Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 23-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà 07:00 Kết nối Việt Nam: Monsoon – hội tụ tài [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 22-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Cầu nối yêu thương : Niềm tin cho em 07:15 Trang văn [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 21-10-2014

hn

01:25 Bản tin văn hóa giao thông 01:35 Tạp chí các vấn đề xã hội: An toàn lao động trong ngày xây dựng 02:00 Phim tài liệu: Lạ mà quen những cửa ô Thành phố 02:25 Bí quyết khỏe đẹp 02:50 Chìa khóa tương lai: Đào tạo CNTT cho xã hội 03:00 Bản tin 03:10 [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 20-10-2014

hn

01:15 Bản tin văn hóa giao thông 01:30 Kinh tế ngoại thành: 02:00 Giao lưu: 03:00 Bản tin chiều 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc 04:00 Phòng cháy chữa cháy: 04:20 Vì an ninh thủ đô: 04:45 Phim thiếu nhi: 05:15 05:35 Thể dục buổi sáng 05:35 Phim truyện 05:50 Bản tin thời [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 chủ nhật ngày 19-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Hà Nội một tỉnh yêu: Lỗ công thành Thăng Long 07:00 Địa chỉ từ thiện: 07:30 Pháp luật và đời sống: Góp [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 18-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học 07:30 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: 08:00 Phim truyện 08:50 Bản tin tài [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 16-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà 07:00 Kết nối Việt Nam: Người bạn quốc tế với [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 15-10-2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Cầu nối yêu thương : Chuyện bé Kiên (tâp1) 07:15 Trang văn [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 14-10-2014

hn

01:25 Bản tin văn hóa giao thông 01:35 Tạp chí các vấn đề xã hội: An toàn lao động trong ngày xây dựng 02:00 Phim tài liệu: Vì tình yêu Hà Nội 02:25 Bí quyết khỏe đẹp 02:50 Chìa khóa tương lai: Đào tạo CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội 03:00 Bản tin 03:10 [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 13-10-2014

hn

01:15 Bản tin văn hóa giao thông 01:30 Kinh tế ngoại thành: Xây dựng thương hiệu Bưởi Quế Dương 02:00 Giao lưu: Nếp nhà xưa và nay 03:00 Bản tin chiều 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc: Cảm xúc tháng 10 04:00 Phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa [...]

October 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »