Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS “Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS”

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Chủ Nhật Ngày 24-5-2015

star

00:00 Soccer : Football Asia – 10 00:30 Golf : Senior PGA Championship 2015 – 3 03:30 Soccer : Dutch Eredivisie 2014/15 Highlights – 34 04:30 Soccer : Football Asia – 10 05:00 Watersports : Watersports World – 4 06:00 Baseball : MLB 2015 – 49 09:00 Baseball : MLB’s Best – 6 09:30 Soccer : Football Asia – 10 10:00 Sports News : [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Bảy Ngày 23-5-2015

star

00:00 Golf : Senior PGA Championship 2015 – 2 03:00 Sports News : Sport Confidential – 47 03:30 Darts : Premier League Darts – 25 05:00 Extreme Sports : Sports Unlimited – 47 06:00 Baseball : MLB 2015 – 48 09:00 Sports News : Sport Confidential – 47 09:30 Baseball : MLB’s Best – 6 10:00 Extreme Sports : KIA World Extreme Games [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Sáu Ngày 22-5-2015

star

00:00 Golf : Senior PGA Championship 2015 – 1 03:00 Badminton : Badminton Unlimited – 20 03:30 Darts : Premier League Darts – 24 05:00 Golf : US Women’s Amateur Four-Ball 2015 – 2 06:00 Rugby : HSBC Sevens World Series 2014/15 – 4 08:00 Baseball : MLB 2015 – 47 11:00 Sports News : Sport Confidential – 47 11:30 Soccer : Dutch [...]

May 21st, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Tư Ngày 20-5-2015

star

00:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 14 01:00 Darts : Premier League Darts – 24 02:30 Rugby : HSBC Sevens World Series 2014/15 – 3 04:30 Golf : US Amateur Four-Ball 2015 – 2 05:30 Magazine : Gillette World Sport – 14 06:00 Baseball : MLB 2015 – 45 09:00 Yachting : Sea Master Sailing – 4 09:30 Rugby : World [...]

May 19th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch Phát Sóng kênh STARSPORT Thứ Ba ngày 19-5-2015

star

00:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 13 01:00 Darts : Premier League Darts – 23 02:30 Soccer : Beach Soccer – 29 03:30 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 14 04:30 Golf : US Amateur Four-Ball 2015 – 1 05:30 Rugby : World Rugby – 15 06:00 Golf : PGA Tour Highlights 2015 – 18 07:00 Baseball : MLB 2015 [...]

May 18th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARWORLD Thứ Hai Ngày 18-5-2015

star

00:00 Watersports : Hot Water – 3 01:00 Darts : Premier League Darts – 22 02:30 Soccer : Beach Soccer – 28 03:30 Soccer : Football Asia – 9 04:00 Golf : LPGA 2015 – 50 06:00 Soccer : Football Asia – 9 06:30 Baseball : MLB’s Best – 5 07:00 Baseball : MLB 2015 – 43 10:00 Soccer : Football Asia – 9 [...]

May 17th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Chủ Nhật Ngày 17-5-2015

star

00:00 Extreme Sports : Sports Unlimited – 46 01:00 Watersports : Hot Water – 3 02:00 Soccer : Beach Soccer – 26 03:00 Soccer : Beach Soccer – 27 04:00 Golf : LPGA 2015 – 49 06:00 Sports News : Sport Confidential – 46 06:30 Motor Racing : MotoGP World Championship 2015 Qualifying – 5 08:00 Auto Racing : NASCAR Sprint Cup Series [...]

May 16th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Bảy ngày 16-5-2015

star

00:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 12 01:00 Baseball : MLB’s Best – 5 01:30 Golf : Oneasia Tour Highlights 2015 – 3 02:30 Golf : Oneasia Tour Highlights 2015 – 4 03:30 Golf : LPGA 2015 – 48 05:30 Sports News : Sport Confidential – 46 06:00 Baseball : MLB 2015 – 41 09:00 Extreme Sports : Sports Unlimited – [...]

May 15th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Năm ngày 14-5-2015

star

00:00 Golf : PGA Tour Highlights 2015 – 18 01:00 Darts : Premier League Darts – 21 02:30 Extreme Sports : KIA World Extreme Games 2015 – 3 04:30 Watersports : Inside Sailing – 4 05:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 9 06:00 Golf : US Women’s Amateur Four-Ball 2015 – 2 08:30 Watersports : Inside Sailing – 4 09:00 Yachting [...]

May 13th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »

Lịch phát sóng kênh STARSPORT Thứ Tư ngày 13-5-2015

star

00:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 8 01:00 Darts : Premier League Darts – 20 02:30 Extreme Sports : KIA World Extreme Games 2015 – 2 04:30 Magazine : Gillette World Sport – 13 05:00 Tennis : Hopman Cup 2015 Highlights – 8 06:00 Golf : US Women’s Amateur Four-Ball 2015 – 1 08:30 Magazine : Gillette World Sport – [...]

May 12th, 2015 | Posted in Lịch phát sóng kênh STAR SPORTS | Read More »