Home » Lịch phát sóng TTV “Lịch phát sóng TTV”

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ bảy, ngày 23/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ bảy, ngày 23/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên đề: Vì một môi trường xanh 06:10 Quốc phòng toàn dân 06:30 Thời sự 06:45 Bản tin thị trường 06:55 Chiêm Hóa trên đường phát triển 07:10 Chuyên [...]

February 23rd, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ sáu, ngày 22/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ sáu, ngày 22/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Lược thuật: Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Lồng tông 06:30 Thời sự 06:50 Bản tin thị trường 07:00 Kinh tế: Công nghiệp [...]

February 22nd, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ năm, ngày 21/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ năm, ngày 21/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Phóng sự tài liệu: Tuyên Quang – dấu ấn năm 2012 06:30 Thời sự 06:50 Bản tin thị trường 07:00 An ninh Tuyên Quang 07:15 Tài nguyên nước Tuyên [...]

February 21st, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ tư, ngày 20/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ tư, ngày 20/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Tọa đàm: Sự kiện văn hóa 2012 06:15 Lâm Bình trên đường phát triển 06:30 Thời sự 06:45 Bản tin thị trường 07:00 Chuyên đề: Ấn tượng Na Hang [...]

February 20th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ ba, ngày 19/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ ba, ngày 19/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Lược thuật: Lễ đón nhận Di sản văn hóa Then 06:30 Thời sự 06:50 Bản tin thị trường 07:00 Tạp chí Xây dựng nông thôn mới 07:30 Ca nhạc: [...]

February 19th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ hai, ngày 18/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ hai, ngày 18/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Kinh tế: Giao thông Tuyên Quang, một năm nhìn lại 06:15 Tọa đàm: Đào tạo nghề 06:45 Bản tin thị trường 06:55 Văn hóa – Xã hội: Tết của [...]

February 18th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ năm, ngày 7/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh Tuyên Quang – thứ năm, ngày 7/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Na Hang trên đường phát triển 06:00 Tọa đàm: Phát triển du lịch Tuyên Quang 06:30 Thời sự 06:45 Bản tin thị trường 07:00 An ninh Tuyên Quang [...]

February 7th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ tư, ngày 6/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ tư, ngày 6/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Bạn cần biết 06:00 Tạp chí Xây dựng nông thôn mới 06:30 Thời sự 06:50 Bản tin thị trường 07:05 Na Hang trên đường phát triển 07:20 Ca nhạc: [...]

February 6th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ ba, ngày 5/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ ba, ngày 5/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Bạn cần biết 06:05 Xây dựng Đảng: Công tác phát triển Đảng ở Lâm Bình 06:30 Thời sự 06:45 Bản tin thị trường 07:00 Tạp chí Xây dựng nông [...]

February 5th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ hai, ngày 4/2/2013

ttv

Lịch phát sóng kênh TTV – thứ hai, ngày 4/2/2013 Giờ phát sóng Chương trình 05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Nông thôn mới 06:05 Xây dựng Đảng: TP Tuyên Quang nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng 06:30 Thời sự 06:45 Bản tin thị trường [...]

February 4th, 2013 | Posted in Lịch phát sóng TTV | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao