Home » Lịch phát sóng HTV7 “Lịch phát sóng HTV7”

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ ba ngày 29/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:15 Tuổi trẻ hôm nay: Hành trình thành phố tôi yêu 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:15 Văn hóa & những người bạn: Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc 03:30 Nhịp sống Sài Gòn [...]

July 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ hai ngày 28/07/2014

htv

00:45 Ca nhạc: Đêm nhạc Trương Tuyết Mai 01:30 Thế giới giải trí 02:00 Tuổi trẻ hôm nay: Hành trình thành phố tôi yêu 2014 02:15 Văn hóa & những người bạn: Ngôi làng Hà Lan 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:30 Khoa học đời sống 03:45 Thế giới đó đây

July 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ bảy ngày 26/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:15 Kịch: Đồng đội cũ 05:05 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống [...]

July 26th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ sáu ngày 25/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Tạp chí bóng đá Tây Ban Nha 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:20 Ca nhạc dân tộc: Rền vang tiếng trống 03:50 Siêu thị cười: Bên trọng bên khinh 05:05 Phim Ấn Độ: [...]

July 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ năm ngày 24/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:30 Tài tử cải lương: Thắm màu hoa đỏ 05:05 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du [...]

July 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ tư ngày 23/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 HTV cùng giải ngoại hạng Anh 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:15 Tạp chí sức khỏe: Chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:15 Thời trang & cuộc sống 03:30 Tổng hợp bóng đá Tây Ban Nha 05:05 [...]

July 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ ba ngày 22/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 02:15 Tuổi trẻ hôm nay: Hành trình thành phố tôi yêu 2014 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:15 Văn hóa & những người bạn: Ngôi làng Hà Lan 03:30 Du lịch & cuộc sống [...]

July 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ hai ngày 21/07/2014

htv

00:45 Ca nhạc: Đêm nhạc Trương Tuyết Mai 01:30 Thế giới giải trí 02:00 Tuổi trẻ hôm nay: Học sinh 3 tích cực 02:15 Văn hóa & những người bạn: Câu chuyện cà phê và người bạn Mỹ 02:30 Phim truyện Việt Nam: Đường chân trời 03:30 Khoa học & tương lai 03:45 Thế giới [...]

July 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, chủ nhật ngày 20/07/2014

htv

00:00 Điểm tin bóng đá Anh 00:45 Phim Việt Nam: Yêu trong thù hận 01:30 Sân khấu: Hát bội: Đào Duy Từ 03:10 Khoa học đời sống: Phòng tránh sét 03:30 Di sản thế giới 03:45 Giai điệu bốn phương 05:05 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh 06:00 Thế giới ngày [...]

July 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh HTV7, thứ bảy ngày 19/07/2014

htv

00:15 Tin cuối ngày 00:30 Câu lạc bộ thể thao 01:30 PT VN: Yêu trong thù hận 02:15 Kịch :Giữ mãi niềm tin 05:05 PT Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh 06:00 Thế giới ngày qua 06:20 Năng động du lịch Việt 06:30 Chào ngày mới 07:00 Nghệ thuật & cuộc sống [...]

July 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HTV7 | Read More »