch âm nhạc 05:55 Quảng cáo 06:00 XoneFM 09:00 Quảng cáo 09:05 Thương hiệu và hội nhập 09:35 … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng VOV3 | Leave a comment