Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Chuyện tình mùa đông 9h50, 12h40, 15h30, 19h00, 21h20 7/3-13/3 Tình cảm Cảnh sát người máy 10h00, 12h50, 15h40, 19h00, 21h20 7/3-13/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 7/3-13/3 Hài Non-stop [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 7/3-13/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ba ngày đổi mạng 11h55, 16h20, 20h50 7/3-13/3 Hành động Cảnh sát người máy 09h55, 12h20, 14h45, 17h10, 19h35 7/3-13/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 09h50, 12h15, 16h50, 19h15 7/3-13/3 Tình cảm Mr. Peabody & Sherman 10h40, 14h30, 18h25 7/3-13/3 [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 7/3-13/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ba ngày đổi mạng 12h05; 18h15; 21h50 7/3-13/3 Hành động Huyền thoại Hercules (3D) 11h20; 18h35 7/3-13/3 Hành động Cảnh sát người máy 11h30; 15h40; 17h50; 19h55; 21h55 (T6); 10h50; 14h45; 16h50; 20h45 (T7, CN) 7/3-13/3 Hành động Chuyện tình [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 20h00, 22h00 28/2-6/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 10h15, 12h30, 14h45, 17h00, 19h15, 21h30 28/2-6/3 Hành động

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 09h00, 10h55, 12h50, 14h45, 16h15, 18h10, 20h05, 22h00 28/2-6/3 Kinh dị Huyền thoại Hercules 09h50, 11h50, 15h50, 17h45, 21h40 28/2-6/3 Hành động Cảnh sát người máy 09h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h05, 21h30 28/2-6/3 Hành động Biệt đội Lego [...]

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014 Galaxy Nguyễn Du Quả tim máu 09h00, 10h55, 12h50, 14h45, 16h15, 18h10, 20h05, 22h00 28/2-6/3 Kinh dị Huyền thoại Hercules 09h50, 11h50, 15h50, 17h50, 21h40 28/2-6/3 Hành động Cảnh sát người máy 09h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h25 28/2-6/3 Hành động Biệt đội Lego [...]

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 28/2-6/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Tèo em 9h30, 11h50, 14h10, 16h30 28/2-6/3 Hài Cảnh sát người máy 10h00, 12h50, 15h40, 19h00, 21h20 28/2-6/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 28/2-6/3 Hài Biệt đội Lego 9h40, 12h00, [...]

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 28/2-6/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ba ngày đổi mạng 08h40, 10h55, 13h10, 15h30, 17h50, 20h10, 22h30 28/2-6/3 Hành động Cảnh sát người máy 09h05, 10:10, 11h30, 12h35, 13h55, 15h00, 16h20, 17h25, 18h45, 19h50, 21h10, 22h15 28/2-6/3 Hành động Huyền thoại Hercules 10h05, 12h10, 14h15, 16h20, 18h25, [...]

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 28/2-6/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 28/2-6/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ba ngày đổi mạng 10h00; 12h00; 14h00; 16h00; 18h00; 20h00; 21h50 28/2-6/3 Hành động Huyền thoại Hercules(3D) 9h45; 11h30; 13h15; 15h00; 16h45; 18h30; 20h15; 22h00 28/2-6/3 Hành động Cảnh sát người máy 9h40; 11h40; 13h40; 15h45; 17h50; 19h55; 21h55 28/2-6/3 [...]

February 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình, từ 21/2-27/2/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình, từ 21/2-27/2/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 21/2-27/2 Kinh dị Biệt đội Lego 10h25, 13h15, 16h10, 19h15, 21h15 21/2-27/2 Hoạt hình

February 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »