Lịch chiếu phim rạp tháng 8, ngày 25/10 – 31/10/2013 | Lịch chiếu phim
|
Click Xem -->Lịch vạn niên - Đổi ngày sinh âm dương - Xem ngày tốt xấu

Lịch chiếu phim rạp tháng 8, ngày 25/10 – 31/10/2013

Lịch chiếu phim rạp tháng 8, ngày 25/10 – 31/10/2013

( Từ ngày 25/10/2013 – 31/10/2013 )

Tên Phim Phòng Chiếu Thứ 6
25/10/2013
Thứ 7
26/10/2013
Chủ nhật
27/10/2013
Thứ 2
28/10/2013
Thứ 3
29/10/2013
Thứ 4
30/10/2013
Thứ 5
31/10/2013

QUỶ QUYỆT

1 09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00
09h00
10h50 – 12h40
16h15 – 20h00

NGƯỜI HÙNG**

1 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15 14h30 – 18h15

MỘ RỒNG

2* 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30 09h30 – 13h30

VƯỢT NGỤC

2* 11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15
11h30
15h15 – 17h15
19h15 – 21h15

ĐIỆP VỤ HAI MANG**

3 10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30
10h30
12h30 – 16h30

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠO

3 14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30
14h30
18h30 – 20h30

ÂM MƯU GIÀY GÓT NHỌN

4 09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45
09h15
12h45 – 16h15
18h00 – 19h45

VIKINGDOM**

4* 11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30
11h00
14h30 – 21h30

TIỀN CHÙA

5 08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30
08h40
10h30 – 14h10
17h50 – 21h30

MỘ RỒNG

5* 12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40
12h20
16h00 – 19h40


Lịch phát sóng đăng bởi: Dieuhoa vào Oct 29 2013. Trong chuyên mục Lịch chiếu phim, Lịch chiếu phim rạp Tháng 8. Bạn được phép gửi phản hồi này qua RSS 2.0. Bạn có thể gửi phản hồi hay trackback cho bài viết này

Gui phan hoi

Phản hồi mới

  • thanh: Sao hom wa 18h chi chieu co 1 tap Y thien do long ky zay
  • hung123: phim tân tiểu ngạo giang hồ hay lắm tập nào cũng hay
  • huyen: Trong lịch phat song ở đây là 5 h co phim nan tien ca ma sao trong tivi lai khac vay
  • huyen: Tai sao lich phat song lai khac lich phat song o trong tivi vay
  • Tiem: Chao