Home » Lịch phát sóng BTV “Lịch phát sóng BTV”

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ bảy ngày 01-11-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 THÕ GIÍI KHOA HÄC BTV2 00:15 THÕ GIÍI KHOA HÄC BTV2 00:40 NHÞP ®ËP THÕ GIÍI BTV2 00:40 NHÞP ®ËP THÕ GIÍI BTV2 01:00 PHIM HµN QUÈC Mua chuéc ¸i t×nh – TËp 21 BTV2 01:00 PHIM HµN QUÈC Mua chuéc ¸i t×nh – TËp 21 [...]

October 31st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ sáu ngày 31-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:30 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 00:30 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 20 BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 20 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện [...]

October 30th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ năm ngày 30-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:15 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 00:45 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 19 BTV2 01:05 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 19 [...]

October 29th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ tư ngày 29-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:30 CA NHẠC BTV2 00:30 CA NHẠC BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 18 BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 18 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 23 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI [...]

October 28th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 chủ nhật ngày 26-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 15 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 20 BTV2 02:30 TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chia sẻ dữ liệu tốc độ cao với Jumpshare BTV2 02:50 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI Sông [...]

October 25th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ bảy ngày 25-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 THẾ GIỚI KHOA HỌC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 14 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 19 BTV2 02:30 VĂN NGHỆ TỔNG HỢP Duyên thắm BTV2 03:00 HÀNH TINH [...]

October 24th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ sáu ngày 24-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:25 TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 13 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 18 BTV2 02:30 QUYỀN ANH THẾ GIỚI BTV2 03:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI BTV2 03:20 CA NHẠC [...]

October 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ năm ngày 23-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:20 CA NHẠC QUỐC TẾ BTV2 00:50 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:10 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 12 BTV2 01:55 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 17 BTV2 02:40 GIẢI TRÍ ảo thuật BTV2 03:10 THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY [...]

October 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ tư ngày 22-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:15 CA NHẠC BTV2 00:40 NHỊP ĐẬP THẾ GIỚI BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 11 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 16 BTV2 02:30 SÂN KHẤU Mẹ của chúng con BTV2 04:05 CUỘC SỐNG MUÔN MÀU [...]

October 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »

Lịch phát sóng kênh BTV2 thứ ba ngày 21-10-2014

btv

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết BTV2 00:50 THỂ THAO 24H00 BTV2 01:00 PHIM HÀN QUỐC Mua chuộc ái tình – Tập 10 BTV2 01:45 PHIM ĐÀI LOAN Cổ tích chuyện tình – Tập 15 BTV2 02:30 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Khả năng làm mẹ của loài vật BTV2 03:15 GIẢI TRÍ ảo thuật [...]

October 20th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng BTV | Read More »