Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa 300: Đế chế trỗi dậy 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 20/3-27/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại 300: Đế chế trỗi dậy 09h05, 11h05, 13h05, 15h05, 17h05, 19h20, 21h20 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 09h55, 11h55, 13h55, 15h55, 17h55, 19h55, 21h55 20/3-27/3 Hành động Dị biệt 08h55, 09:20, 12:05, 13h40, 14h50, 16h45, 18h05, 20h50 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đam mê tốc độ (3D) 10h15; 12h30; 14h45; 17h00; 19h15; 21h30 20/3-27/3 Hành động Dị biệt 9h00; 10h00; 12h30; 15h00; 17h30; 20h00 (T6, T2 đến T5); 10h00; 12h30; 15h00; 17h30; 20h00 (T7, CN) 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 13h15, 17h15, 19h45, 21h45 14/3-20/3 Kinh dị Đam mê tốc độ (3D) 10h30, 15h30, 18h00, 19h00, 20h30 14/3-20/3 Hành động Đam mê tốc độ 09h00, 11h30, 13h00, 14h00, 16h30, 21h00, 21h30 14/3-20/3 Hành động Mr. Peabody & Sherman(Lồng [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 09h25, 12h15, 17h45, 19h35, 21h30 14/3-20/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 11h20 14/3-20/3 Hành động Pompe 2 13h35, 21h50 14/3-20/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 15h30 14/3-20/3 Tình cảm Đam mê tốc độ 09h40, 11h15, 13h50, [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du  tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Galaxy Nguyễn Du Quả tim máu 09h25, 12h50, 17h45, 19h55, 21h35 14/3-20/3 Kinh dị Pompe 2 13h40, 21h45 14/3-20/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 11h25, 15h35 14/3-20/3 Tình cảm Đam mê tốc độ 10h00, 15h20, 16h35, 21h45 14/3-20/3 Hành động Đam mê tốc [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa  tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Chuyện tình mùa đông 9h50, 12h40, 15h30, 19h00, 21h20 14/3-20/3 Tình cảm Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 14/3-20/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 14/3-20/3 Hài [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 14/3-20/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Chuyện tình mùa đông 09h45, 14h35, 19h25, 22h25 14/3-20/3 Tình cảm Người tình bí ẩn 09h35, 11h35, 13h35, 15h35, 17h40, 19h45, 21h45 14/3-20/3 Tâm lý Ngoại già tuổi 20 08h50, 11h20, 13h50, 17h25, 19h50, 22h20 14/3-20/3 Hài Mr. Peabody & Sherman(3D) [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 14/3-20/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ba ngày đổi mạng 12h00; 18h00 14/3-20/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 10h45; 15h00; 17h25; 19h50; 21h40 (T6); 9h45; 12h10; 14h35; 17h00; 19h25; 21h45 (T7, CN) 14/3-20/3 Hành động Cảnh sát người máy 10h20; 14h10; 18h00 14/3-20/3 Hành [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 09h30, 12h00, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 20h45, 21h45 7/3-13/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 12h30, 14h45, 17h00, 19h15, 21h30 7/3-13/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 11h30, 14h15, 18h30 7/3-13/3 Tình cảm Mr. Peabody & Sherman(Lồng tiếng) [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »