Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch phát sóng HN 1 “Lịch phát sóng HN 1”

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 19 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:45 Nối nhịp giao thông 07:00 Phim tài liệu 07:25 Tạp chí kinh tế 07:55 Điểm báo 08:00 Phim truyện 08:50 Bản tin [...]

December 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 18 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Đèn LED – cơ hội và thách thức 07:00 Phim tài liệu: Một thời tuổi trẻ ở [...]

December 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 17 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 07:00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R 07:15 Trang [...]

December 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ ba ngày 16 -12 – 2014

hn

01:00 Phim truyện: Lấp lánh ước mơ (Phim Đài Loan – tập 4) 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Tạo đàm: Chung một mái nhà 02:20 Bí quyết khỏe đẹp 02:45 Chìa khóa tương lai: Trường Ngôi sao và hoạt động rèn luyện thể chất 03:00 Bản tin 03:10 Vào bếp cuối tuần: [...]

December 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ hai ngày 15 -12 – 2014

hn

01:00 Phim truyện: 01:45 Bản tin văn hóa giao thông 02:00 Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: 02:25 Cửa sổ du học 02:45 Nối nhịp giao thông 03:00 Bản tin chiều 03:10 Địa chỉ từ thiện: 03:30 Ca nhạc: 04:00 Chính sách và cuộc sống 04:20 Vì an ninh thủ [...]

December 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 chủ nhật ngày 14 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Chiến thuật đạt điểm cao trong kỳ thi SAT 07:20 Hà Nội với cả nước – cả nước với [...]

December 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ bảy ngày 13 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:45 Tâm điểm Hà Nội TV 07:00 Cửa sổ du học: Chiến thuật đạt điểm cao trong kỳ thi SAT 07:20 Hà Nội với cả nước – cả nước với [...]

December 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ sáu ngày 12 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:45 Nối nhịp giao thông: Tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm 07:00 Phim tài liệu : Một thời [...]

December 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ năm ngày 11 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin văn hóa giao thông 06:50 Tiết kiệm năng lượng : Hà Nội thực hiện lộ trình phủ rộng xăng E5 07:00 Phim tài liệu: Một thời tuổi [...]

December 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »

Lịch phát sóng kênh HN1 thứ tư ngày 10 -12 – 2014

hn

05:35 Thể dục buổi sáng 05:50 Bản tin thời tiết Du lịch 05:55 Hà Nội hôm nay 06:00 Thời sự 06:30 Ngày này năm xưa 06:40 Bản tin Văn hóa giao thông 06:50 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Công ty Liên Hà phát triển sản phẩm mới 07:00 Cầu nối yêu [...]

December 10th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng HN 1 | Read More »