Category Archives: Lịch chiếu phim rạp quốc gia

Xem thông tin lịch chiếu phim rạp Quốc gia hôm nay, ngày mai theo phòng chiếu đầy đủ và chính xác nhất trên Lichphatsong.biz

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia Từ ngày 7/8 -13/8/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Kỳ nghỉ bá đạo 10h10, 12h00, 13h45, 15h30, 17h15, 19h00, 20h45, 21h55, 23h00 7/8-13/8 Tâm lý, Tình cảm Bộ tứ siêu đẳng 09h00, 09h45, 10h45, 11h30, 12h30, 13h15, 14h15, 15h00, 16h00, 16h45, 17h45, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim Rạp Quốc Gia từ 31/7 – 6/8/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h15, 11h45, 12h15, 12h45, 13h30, 14h00, 14h30 15h00, 15h45, 16h15, 16h50, 17h15, 18h00, 18h30, 19h10, 19h30, 20h45, 21h30, 21h45, 22h20, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 24/7 – 30/7/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Người kiến 09h00, 11h00, 12h05, 13h00, 15h05, 16h15, 17h05, 18h20, 19h10, 21h15, 22h30 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 09h15, 10h00, 11h20, 13h25, 14h10, 15h30, 17h35, 19h40, 20h25, 21h45, 22h30 24/7-30/7 Hành động Minions (3D … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 17/7 – 23/7/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Minions (3D – Lồng tiếng) 09h50, 14h35, 19h20, 20h05 17/7-23/7 Hoạt hình Minions 09h15, 10h50, 11h25, 12h25, 13h00, 14h00, 15h35, 17h10, 17h45, 18h45, 20h20, 21h55, 22h30, 23h10 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h35, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 19/6 – 25/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp quốc gia từ 12/6 – 18/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 5/6 – 11/6/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Yêu tinh 14h55, 18h20, 21h45 5/6-11/6 Kinh dị Bảo mẫu siêu quậy 09h15, 10h00, 11h40, 12h30, 13h20, 15h00, 16h40, 18h20, 19h00, 19h45, 20h55 5/6-11/6 Hài Khe nứt San Andreas 11h45, 17h45, 22h30 5/6-11/6 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 29-5 đến 4-6-2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Yêu tinh  09h00, 12h40, 16h20, 18h00, 21h20, 23h00 29/5-4/6 Kinh dị Bảo mẫu siêu quậy 08h00, 09h40, 11h20, 13h00, 16h50, 18h30, 19h40, 22h20 29/5-4/6 Hài Khe nứt San Andreas 10h40, 11h40, 14h20, 17h40, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 22/5 – 28/5/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngủ với hồn ma 12h10, 15h20, 18h30, 21h40 22/5-28/5 Kinh dị Hồn ma thức tỉnh 09h00, 10:35, 13h45, 16h55, 20h05, 23h15 22/5-28/5 Kinh dị Bộ ba rắc rối 11h20, 14h40, 18h00, 21h20, 23h00 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment

Lịch Chiếu Phim Rạp Quốc Gia từ 15/5 – 21/5/2015

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngủ với hồn ma 09h40, 11h05, 12h40, 14h15, 15h50, 17h25, 19h00, 20h35, 22h40 15/5-21/5 Kinh dị Xạ thủ 10h00, 15h30, 19h15 15/5-21/5 Hành động Mạng đổi mạng  14h40, 18h00, 21h20 15/5-21/5 Hành động … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Leave a comment