Category Archives: Lịch phát sóng HN2

Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình hn 2 được cập nhật đầy đủ, chi tiết và chính xác trên Lichphatsong.biz – Chúc vui vẻ.

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Chủ Nhật ngày 9-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình 07:05 Phóng sự 07:10 Thông tin Nông nghiệp 07:25 Người Tràng An – Người Hà Nội : PL 07:50 Công nghiệp – Thương mại 08:10 SK-KH-ĐS – Thể thao với sức khỏe … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Bảy ngày 8-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc : Hoa nắng 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:10 Thông tin Nông nghiệp 07:20 Vòng quanh Thế giới 07:50 Trang ngoại thành : Đài Thạch Thất – PLT6 08:05 Khám phá thế giới : … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh HN2 Thứ Sáu ngày 7-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin Nông nghiệp 07:25 Đẹp và Phong cách 07:55 Nông nghiệp & Nông thôn : PL T5 08:15 SK-KH-ĐS : Chăm sóc bệnh nhân máu … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Năm ngày 6-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc : Văn Chương với nghiệp chèo Đoài 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin Nông nghiệp 07:25 Người Tràng An – Người Hà Nội 07:55 Trang ngoại thành : Đài Ứng Hòa … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Tư ngày 5-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin Nông nghiệp 07:25 Tài nguyên môI trường : PL 07:55 SK-KH-ĐS : PL 08:15 Thế giới động vật : Khả năng tấn công của động vật … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Hai ngày 3-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình: PL 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin Nông nghiệp 07:25 Hà Nội của chúng ta: PL 07:55 Truyền hình LLVT: PLCN 08:15 Khám phá thế giới: Tìm lại ngôi làng Atlityam, Israel … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Chủ Nhật ngày 2-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình 07:05 Phóng sự 07:10 Thông tin nông nghiệp 07:25 Người Tràng An – Người Hà Nội PL 07:50 Công nghiệp – Thương mại 08:10 SK-KH-ĐS : Chăm sóc bệnh nhân máu nhiễm … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Bảy ngày 1-8-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc : Bài ca dâng Bác 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:10 Thông tin nông nghiệp 07:20 Vòng quanh thế giới 07:50 Trang ngoại thành 08:05 Khám phá thế giới : PL 08:25 Hoạt hình : … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Sáu ngày 31-7-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc quốc tế 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin nông nghiệp 07:25 Đẹp và Phong cách 07:55 Nông nghiệp & Nông thôn : PL T5 08:15 SK-KH-ĐS : PL 08:35 Hoạt hình : Thế … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment

Lịch phát sóng kênh Hà Nội 2 Thứ Năm ngày 30-7-2015

05:45 Thể dục buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Ca nhạc : Bài ca Trường Sơn 06:45 Hoạt hình : PL 07:05 Phóng sự 07:15 Thông tin nông nghiệp 07:25 Người Tràng An – Người Hà Nội 07:55 Trang ngoại thành : PL t4 08:10 Khám phá thế … Continue reading

Posted in Lịch phát sóng HN2 | Leave a comment