Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 28-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu văn bản pháp luật 05:55 Bản tin thời tiết Du lịch + Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Nhìn ra thủ đô và đô thị các nước: Thành phố Paris – nước Pháp (phần 1) 07:00 Cửa sổ du học: [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 27-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu pháp luật 05:55 Bản tin thời tiết du lịch + Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Thư và trả lời thư bạn xem truyền hình : Đảm bảo an toàn cho khách du xuân 07:00 Chuyện tuổi già : Thú [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 25-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu văn bản pháp luật 05:55 Bản tin thời tiết Du lịch + Hà Nội hôm nay. 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Cầu nối yêu thương: Số đặc biệt – phần 1. 07:00 Trên đường hội nhập : Doanh nghiệp Việt Nam triển vọng [...]

February 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 13-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu pháp luật 05:55 Bản tin thời tiết du lịch + Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin kinh tế 06:45 Thư và trả lời thư bạn xem truyền hình : Bảo đảm cảnh quan di tích Chùa Pháp Hoa [...]

February 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 12-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu văn bản pháp luật 05:55 Hà Nội hôm nay + Bản tin thời tiết du lịch 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Bản tin kinh tế 07:00 Kết nối Việt Nam: Người xây dựng sân chơi cho trẻ em Việt 07:25 Hà Nội của [...]

February 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 11-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu văn bản pháp luật 05:55 Hà Nội hôm nay + Bản tin thời tiết du lịch 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Cầu nối yêu thương: Niềm vui đến trường (tập 1) 07:00 Trên đường hội nhập : Giao lưu nhân dân Việt – [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 10-02-2015

hn

01:00 Phim truyện: Lấp lánh ước mơ (Phim Đài Loan – tập 52) 02:00 Cửa sổ du học: Ngộ nhận du học 02:20 Kết nối Việt nam: Người xây dựng sân chơi cho trẻ em Việt 02:25 Tạp chí văn hóa xã hội: 03:00 Bản tin 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc : [...]

February 9th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 09-02-2015

hn

01:00 Phim truyện: Lấp lánh ước mơ (Phim Đài Loan – tập 51) 02:00 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: 02:30 Kết nối Việt nam: Người xây dựng sân chơi cho trẻ em Việt 02:50 Nối nhịp giao thông: Hợp tác trong công tác đào tạo lái xe an toàn [...]

February 8th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 07-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Tạo nền tảng vững chắc để thành công 07:20 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà [...]

February 6th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 06-02-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Giới thiệu pháp luật 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin kinh tế 06:45 Thư và trả lời thư bạn xem truyền hình : Xung quanh kiến nghị của người dân ngõ Cống Trắng 07:00 Chuyện tuổi già : 07:25 [...]

February 6th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »