Home » Lịch phát sóng BTV “Lịch phát sóng BTV”

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, chủ nhật ngày 24/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Tình già – Tập 1 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 51 BTV2 02:30 TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhắn tin và gọi điện qua Internet với Viber Desktop BTV2 02:50 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Hành tinh [...]

August 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ bảy ngày 23/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 THẾ GIỚI KHOA HỌC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 23 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 50 BTV2 02:30 VĂN NGHỆ TỔNG HỢP Kỷ niệm tình yêu BTV2 [...]

August 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ sáu ngày 22/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:30 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 22 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 49 BTV2 02:30 QUYỀN ANH THẾ GIỚI BTV2 03:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI BTV2 03:20 CA [...]

August 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ tư ngày 20/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 21 BTV2 01:50 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 48 BTV2 02:35 GIẢI TRÍ Xiếc- Tạp kỷ BTV2 03:05 THẾ GIỚI [...]

August 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ tư ngày 20/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:20 CA NHẠC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 20 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 47 BTV2 02:30 SÂN KHẤU Nghĩa sĩ Cần Giuộc BTV2 04:05 CUỘC SỐNG MUÔN [...]

August 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ ba ngày 19/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:35 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 19 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 46 BTV2 02:30 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Mực khổng lồ – Lần đầu tiên ra mắt công chúng [...]

August 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, chủ nhật ngày 17/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 17 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 44 BTV2 02:30 TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Học ngoại ngữ trực tuyến với Duolingo BTV2 02:50 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Hạt ngọc [...]

August 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ bảy ngày 16/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:35 THẾ GIỚI KHOA HỌC BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 16 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 43 BTV2 02:30 VĂN NGHỆ TỔNG HỢP Duyên thắm BTV2 03:00 HÀNH TINH XANH Những giải pháp sinh [...]

August 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ sáu ngày 15/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:30 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 15 BTV2 01:45 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 42 BTV2 02:30 QUYỀN ANH THẾ GIỚI BTV2 03:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI BTV2 03:20 CA [...]

August 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh BTV2, thứ năm ngày 14/08/2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Lời nói dối định mệnh – Tập 14 BTV2 01:50 PHIM HÀN QUỐC Hạnh phúc mong manh – Tập 41 BTV2 02:35 GIẢI TRÍ Thế giới ảo thuật BTV2 03:05 BẠN [...]

August 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »