Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch Phát sóng HTVC “Lịch Phát sóng HTVC”

Lịch phát sóng trên kênh Phim, thứ tư ngày 16/07/2014

htvc phim

00:00 PT HK : Hông Kông kỳ án – Tập 2 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 14 02:00 PT TQ : Khung trời yêu thương – Tập 4 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 20 04:00 PT HQ : Phía Đông vườn địa đàng – [...]

July 15th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Phim, thứ ba ngày 15/07/2014

htvc phim

00:00 PT HK : Hông Kông kỳ án – Tập 1 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 13 02:00 PT TQ : Khung trời yêu thương – Tập 3 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 19 04:00 PT HQ : Nàng Dae Jang Kum – Tập [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Phim, thứ hai ngày 14/07/2014

htvc phim

00:00 PT HQ : Đội đặc nhiệm hải thần – Tập 26 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 12 02:00 PT TQ : Khung trời yêu thương – Tập 2 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 18 04:00 PT HQ : Nàng Dae Jang Kum – [...]

July 14th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Thuần Việt HD, chủ nhật ngày 13/07/2014

tvhd

00:00 PT VN: Nợ đa tình – Tập 38 – 39 02:00 PT VN: Cù lao lúa – Tập 40 – 41 04:00 PT VN: Duyên nợ miền Tây- Tập 21 – 22 06:00 PT VN: Gia tài bác sĩ – Tập 15 – 16 08:00 PT VN: Nợ đa tình – Tập 40-hết 09:00 [...]

July 11th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Phim, chủ nhật ngày 13/07/2014

htvc phim

00:00 PT HQ : Đội đặc nhiệm hải thần – Tập 25 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 11 02:00 PT TQ : Khung trời yêu thương – Tập 1 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 17 04:00 PT HQ : Nàng Dae Jang Kum – [...]

July 11th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Thuần Việt, chủ nhật ngày 13/07/2014

tv

07:00 PT VN: Chàng mập nghĩa tình – Tập 7 08:00 PT VN: Những đứa trẻ tinh nghịch 09:00 Múa rối nước: Vua Hùng kén rể Trưa – Chiều 11:00 PT VN: Tìm chồng cho vợ tôi – Tập 37 12:00 PT VN: Lửa trên băng- Tập 28 13:00 PT VN: Cô gái kiêu kỳ [...]

July 11th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Phim, thứ bảy ngày 12/07/2014

htvc phim

00:00 PT HQ : Đội đặc nhiệm hải thần – Tập 24 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 10 02:00 PT Thái Lan : Tình yêu đam mê – Tập 24 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 16 04:00 PT HQ : Nàng Dae Jang Kum [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Thuần Việt, thứ bảy ngày 12/07/2014

tv

07:00 PT VN: Chàng mập nghĩa tình – Tập 6 08:00 PT VN: Những đứa trẻ tinh nghịch 09:00 Phim truyện Cải lương: Bão táp nguyên phong P.2 Trưa – Chiều 11:00 PT VN: Tìm chồng cho vợ tôi – Tập 36 12:00 PT VN: Lửa trên băng- Tập 27 13:00 PT VN: Cô gái [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Thuần Việt HD, thứ sáu ngày 11/07/2014

tvhd

00:00 PT VN: Nợ đa tình – Tập 34 – 35 02:00 PT VN: Cù lao lúa – Tập 36 – 37 04:00 PT VN: Duyên nợ miền Tây- Tập 17 – 18 06:00 PT VN: Gia tài bác sĩ – Tập 11 – 12 08:00 PT VN: Nợ đa tình – Tập 36 – [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Phim, thứ sáu ngày 11/07/2014

htvc phim

00:00 PT HQ : Đội đặc nhiệm hải thần – Tập 23 01:00 PT Nhật Bản : Mẹ chồng nàng dâu – Tập 9 02:00 PT Thái Lan : Tình yêu đam mê – Tập 23 03:00 PT ĐL : Tình yêu vô tận – Tập 15 04:00 PT HQ : Nàng Dae Jang Kum [...]

July 10th, 2014 | Posted in Lịch Phát sóng HTVC | Read More »