Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh “Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh”

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Galaxy Tân Bình Dị biệt 10h15, 13h00, 15h45, 18h30, 21h15 28/3-3/4 Hành động Noah: Đại hồng thủy (3D) 11h00, 19h15 28/3-3/4 Hành động Noah: Đại hồng thủy 13h45, 16h30, 21h30 28/3-3/4 Hành động Mr. Peabody & Sherman(Lồng tiếng) 09h00, 12h15 28/3-3/4 Hoạt hình Báo [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Noah: Đại hồng thủy 09h10, 11h50, 16h15, 18h50, 21h25 28/3-3/4 Hành động Báo oán 09h00, 10h35, 14h45, 18h15, 19h50 28/3-3/4 Kinh dị 300: Đế chế trỗi dậy 10h35, 14h45, 16h30, 19h55, 21h45 28/3-3/4 Hành động Dị biệt 08h50, 11h55, 14h30, 17h05, [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Galaxy Nguyễn Du Dị biệt 08h50, 12h15, 14h50, 17h25, 21h45 28/3-3/4 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 11h25, 13h10, 21h25 28/3-3/4 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 14h55, 20h05 28/3-3/4 Hành động Báo oán 09h00, 10h35, 14h45, 18h15, 19h50 28/3-3/4 Kinh [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa 300: Đế chế trỗi dậy 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30 28/3-3/4 Hành động Noah: Đại hồng thủy 10h30, 13h40, 17h00, 20h20 28/3-3/4 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 28/3-3/4 Hài [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Tân Bình Dị biệt 09h00, 11h05, 13h40, 16h15, 18h50, 21h25 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 19h15 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ 11h40, 14h15, 16h45, 21h45 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 10h10, 12h05, 14h00, 18h00, 20h00 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 14h20 20/3-27/3 Kinh dị 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 11h00, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Dị biệt 00h09, 09h20, 13h50, 16h25, 19h00 20/3-27/3 Hành [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Du Dị biệt 09h20, 09h25, 13h45, 13h50, 16h25, 19h00, 21h35 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 11h55, 12h00, 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa 300: Đế chế trỗi dậy 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 20/3-27/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 13h15, 17h15, 19h45, 21h45 14/3-20/3 Kinh dị Đam mê tốc độ (3D) 10h30, 15h30, 18h00, 19h00, 20h30 14/3-20/3 Hành động Đam mê tốc độ 09h00, 11h30, 13h00, 14h00, 16h30, 21h00, 21h30 14/3-20/3 Hành động Mr. Peabody & Sherman(Lồng [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 09h25, 12h15, 17h45, 19h35, 21h30 14/3-20/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 11h20 14/3-20/3 Hành động Pompe 2 13h35, 21h50 14/3-20/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 15h30 14/3-20/3 Tình cảm Đam mê tốc độ 09h40, 11h15, 13h50, [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »