Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HTV7 “Lịch phát sóng HTV7”

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ ba ngày 27-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:15 Chuyện của đất: Xã đảo Thạnh An 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:30 Nhịp sống Sài Gòn 03:50 05:05 Phim Thái Lan: Ngọn lửa kiêu hãnh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ hai ngày 26-01-2015

HTV7

00:45 Ca nhạc: Giai điệu bốn phương 01:30 Thế giới giải trí 02:00 Tuổi trẻ hôm nay: Sinh viên thành phố- Chặng đường 5 năm 2010-2015 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:30 Khoa học & tương lai 03:45 Thế giới đó đây: Chân trời khoa học 05:05 Phim Thái Lan: [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ bảy ngày 24-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:15 Kịch: Sau lưng là cả bầu trời 05:05 Phim Thái Lan: Ngọn lửa kiêu hãnh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:05 Nghệ thuật & cuộc sống 07:25 [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ sáu ngày 23-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:20 Ca nhạc dân tộc: Ca Huế 03:50 Tài tử cải lương: Tiếng đàn tri âm 05:05 Phim Thái Lan: [...]

January 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ tư ngày 21-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 HTV cùng giải ngoại hạng Anh 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:15 Tạp chí sức khỏe: Bệnh nhiễm và ung thư 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:30 Tổng hợp bóng đá Tây Ban Nha 05:05 Phim Thái Lan: Ngọn lửa kiêu hãnh 06:00 [...]

January 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ ba ngày 20-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:15 Tuổi trẻ hôm nay: Sinh viên thành phố- Chặng đường 5 năm 2010-2015 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:15 Văn hóa & những người bạn: Swing dnace 03:30 Nhịp sống Sài Gòn [...]

January 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ hai ngày 19-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim truyện 02:15 Chương trình văn nghệ 02:30 Phim truyện 03:15 Văn hóa nghệ thuật 03:30 Du lịch & cuộc sống 03:50 Văn hóa ẩm thực: 05:05 Phim truyện 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

January 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 chủ nhật ngày 18-01-2015

HTV7

00:00 Điểm tin bóng đá Anh 00:45 Phim Việt Nam: Người chồng điên 01:30 Cải lương: Cơn hồng thủy 03:10 Khoa học đời sống: Bảo hiểm xã hội điện tử 03:30 Di sản thế giới 03:45 Giai điệu bốn phương 05:05 Phim Thái Lan: Ngọn lửa kiêu hãnh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng [...]

January 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ bảy ngày 17-01-2015

HTV7

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:15 Kịch: Đường về 05:05 Phim Thái Lan: Ngọn lửa kiêu hãnh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống 07:15 Tài tử cải lương: [...]

January 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HTV7 thứ sáu ngày 16-01-2015

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Người chồng điên 02:30 Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách 03:20 Ca nhạc dân tộc: Miền quê thân thương 03:50 Tài tử cải lương: Tiếng đàn tri âm 05:05 Phim [...]

January 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »