Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ hai, ngày 22/09/2014

hn

01:15 Bản tin văn hóa giao thông 01:30 Kinh tế ngoại thành: 01:55 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội 02:25 Cửa sổ du học 02:45 Nối nhịp giao thông 03:00 Bản tin chiều 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:35 Phim ca nhạc 04:15 Vì an ninh thủ đô 04:45 Phim [...]

September 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ bảy, ngày 20/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Cardiff – bệ phóng đến Oxford, Cambridge 07:30 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: [...]

September 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ sáu, ngày 19/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Nối nhịp giao thông: Sau 8 tháng triển khai siết chặt công tác đăng kiểm 07:00 Phim tài liệu : Thăng Long [...]

September 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ năm, ngày 18/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Tiết kiệm điện trong chiếu sáng 07:00 Kết nối Việt Nam: Ông Tây gia vị 07:20 Hà [...]

September 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ tư, ngày 17/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Thế giới phụ nữ: Phẫu thuật thẩm mỹ 07:25 Trang văn học [...]

September 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ ba, ngày 16/09/2014

hn

01:25 Bản tin văn hóa giao thông 01:35 Tạp chí các vấn đề xã hội: Tư vấn đào tạo nghề cho sinh viên 02:00 02:25 Bí quyết khỏe đẹp 02:50 Chìa khóa tương lai: Viện đại học Mở đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 03:00 Bản tin 03:10 Vào bếp cuối tuần: Tôm [...]

September 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ bảy, ngày 13/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:05 Cửa sổ du học: Cardiff – bệ phóng đến Oxford, Cambridge 07:25 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: [...]

September 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ sáu, ngày 12/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Nối nhịp giao thông: Phát huy hiệu quả hầm bộ hành Hà Nội 07:00 Phim tài liệu : Thăng Long ký sự [...]

September 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ năm, ngày 11/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp 07:00 Kết nối Việt Nam: Câu chuyện tình yêu bên [...]

September 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Hà Nội 1 thứ tư, ngày 10/09/2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Thế giới phụ nữ: Giáo dục trẻ theo phương pháp Montessori 07:25 [...]

September 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »