Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh “Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh”

Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh từ ngày 22/5 – 28/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Hồn ma thức tỉnh * Phòng 1: 12h20 ; 14h20 ; 19h00 * Phòng 2: 9h50 ; 21h30 22/5-28/5 Kinh dị   Max điên 10h00 ; 16h30 ; 21h00 22/5-28/5 Hành động Quý bà điệp viên 9h50 ; 12h40 ; 15h20 ; 18h10 ; 20h50 22/5-28/5 Hành động, [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch Chiếu Phim Rạp TP.HCM từ 15/5 – 21/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Oan hồn 10h00 ; 12h00 ; 14h00 ; 16h00 ; 18h00 15/5-21/5 Kinh dị Max điên 9h40 ; 12h00 ; 14h20 ; 19h00 ; 21h20 15/5-21/5 Hành động Max điên (3D) 16h40 15/5-21/5 Hành động Lật mặt * Phòng 1: 20h10 * Phòng 3: 18h10 * Phòng 4: 9h30 ; [...]

May 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TP.HCM từ ngày 8/5 – 14/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

d Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại ĐỐNG ĐA Cuộc đi săn của quỷ 9h50 ; 12h00 ; 14h20 ; 16h40 ; 19h10 ; 21h20 8/5-14/5 Kinh dị Oan hồn 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h30 ; 19h30 ; 21h30 8/5-14/5 Kinh dị Ma Dai 9h40 ; 12h10 ; 14h30 ; [...]

May 8th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TPHCM ngày 23/4-29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Đại chiến sau tận thế 11h50 ; 13h50 ; 15h50 ; 18h00 23/4-29/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 * Phòng 2: 19h50 * Phòng 4: 9h50 ; 12h30 ; 15h10 ; 18h20 ; 20h50 23/4-29/4 Hành động Ba lần chết hụt 10h00 ; 12h00 ; [...]

April 26th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/4/2015 – 29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Đại chiến sau tận thế 11h50 ; 13h50 ; 15h50 ; 18h00 23/4-29/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 * Phòng 2: 19h50 * Phòng 4: 9h50 ; 12h30 ; 15h10 ; 18h20 ; 20h50 23/4-29/4 Hành động Ba lần chết hụt 10h00 ; 12h00 ; [...]

April 25th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa – TPHCM ngày 17/4 – 23/4/2015

lichphim

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quá nhanh quá nguy hiểm 7 * Phòng 2: 19h50 17/4-23/4 Hành động * Phòng 4: 9h50 ; 12h30 ; 15h10 ; 18h20 ; 20h50 Ba lần chết hụt * Phòng 2: 10h00 ; 12h00 ; 16h00 ; 18h10 17/4-23/4 Hành động * Phòng 5: 21h30 Thám tử Hên-ry 9h40 [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh 10/4 – 16/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quá nhanh quá nguy hiểm 7 * Phòng 1: 20h50 * Phòng 2: 14h10 ; 19h50 * Phòng 5: 9h50 ; 12h40 ; 15h30 10/4-16/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D) 18h20 10/4-16/4 Hành động Thám tử Hên-ry 9h40 ; 11h40 ; 13h40 ; 15h40 ; 17h40 [...]

April 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 27/2-5/3: Cừu quê ra phố

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quý tử bất đắc dĩ Phòng 1: 18h00 Phòng 4: 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 Phòng 6: 10h40, 12h40, 14h40, 16h40, 18h40, 20h40 27/2-5/3 Hài, Tình cảm Ngày nảy ngày nay  9h40, 12h10, 14h20, 16h40, 19h20, 21h30 27/2-5/3 Hài, Hành động Hợp đồng bắt ma [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 12/2-18/2: Trúng số

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quý tử bất đắc dĩ Phòng 4: 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 Phòng 6: 10h40, 12h40, 14h40, 16h40, 18h40, 20h40 12/2-18/2 Hài, Tình cảm Ngày nảy ngày nay 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 12/2-18/2 Hài, Hành động Hợp đồng bắt ma 9h50, 11h50, [...]

February 13th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 6/2-12/2: Siêu nhân X

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Tỷ phú chăn vịt 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 19h00, 21h00 6/2-12/2 Hài Ngày nảy ngày nay 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 6/2-12/2 Hài, Hành động Anh chàng hàng xóm 10h00, 12h20, 14h40, 17h00, 19h00, 21h10 6/2-12/2 Kinh dị Đứa con thứ 7 9h50, 12h10, 14h30, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »