Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HN2 “Lịch phát sóng HN2”

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội, thứ hai ngày 10/02/2014

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội, thứ hai ngày 10/02/2014 06:00 Thời sự 06:30 Nhịp điệu ngày mới 06:50 Bản tin văn hóa giao thông 07:00 Điểm báo 07:10 Trên đường hội nhập: Những người bạn vì sự phát triển của Việt Nam 07:30 Văn nghệ cuối tuần: Những mùa hoa Đất nước 08:00 [...]

February 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN2 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội, thứ hai ngày 06/01/2014

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội, thứ hai ngày 06/01/2014 06:00 Thời sự 06:30 Nhịp điệu ngày mới 06:50 Bản tin văn hóa giao thông 07:00 Điểm báo 07:10 Trên đường hội nhập: Nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả 07:30 Văn nghệ cuối tuần: Hòa nhạc từ thiện ấm áp mùa đông 08:00 [...]

January 6th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN2 | Read More »