Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 31-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Tạo nền tảng vững chắc để thành công 07:20 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà [...]

January 31st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 30-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin kinh tế 06:45 Thư và trả lời thư bạn xem truyền hình : Giải quyết đơn thư công dân phường Kim Mã 07:00 Chuyện tuổi già : [...]

January 29th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 29-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Bản tin tài chính thị trường 07:00 Kết nối Việt Nam: Người đầu bếp mê ẩm thực Việt Nam 07:30 Hà Nội của chúng ta: Người Hà Nội với [...]

January 28th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 28-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Cầu nối yêu thương: Hành trình “Vì một trái tim khỏe” 07:00 Trên đường hội nhập : Hợp tác trao đổi kinh nghiệm Việt Nam – Thái Lan 07:20 [...]

January 27th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 27-01-2015

hn

01:00 Phim truyện: Lấp lánh ước mơ (Phim Đài Loan – tập 40) 02:00 Cửa sổ du học: Tạo nền tảng vững chắc để thành công 02:20 Tạp chí văn hóa xã hội: 03:00 Bản tin 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc: Phố mùa đông 04:00 Chuyện đô thị: Những điểm mới về [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 26-01-2015

hn

01:00 Phim truyện: Lấp lánh ước mơ (Phim Đài Loan – tập 39) 02:00 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: Du lịch Sa Pa 02:30 Kết nối Việt nam: Người đầu bếp đam mê ẩm thực Việt Nam 02:50 Nối nhịp giao thông: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp toa [...]

January 26th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 24-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Tạo nền tảng vững chắc để thành công 07:20 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 23-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin kinh tế 06:45 Thư và trả lời thư bạn xem truyền hình : Cần đẩy nhanh dự án thoát nước 07:00 Chuyện tuổi già : Bệnh gan, [...]

January 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 22-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Bản tin tài chính thị trường 07:00 Kết nối Việt Nam : Đại sứ bảo vệ môi trường 07:20 Hà Nội của chúng ta : Câu chuyện đằng sau [...]

January 22nd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 21-01-2015

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Vấn đề và dư luận: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc với việc xây dựng nông thôn mới 07:00 Trên đường hội nhập : Nhịp cầu hữu nghị [...]

January 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »