Home » Lịch phát sóng HTV7 “Lịch phát sóng HTV7”

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ hai, ngày 22/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim truyện 02:15 Chương trình văn nghệ 02:30 Phim truyện 03:15 Văn hóa nghệ thuật 03:30 Du lịch & cuộc sống 03:50 Văn hóa ẩm thực: 05:05 Phim truyện 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

September 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 chủ nhật, ngày 21/09/2014

htv

00:45 Phim Việt Nam: Con trai con gái 01:30 Cải lương: Đi tìm lời giải tội 03:10 Khoa học đời sống: Hướng dẫn cứu nạn 03:30 Di sản thế giới 03:45 Giai điệu bốn phương 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào [...]

September 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ bảy, ngày 20/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Kịch: Câu chuyện niềm tin 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống 07:15 Tài tử [...]

September 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ sáu, ngày 19/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:30 Phim truyện Việt Nam: Lửa trên băng 03:20 Chuyên đề âm nhạc 03:50 Siêu thị cười: Câu chuyện tử tế 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối 06:00 [...]

September 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ năm, ngày 18/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:30 Phim truyện Việt Nam: Lửa trên băng 03:30 Tài tử cải lương: Dòng sông và nỗi nhớ 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 [...]

September 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ tư, ngày 17/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 HTV cùng giải ngoại hạng Anh 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Tạp chí sức khỏe: Chủng ngừa 02:30 Phim truyện Việt Nam: Lửa trên băng 03:15 Thời trang & cuộc sống 03:30 Tổng hợp bóng đá Tây Ban Nha 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối [...]

September 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ ba, ngày 16/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Con trai con gái 02:15 Tuổi trẻ hôm nay: Hành trình “Thành phố tôi yêu 2014″: Nông thôn mới 02:30 Phim truyện Việt Nam: Lửa trên băng 03:15 Văn hóa & những người bạn: Lễ hội búp bê 03:30 Du lịch [...]

September 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ hai, ngày 15/09/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim truyện 02:15 Chương trình văn nghệ 02:30 Phim truyện 03:15 Văn hóa nghệ thuật 03:30 Du lịch & cuộc sống 03:50 Văn hóa ẩm thực: 05:05 Phim truyện 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới [...]

September 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 chủ nhật, ngày 14/09/2014

htv

00:45 Văn nghệ quần chúng: Hội diễn CNVC-LĐ TPHCM 2014 01:30 Thế giới giải trí 02:00 Tuổi trẻ hôm nay: Nông thôn mới 02:15 Văn hóa & những người bạn: Sức khỏe qua từng món ăn 02:30 Phim truyện Việt Nam: Lửa trên băng 03:30 Khoa học & tương lai 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh [...]

September 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7 thứ bảy, ngày 13/09/2014

htv

00:00 Điểm tin bóng đá Anh 00:45 Phim Việt Nam: Con trai con gái 01:30 Cải lương: Đêm của bóng tối 03:10 Khoa học đời sống: Hướng dẫn cứu thương 03:30 Di sản thế giới 05:05 Phim Hàn Quốc: Hạnh phúc cuối 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào [...]

September 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »