Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 6/2-12/2: Ngày nảy ngày nay

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 16h05, 20h00, 21h55 6/2-12/2 Hành động Trùm bài 09h50, 10h50, 12h30, 14h10, 15h50, 17h30, 19h10, 20h50, 22h20 6/2-12/2 Hành động Dịch vụ trai thuê 11h20, 13h10, 15h00, 16h50, 18h40, 20h30, 22h00 6/2-12/2 Hài Siêu nhân X 09h15, 10h00, 11h35, 13h10, 14h45, 16h20, 18h00, 19h35, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 6/2-12/2: Siêu nhân X

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Tỷ phú chăn vịt 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 19h00, 21h00 6/2-12/2 Hài Ngày nảy ngày nay 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 6/2-12/2 Hài, Hành động Anh chàng hàng xóm 10h00, 12h20, 14h40, 17h00, 19h00, 21h10 6/2-12/2 Kinh dị Đứa con thứ 7 9h50, 12h10, 14h30, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 6/2-12/2: Unbroken

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đứa con thứ 7 12h30, 15h40, 16h40, 17h50, 22h00 6/2-12/2 Hoạt hình Ngày nảy ngày nay 9h10, 13h24, 15h40, 19h50, 22h00 6/2-12/2 Hài Dịch vụ trai thuê 8h30, 10h45, 13h00, 15h15, 17h25, 20h25, 22h20, 22h35 6/2-12/2 Hài Siêu nhân X 8h45, 10h35, 14h45, 18h50, 20h40, 22h30 6/2-12/2 Hài [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 30/1-5/2: Anh chàng hàng xóm

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Khu rừng cổ tích 8h30, 13h20, 18h10 30/1-5/2 Hành động Đứa con thứ 7 8h50, 9h10, 11h00, 13h15, 13h40, 15h30, 16h35, 17h40, 18h15, 20h25, 22h35 30/1-5/2 Hoạt hình Cướp siêu đẳng 8h55, 13h30 30/1-5/2 Hài Dịch vụ trai thuê 11h20, 15h55, 18h05, 20h15, 22h25 30/1-5/2 Hài Chàng trai [...]

January 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 30/1-5/2: Yêu phải nàng quái chiêu

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 10h05, 12h05, 14h05, 16h05, 18h05, 20h00, 22h10 30/1-5/2 Hành động Khu rừng cổ tích 10h10, 15h25, 19h45 30/1-5/2 Thần thoại Trùm bài 09h10, 10h50, 12h30, 14h10, 15h50, 17h30, 20h55, 22h30 30/1-5/2 Hành động Dịch vụ trai thuê 09h35, 11h15, 13h05, 14h55, 16h45, 18h35, 20h25, [...]

January 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 30/1-5/2: Dịch vụ trai thuê

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Tỷ phú chăn vịt 10h50, 12h50 14h50, 16h50, 21h00 30/1-5/2 Hài Tấn công London 10h00, 16h40, 19h00 30/1-5/2 Hành động Anh chàng hàng xóm 10h00, 12h20, 14h40, 17h00, 19h00, 21h10 30/1-5/2 Kinh dị Nữ gia sư 12h00, 14h20, 21h00 30/1-5/2 Hài Đứa con thứ 7 9h40, [...]

January 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 23/1-29/1: Đứa con thứ 7

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 10h10, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h20 23/1-29/1 Hành động Khu rừng cổ tích 09h50, 13h40, 15h50, 18h00, 20h10 23/1-29/1 Thần thoại Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân (3D) 10h00, 14h35, 21h10 23/1-29/1 Hành động Trùm mũ đen 13h00, 17h20, 19h35 [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim,Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 23/1-29/1: Đập cánh giữa không trung

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Khu rừng cổ tích 9h15, 10h45, 11h45, 14h20, 16h50, 19h20, 21h50 23/1-29/1 Hành động Đứa con thứ 7 8h55, 8h35, 9h30, 10h45, 11h40, 13h00, 13h20, 14h00, 15h15, 17h25, 17h50, 18h25, 19h35, 21h45, 22h45 23/1-29/1 Hoạt hình Chàng trai năm ấy 9h00, 18h00, 20h25, 22h45 23/1-29/1 Hài Taken 3: [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 23/1-29/1: Tấn công London

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Khu rừng cổ tích 9h15, 10h45, 11h45, 14h20, 16h50, 19h20, 21h50 23/1-29/1 Hành động Đứa con thứ 7 8h55, 8h35, 9h30, 10h45, 11h40, 13h00, 13h20, 14h00, 15h15, 17h25, 17h50, 18h25, 19h35, 21h45, 22h45 23/1-29/1 Hoạt hình Chàng trai năm ấy 9h00, 18h00, 20h25, 22h45 23/1-29/1 Hài Taken 3: [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 9/1-15/1: Taken 3: Dứt điểm

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Chung cư ma 9h40, 12h10, 14h30, 19h10 9/1-15/1 Kinh dị Taken 3: Dứt điểm * Phòng 2: 12h00, 14h20, 19h10 * Phòng 1: 16h40, 21h20 9/1-15/1 Hành động Hay không bằng hên 10h00, 16h50, 21h20 9/1-15/1 Hành động Tỷ phú chăn vịt  10h50, 12h50, 14h50, 16h50, [...]

January 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »