Category Archives: Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh

Lịch chiếu phim Rạp TP.HCM từ ngày 31/7 – 6/8/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Người kiến 10h10 ; 12h40 ; 20h40 31/7-6/8 Hành động Người kiến (3D) 15h00 31/7-6/8 Hành động Tiên nữ không kiêng cữ 9h40 ; 11h40 ; 13h40 ; 15h40 ; 17h40 ; … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp TP HCM từ 24/7 – 30/7/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Người kiến * Phòng 1: 11h50 ; 21h10 * Phòng 3: 16h40 ; 19h10 * Phòng 4: 13h40 * Phòng 5: 10h10 ; 12h40 ; 20h40 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 15h00 ; 18h10 24/7-30/7 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa từ 17/7 – 23/7/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 10h00 ; 14h20 17/7-23/7 Kinh dị Trùng quỷ 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 20h00 ; 21h40 17/7-23/7 Kinh dị Khuấy đảo Hollywood 12h10 ; 16h30 ; 18h40 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp TPHCM từ ngày 19/6 – 25/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h20 ; 19h20 ; 21h10 19/6-25/6 Kinh dị Thế giới khủng long * Phòng 3: 13h40 * Phòng 4: 11h40 ; 19h00 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa từ 12/6 – 18/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h20 ; 19h10 ; 21h10 12/6-18/6 Kinh dị Thế giới khủng long * Phòng 4: 11h40 ; 19h00 * Phòng 5: 10h10 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa từ ngày 5/6 – 11/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h20 ; 19h10 ; 21h10 5/6-11/6 Kinh dị Phản sát 14h00 ; 16h00 ; 21h30 5/6-11/6 Hành động Điệp viên … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa từ 29-5 đến 4-6-2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Hồn ma thức tỉnh 12h00 ; 14h00 ; 18h00 29/5-4/6 Kinh dị Phản sát 10h00 ; 16h00 ; 21h30 29/5-4/6 Hành động Quý bà điệp viên 11h30 ; 14h00 ; 16h20 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh từ ngày 22/5 – 28/5/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Hồn ma thức tỉnh * Phòng 1: 12h20 ; 14h20 ; 19h00 * Phòng 2: 9h50 ; 21h30 22/5-28/5 Kinh dị   Max điên 10h00 ; 16h30 ; 21h00 22/5-28/5 Hành động Quý … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch Chiếu Phim Rạp TP.HCM từ 15/5 – 21/5/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Oan hồn 10h00 ; 12h00 ; 14h00 ; 16h00 ; 18h00 15/5-21/5 Kinh dị Max điên 9h40 ; 12h00 ; 14h20 ; 19h00 ; 21h20 15/5-21/5 Hành động Max điên (3D) 16h40 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp TP.HCM từ ngày 8/5 – 14/5/2015

d Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại ĐỐNG ĐA Cuộc đi săn của quỷ 9h50 ; 12h00 ; 14h20 ; 16h40 ; 19h10 ; 21h20 8/5-14/5 Kinh dị Oan hồn 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h30 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Leave a comment