Home » Lịch phát sóng SCTV “Lịch phát sóng SCTV”

Lịch phát sóng trên kênh SCTV16 thứ năm, ngày 24/04/2014

sctv

Time Programs 00:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 17 01:00 Bách Biển Hồ ly-Tập 10 02:00 Võ Tòng-Anh hùng Lương sơn bạc-Tập 50 03:00 Conficts activate direct identifier (Liên hệ trực tiếp 05:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 14-15 07:00 Bách Biển Hồ ly-Tập 11 08:00 Absolute hơn là y Tập 1 09:00 Năm ngón tay (Năm [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV9 thứ năm, ngày 24/04/2014

sctv

Lịch delivery Sóng above channels SCTV9 Thứ năm, ngày 24/04/2014 Time Programs 01:15 Anh hùng in Biển firewall Tập 25-26 03:15 Quy discipline Sông Côn II Tập 16-17 05:15 Hạnh phúc Virtual Tập 14-15 07:15 Anh hùng in Biển firewall Tập 27-28 09:15 Quy discipline Sông Côn II Tập 18-19 11:15 Hạnh phúc Virtual Tập [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV2 thứ năm, ngày 24/04/2014

sctv

Lịch delivery Sóng above channels SCTV2 Thứ năm, ngày 24/04/2014 Time Programs 00:00 Âm thanh 12 00:30 Hi-5 hits 05 01:00 Nhạc Tổng hợp 02:00 Jpop 12 02:30 Bling bling 06 03:00 Executing single Vpop 05:00 Nhạc Tổng hợp 06:00 Hi-5 nhạc Soi dynamic 05 06:30 Đá 05 07:00 Tc thoi trang the number of [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV1 thứ năm, ngày 24/04/2014

sctv

Giao hàng lịch Sóng trên kênh SCTV1 Thứ năm, ngày 24/04/2014 Time Programs 00:30 Unexpected end of various tuần Mã – Ăn Cơm guest 01:30 Thư giãn end tuần Mã 02:30 Ôi Quế Võ 04 – Phần 04:30 Gala Cười groups hài Tp. Hồ Chí Minh 05:30 Bang chủ Bang letters – Cái what are [...]

April 23rd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV16 thứ tư, ngày 23/04/2014

sctv

Lịch delivery Sóng above channels SCTV16 Fourth, ngày 23/04/2014 Thời gian Các chương trình 00:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 15 01:00 Phia sau Buc Tường 03:00 Anh hng cao nguyn (Highlander: Nguồn 05:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 12-13 07:00 Bách Biển Hồ ly-Tập 10 08:00 Võ Tòng-Anh hùng Lương sơn bạc-Tập 50 09:00 Conficts kích [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV9 thứ tư, ngày 23/04/2014

sctv

Lịch phát sóng trên kênh SCTV9 thứ tư, ngày 23/04/2014 Thời gian Các chương trình 01:15 Anh hùng trong Biển tường lửa Tập 23-24 03:15 Quy kỷ luật Sông Côn II Tập 14-15 05:15 Hạnh Phúc ảo Tập 12-13 07:15 Anh hùng trong Biển tường lửa Tập 25-26 09:15 Quy kỷ luật Sông Côn II [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV2 thứ tư, ngày 23/04/2014

sctv

Lịch phát sóng trên kênh SCTV2 thứ tư, ngày 23/04/2014 Time Programs 00:00 Nhạc phim 05 00:30 Điện 06 01:00 Nhạc Tổng hợp 02:00 Kpop 12 02:30 Đá 05 03:00 Executing single Vpop 05:00 Nhạc Tổng hợp 06:00 Điện 06 06:30 Hi-5 hits 05 07:00 Ra Đà 123 the number of 08 07:15 Quần short [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV1 thứ tư, ngày 23/04/2014

sctv

Lịch delivery Sóng above channels SCTV1 Fourth, ngày 23/04/2014 Time Programs 00:30 Unexpected end of various tuần Mã – vi sao my dying? 01:30 Tim vo take tích 02:30 Thầy bởi … wrong – Tập 9-10 expired 03:30 Ken Re – Tập 19-20 04:30 Thời Báo giá 05:30 Đậu giá – Karaoke 06:30 Unexpected end [...]

April 22nd, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV16 thứ ba, ngày 22/04/2014

sctv

Lịch delivery Sóng above channels SCTV16 third, ngày 22/04/2014 Time Programs 00:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 13 01:00 Phá Võ really im rest 03:00 Fields Đất dying (High ngõ 05:00 Sprite Nguyễn hiem Tập 10-11 07:00 Phia following Buc Tường 09:00 Anh hng cao nguyn (Highlander: Nguồn 11:00 Hoa Điền Hỷ Su-Tập 6 00:00 Bay [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh SCTV9 thứ ba, ngày 22/04/2014

sctv

Lịch phát sóng trên kênh SCTV9 thứ ba, ngày 22/04/2014 Thời Gian Chương Trình 01:15 Anh hùng trong biển lửa Tập 21-22 03:15 Quy luật sống còn II Tập 12-13 05:15 Hạnh phúc ảo Tập 10-11 07:15 Anh hùng trong biển lửa Tập 23-24 09:15 Quy luật sống còn II Tập 14-15 11:15 Hạnh phúc [...]

April 21st, 2014 | Posted in Lịch phát sóng SCTV | Read More »

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao