Home » Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS “Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS”

Lịch phát sóng trên kênh STARSPORTS thứ bảy, ngày 20/09/2014

star

STARSPORTS 00:30 Dutch Eredivisie 2014/15 Highlights 01:30 Make It Happen All-Star Invitational 2014 03:00 Make It Happen All-Star Invitational 2014 05:00 Sailing Tour De France Highlights 06:00 MLB 2014 (L) 09:00 Badminton Unlimited 09:30 MLB 162 10:00 Dutch Eredivisie 2014/15 Highlights 11:00 Football Asia 2014/15 11:30 Sports Max 2014/15 12:30 2014 AFC U-16 Championship 14:30 Wimbledon 2014 16:00 MLB 162 16:30 MLB 2014 18:00 Dutch Eredivisie 2014/15 19:00 Football Asia 2014/15 [...]

September 19th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh STARSPORTS thứ sáu, ngày 19/09/2014

star

STARSPORTS 00:00 MLB 2014 01:30 FEI Road To Normandy 2014 02:00 Make It Happen All-Star Invitational 2014 05:00 PGA Tour Highlights 2014 06:00 MLB 2014 (L) 09:00 Sea Master Sailing 2014 09:30 FEI Road To Normandy 2014 10:00 Oneasia Tours 2014 Highlights 11:00 Great Run Series 2014 11:30 Badminton Unlimited 12:00 2014 AFC U-16 Championship 14:00 Sea Master Sailing 2014 14:30 Sydney Darts Masters 2014 Highlights 16:00 FEI Road [...]

September 18th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ bảy ngày 16/08/2014

star

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star Sports 00:30 ONEASIA TOURS 2014 Star Sports 02:30 DERBY CITY CLASSIC 2014 Star Sports 04:30 FOOTBALL ASIA 2014/15 Star Sports 05:00 ONEASIA TOURS 2014 HIGHLIGHTS Star Sports 06:00 ONEASIA TOURS 2014 Star Sports 11:00 MLB 162 Star Sports 11:30 SPORTS MAX 2014/15 Star Sports 12:30 DUBAI DARTS [...]

August 15th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ sáu ngày 15/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:00 2 BÁNH Star Sports 00:30 TOURS OneAsia 2014 Star Sports 02:30 DERBY CITY CLASSIC 2014 Star Sports 04:30 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI TẠP CHÍ Show Star Sports 05:00 TOURS OneAsia 2014 TIÊU ĐIỂM Star Sports 06:00 MLB 162 Star Sports 06:30 THỂ THAO MẬT Star Sports [...]

August 14th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ năm ngày 14/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:30 2014 AFC CHAMPIONS LEAGUE Star Sports 02:30 AUTO GRAND PRIX 2014 SERIES Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 LE MANS CLASSIC 2014 TIÊU ĐIỂM Star Sports 06:00 FIM MOTOCROSS THẾ GIỚI CHAMPIONSHIP 2014 TẠP CHÍ Show Star Sports 06:30 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI [...]

August 13th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ tư ngày 13/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:00 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI TẠP CHÍ Show Star Sports 00:30 2014 AFC CHAMPIONS LEAGUE Star Sports 02:30 CHÂU ÂU LE MANS SERIES 2014 TIÊU ĐIỂM Star Sports 03:30 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI TẠP CHÍ Show Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 ASIAN [...]

August 12th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ ba ngày 12/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:00 PLANET Tốc độ 2014/15 Star Sports 00:30 2014 AFC CHAMPIONS LEAGUE Star Sports 02:30 NƯỚC NÓNG 2014/15 Star Sports 03:30 BÓNG ĐÁ CHÂU Á 2014/15 Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 IAAF World RACE ĐI BỘ CUP 2014 TIÊU ĐIỂM Star Sports 06:00 QUỐC [...]

August 11th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, chủ nhật ngày 10/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 03:00 PLANET Tốc độ 2014/15 Star Sports 03:30 ASIAN LỄ HỘI TỐC ĐỘ 2014 Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI TẠP CHÍ Show Star Sports 05:30 BÓNG ĐÁ CHÂU Á 2014/15 Star Sports 06:00 MLB 2014 Star Sports 09:00 FIM [...]

August 9th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ bảy ngày 09/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:00 MOBIL 1 THE GRID Star Sports 00:30 2014 AFC Futsal Championship Star Sports 02:00 FIM MX2 THẾ GIỚI CHAMPIONSHIP 2014 Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 NƯỚC NÓNG 2014/15 Star Sports 06:00 MLB 2014 Star Sports 09:00 BWF CẦU LÔNG THẾ GIỚI TẠP CHÍ [...]

August 8th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng trên kênh Star Sports, thứ sáu ngày 08/08/2014

star

Channels Time Programs Chi tiết Star Sports 00:00 2 BÁNH Star Sports 00:30 2014 AFC CHAMPIONS LEAGUE Star Sports 02:00 FIM MXGP THẾ GIỚI CHAMPIONSHIP 2014 Star Sports 04:00 WIMBLEDON 2014 ĐIỂM Star Sports 05:00 THỂ THAO MAX 2014/15 Star Sports 06:00 CHÂU ÂU RALLY CHAMPIONSHIP 2014 ĐÁNH GIÁ Star Sports 06:30 2 BÁNH Star [...]

August 7th, 2014 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »