Home » Lịch phát sóng BTV “Lịch phát sóng BTV”

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ tư ngày 22-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 11 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 16 BTV2 02:30 SÂN KHẤU Mẹ của chúng con BTV2 04:05 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ ba ngày 21-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:50 THỂ THAO 24H00 BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 10 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 15 BTV2 02:30 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Khả năng làm mẹ của loài vật BTV2 03:15 GIẢI TRÍ ảo thuật [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ hai ngày 20-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 9 BTV2 01:50 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 14 BTV2 02:35 SÂN KHẤU Biển lòng của mẹ BTV2 04:15 PHIM VIỆT NAM Mắt bão – Tập 36 [...]

October 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 chủ nhật ngày 19-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 8 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 13 BTV2 02:30 TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BTV2 02:50 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Bệnh dị ứng gia tăng trên toàn cầu BTV2 03:35 [...]

October 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ bảy ngày 18-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:20 THẾ GIỚI KHOA HỌC BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 7 BTV2 01:50 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 12 BTV2 02:35 VĂN NGHỆ TỔNG HỢP Hòn vọng phu BTV2 03:05 HÀNH [...]

October 17th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ sáu ngày 17-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 6 BTV2 01:50 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 11 BTV2 02:35 QUYỀN ANH THẾ GIỚI BTV2 03:05 VĂN HÓA [...]

October 16th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ năm ngày 16-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:20 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:50 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:10 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 5 BTV2 01:55 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 10 BTV2 02:40 GIẢI TRÍ Xiếc tạp kỹ BTV2 03:10 BẠN CÓ BIẾT [...]

October 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ tư ngày 15-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 4 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 9 BTV2 02:30 SÂN KHẤU Những cánh hoa Lơpang BTV2 04:05 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU [...]

October 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ ba ngày 14-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 VĂN NGHỆ TỔNG HỢP Qua rồi giông tố BTV2 01:50 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 8 BTV2 02:35 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Động vật rừng Regenwald –Australia BTV2 03:20 GIẢI TRÍ Xiếc tạp kỹ BTV2 03:50 [...]

October 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ hai ngày 13-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 3 BTV2 01:50 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 7 BTV2 02:35 SÂN KHẤU Ngôi đình làng Hạ BTV2 04:05 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU BTV2 04:15 PHIM VIỆT [...]

October 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »