Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim rạp quốc gia “Lịch chiếu phim rạp quốc gia”

Lịch chiếu phim Rạp Quốc Gia từ 31/7 – 6/8/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h15, 11h45, 12h15, 12h45, 13h30, 14h00, 14h30 15h00, 15h45, 16h15, 16h50, 17h15, 18h00, 18h30, 19h10, 19h30, 20h45, 21h30, 21h45, 22h20, 22h30 31/7-6/8 Hành động Người kiến 09h15, 10h45, 12h45, 14h45, 16h45, 18h45, 20h45, 22h45 31/7-6/8 [...]

August 2nd, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 24/7 – 30/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Người kiến 09h00, 11h00, 12h05, 13h00, 15h05, 16h15, 17h05, 18h20, 19h10, 21h15, 22h30 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 09h15, 10h00, 11h20, 13h25, 14h10, 15h30, 17h35, 19h40, 20h25, 21h45, 22h30 24/7-30/7 Hành động Minions (3D – Lồng tiếng) 09h50, 14h35, 16h10, 19h20, 20h55 24/7-30/7 Hoạt hình Minions  12h15, 15h25, 17h00, [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 17/7 – 23/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Minions (3D – Lồng tiếng) 09h50, 14h35, 19h20, 20h05 17/7-23/7 Hoạt hình Minions 09h15, 10h50, 11h25, 12h25, 13h00, 14h00, 15h35, 17h10, 17h45, 18h45, 20h20, 21h55, 22h30, 23h10 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h35, 12h10, 13h45, 15h20, 16h10, 16h55, 18h30 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (3D) 20h55, 21h40 17/7-23/7 Hoạt hình [...]

July 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 19/6 – 25/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, 19h00, 20h30, 20h40, 21h10, 22h40 12/6-18/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 13h20, 17h05, [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp quốc gia từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, 19h00, 20h30, 20h40, 21h10, 22h40 12/6-18/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 13h20, 17h05, [...]

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 5/6 – 11/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Yêu tinh 14h55, 18h20, 21h45 5/6-11/6 Kinh dị Bảo mẫu siêu quậy 09h15, 10h00, 11h40, 12h30, 13h20, 15h00, 16h40, 18h20, 19h00, 19h45, 20h55 5/6-11/6 Hài Khe nứt San Andreas 11h45, 17h45, 22h30 5/6-11/6 Hành động Khe nứt San Andreas (3D) 09h45, 13h45, 15h45 20h00, 21h25 5/6-11/6 Hành động [...]

June 5th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 29-5 đến 4-6-2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Yêu tinh  09h00, 12h40, 16h20, 18h00, 21h20, 23h00 29/5-4/6 Kinh dị Bảo mẫu siêu quậy 08h00, 09h40, 11h20, 13h00, 16h50, 18h30, 19h40, 22h20 29/5-4/6 Hài Khe nứt San Andreas 10h40, 11h40, 14h20, 17h40, 22h45 29/5-4/6 Hành động Khe nứt San Andreas(3D) 09h40, 13h40, 15h40, 19h40, 21h40 29/5-4/6 Hành [...]

May 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 22/5 – 28/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngủ với hồn ma 12h10, 15h20, 18h30, 21h40 22/5-28/5 Kinh dị Hồn ma thức tỉnh 09h00, 10:35, 13h45, 16h55, 20h05, 23h15 22/5-28/5 Kinh dị Bộ ba rắc rối 11h20, 14h40, 18h00, 21h20, 23h00 22/5-28/5 Hài Thế giới bí ẩn 09h15, 13h40, 15h55, 18h10, 20h25 22/5-28/5 Hành động Quý [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch Chiếu Phim Rạp Quốc Gia từ 15/5 – 21/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngủ với hồn ma 09h40, 11h05, 12h40, 14h15, 15h50, 17h25, 19h00, 20h35, 22h40 15/5-21/5 Kinh dị Xạ thủ 10h00, 15h30, 19h15 15/5-21/5 Hành động Mạng đổi mạng  14h40, 18h00, 21h20 15/5-21/5 Hành động Max điên 09h00, 11h35, 16h05 15/5-21/5 Hành động Max điên (3D) 10h00, 12h10, 14h20, 16h30, 19h20, [...]

May 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 8/5 – 14/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngủ với hồn ma 09h40, 11h20, 13h00, 14h40, 16h20, 18h00, 19h40, 21h20, 23h10 8/5-14/5 Kinh dị Xạ thủ 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00, 23h00 8/5-14/5 Hành động Mạng đổi mạng 09h50, 12h00, 15h30, 19h00, 22h30 8/5-14/5 Hành động Cuộc đi săn của quỷ 13h40, 17h10, 20h40 [...]

May 8th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »