Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HTV7 “Lịch phát sóng HTV7”

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ tư ngày 26 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 HTV cùng giải ngoại hạng Anh 01:30 Phim Việt Nam: Vợ của chồng tôi 02:15 Tạp chí sức khỏe: Rửa tay bảo vệ sự sống 02:30 Phim truyện Việt Nam: Dấu cộng của trái tim 03:15 Thời trang & cuộc sống 03:30 Tổng hợp bóng đá Tây Ban Nha 05:05 [...]

November 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ hai ngày 24 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim truyện 02:15 Chương trình văn nghệ 02:30 Phim truyện 03:15 Văn hóa nghệ thuật 03:30 Du lịch & cuộc sống 03:50 Văn hóa ẩm thực: 05:05 Phim truyện 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

November 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ bảy ngày 22 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Kịch: Sống mãi tuổi 17 05:05 Phim Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống 07:15 Tâm [...]

November 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ sáu ngày 21 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:30 Phim truyện Việt Nam: Ly hôn 03:20 Chuyên đề âm nhạc: Cung đàn yêu thương 03:50 Tài tử cải lương: Tiếng đàn tri âm 05:05 Phim Ấn Độ: [...]

November 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ năm ngày 20 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:30 Phim truyện Việt Nam: Ly hôn 03:30 Tài tử cải lương: Hoa phấn 05:05 Phim Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

November 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ tư ngày 19 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 HTV cùng giải ngoại hạng Anh 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Tạp chí sức khỏe: Rửa tay bảo vệ sự sống 02:30 Phim truyện Việt Nam: Ly hôn 03:15 Thời trang & cuộc sống 05:05 Phim Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân 06:00 Thế giới ngày [...]

November 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ ba ngày 18 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 TTHN: Hành trình “Thành phố tôi yêu”: Vì thanh niên- Công nhân 02:30 Phim truyện Việt Nam: Ly hôn 03:15 Văn hóa & những người bạn: Kimono 03:30 Nhịp sống Sài Gòn 03:50 05:05 Phim Ấn [...]

November 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ hai ngày 17 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim truyện 02:15 Chương trình văn nghệ 02:30 Phim truyện 03:15 Văn hóa nghệ thuật 03:30 Du lịch & cuộc sống 03:50 Văn hóa ẩm thực: 05:05 Phim truyện 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

November 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ bảy ngày 15 -11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Kịch: Nửa miền ký ức 05:05 Phim Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống 07:15 Tài [...]

November 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ sáu ngày 14-11-2014

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:30 Phim truyện Việt Nam: Ly hôn 03:20 Chuyên đề âm nhạc: Cung đàn yêu thương 03:50 Tài tử cải lương: Tiếng đàn tri âm 05:05 Phim Ấn Độ: [...]

November 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »