Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 27 -11-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Nâng cao năng lượng cán bộ quản lý năng lượng 07:00 Kết nối Việt Nam: Giáo sư [...]

November 27th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 26 -11-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Cầu nối yêu thương : Gặp lại bé Huyền 07:15 Trang VHNT: [...]

November 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 25 -11-2014

hn

01:00 Phim truyện: Bí mật tình yêu (Phim Hong Kong – tập 12) 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Phim tài liệu: Thủ đô Hà Nội có một nhà xuất bản 02:30 Bí quyết khỏe đẹp 02:50 Chìa khóa tương lai: Trường mầm non Ác si- mét 03:00 Bản tin 03:10 Vào bếp [...]

November 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 24 -11-2014

hn

01:00 Phim truyện: 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: 02:25 Cửa sổ du học 02:45 Nối nhịp giao thông 03:00 Bản tin chiều 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc: 04:00 Chính sách và cuộc sống 04:20 Vì an ninh thủ [...]

November 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 22 -11-2014

hn

00:55 Chung tay chống hàng giả: 05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: – 07:30 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: [...]

November 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 21 -11-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:45 Nối nhịp giao thông: Đường sắt Việt Nam triển khai hệ thống bán vé điện tử 07:00 Phim tài liệu : Thăng [...]

November 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 20 -11-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng: Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp 07:00 Kết nối Việt Nam: Giao lưu múa rối [...]

November 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 19 -11-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Cầu nối yêu thương : Niềm tin và hy vọng 07:20 Trang [...]

November 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 18 -11-2014

hn

01:00 Phim truyện: Bí mật tình yêu (Phim Hong Kong – tập 5) 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Giao lưu: Hà Nội – nguồn cảm hứng bất tận của văn thơ 02:30 Bí quyết khỏe đẹp 02:50 Chìa khóa tương lai: Trường mầm non Ác si- mét 03:00 Bản tin 03:10 Vào [...]

November 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 17 -11-2014

hn

01:00 Phim truyện: Bí mật tình yêu (Phim Hong Kong – tập 4) 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: Khám phá vẻ đẹp Việt Nam 02:25 Cửa sổ du học: Học Tiếng Anh ở Philippin nên hay không nên? 02:45 Nối nhịp [...]

November 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »