Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim rạp quốc gia “Lịch chiếu phim rạp quốc gia”

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia Hà Nội ngày 23/4-29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D) 09h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 23/4-29/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 11h20, 13h40, 16h00, 18h20, 20h40, 22h10 23/4-29/4 Hành động Avengers: Đế chế Ultron 09h00, 09h20, 11h25, 11h45, 13h50, 15h45, 16h15, 18h10, 22h10, 22h50, 23h00 23/4-29/4 Hành [...]

April 26th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 23/4/2015 – 29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D) 09h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 23/4-29/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 11h20, 13h40, 16h00, 18h20, 20h40, 22h10 23/4-29/4 Hành động Avengers: Đế chế Ultron 09h00, 09h20, 11h25, 11h45, 13h50, 15h45, 16h15, 18h10, 22h10, 22h50, 23h00 23/4-29/4 Hành [...]

April 25th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia ngày 17/4 – 23/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D) 09h50, 10h10, 10h50, 12h10, 13h10, 14h30, 14h50, 15h30, 16h50, 17h50, 18h20, 19h10, 19h30, 20h10, 20h40, 21h30, 21h50, 22h30 17/4-23/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 09h30, 11h20, 11h50, 12h30, 13h40, 15h50, 16h00, 17h10, 18h10, 22h10, 22h45, 23h00 17/4-23/4 Hành [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia ngày 10/4 – 16/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (3D) 09h40, 10h20, 10h50, 11h20, 12h00, 12h40, 13h10, 13h40, 14h20, 15h00, 15h30, 16h00, 16h40, 17h20, 17h50, 18h20, 19h00, 20h10, 21h20, 22h00, 22h30, 23h00 10/4-16/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 09:20, 10h00, 11h40, 12h20, 14h00, 14h40, 15h40, 16h20, 17h00, 18h40, [...]

April 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 27/2-5/3: Hồi sinh

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Kiếm rồng 10h00, 12h15, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 27/2-5/3 Hành động 50 sắc thái 14h50, 18h30, 22h10 27/2-5/3 Tâm lý Ngày nảy ngày nay 11h10, 13h00, 16h40, 20h20 27/2-5/3 Hài Trúng số 10h00, 13h30, 17h00, 20h30 27/2-5/3 Hài Siêu nhân X 09h40, 10h45, 12h15, 14h20, 15h50, 19h30, 21h00 [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 12/2-18/2: Thám tử K: Bí mật đảo hoang

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngày nảy ngày nay 10h20, 12h10, 14h05, 16h00, 17h50, 19h40, 21h30 12/2-18/2 Hài Trúng số 09h45, 11h30, 13h15, 15h00, 16h45, 18h30, 20h15, 22h00 12/2-18/2 Hài Siêu nhân X 10h00, 11h35, 13h10, 14h45, 16h20, 18h00, 19h35, 21h10 12/2-18/2 Hài Mật vụ Kingsman 11h20, 13h30, 15h45, 18h00, 21h45 12/2-18/2 Hành [...]

February 13th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 6/2-12/2: Ngày nảy ngày nay

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 16h05, 20h00, 21h55 6/2-12/2 Hành động Trùm bài 09h50, 10h50, 12h30, 14h10, 15h50, 17h30, 19h10, 20h50, 22h20 6/2-12/2 Hành động Dịch vụ trai thuê 11h20, 13h10, 15h00, 16h50, 18h40, 20h30, 22h00 6/2-12/2 Hài Siêu nhân X 09h15, 10h00, 11h35, 13h10, 14h45, 16h20, 18h00, 19h35, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 30/1-5/2: Yêu phải nàng quái chiêu

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 10h05, 12h05, 14h05, 16h05, 18h05, 20h00, 22h10 30/1-5/2 Hành động Khu rừng cổ tích 10h10, 15h25, 19h45 30/1-5/2 Thần thoại Trùm bài 09h10, 10h50, 12h30, 14h10, 15h50, 17h30, 20h55, 22h30 30/1-5/2 Hành động Dịch vụ trai thuê 09h35, 11h15, 13h05, 14h55, 16h45, 18h35, 20h25, [...]

January 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 23/1-29/1: Đứa con thứ 7

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 10h10, 12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h20 23/1-29/1 Hành động Khu rừng cổ tích 09h50, 13h40, 15h50, 18h00, 20h10 23/1-29/1 Thần thoại Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân (3D) 10h00, 14h35, 21h10 23/1-29/1 Hành động Trùm mũ đen 13h00, 17h20, 19h35 [...]

January 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim,Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 9/1-15/1: Ông tôi là cương thi

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 09h00, 10h10, 12h05, 14h00, 15h55, 17h50, 19h45, 21h40, 22h15 9/1-15/1 Hành động Hay không bằng hên 09h45, 13h25, 17h05, 20h45 9/1-15/1 Tâm lý Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân (3D) 09h40, 12h05, 14h30, 16h55, 19h20, 21h45 9/1-15/1 Hành động Tốc độ [...]

January 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »