Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim Galaxy “Lịch chiếu phim Galaxy”

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Tân Bình Thế giới khủng long 09h00, 09h30, 12h45, 13h20, 14h00, 15h00, 16h15, 16h45, 17h15, 18h30, 21h15, 21h45 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 11h45, 19h00, 19h30, 20h45 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 09h45, 11h15, 13h00, 14h45, 15h35, 17h25, 19h15, 21h00, 22h15 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Trãi Thế giới khủng long 08h50, 13h20, 17h25, 21h55 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 11h05, 19h40 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 08h55, 10h45, 12h35, 14h25, 15h35, 18h05, 19h55, 21h45 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Du Thế giới khủng long 08h50, 11h05, 13h20, 17h25, 21h55 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h55, 14h15, 19h40 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 08h55, 10h45, 12h35, 14h25, 16h15, 18h05, 19h55, 21h45 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ ngày 5/6 – 11/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Tân Bình Quỷ quyệt 3 09h25, 10h15, 11h15, 12h10, 13h05, 14h00, 14h25, 14h55, 15h50, 16h45, 17h40, 18h00, 18h35, 19h30, 20h25, 21h20, 22h10 5/6-11/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 12h20, 13h30, 16h00, 19h50, 21h45 5/6-11/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h00, 10h35, 12h35, 15h35, 19h00, 20h45 5/6-11/6 Hài Yêu tinh 10h00, 11h45, 17h15 [...]

June 5th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ ngày 5/6 – 11/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Trãi Quỷ quyệt 3 09h00, 10h50, 12h40, 14h30, 15h30, 16h20, 17h20, 18h10 19h10, 20h00, 21h50 5/6-11/6 Kinh dị Yêu tinh 09h10, 16h20 5/6-11/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 11h20, 21h00 5/6-11/6 Hành động Lật mặt 10h55, 21h35 5/6-11/6 Hài Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 12h45, 18h10, 19h55 5/6-11/6 Hài

June 5th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du từ ngày 5/6 – 11/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Nguyễn Du Quỷ quyệt 3  09h00, 10h50, 12h40, 13h25 14h30, 16h20, 17h20, 18h10, 19h10, 20h00, 21h50 5/6-11/6 Kinh dị Yêu tinh 09h00, 16h10 5/6-11/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 11h20, 15h15, 18h00, 21h00 5/6-11/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 12h30, 20h05 5/6-11/6 Hài Lật [...]

June 5th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 29-5 đến 4-6-2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Tân Bình Khe nứt San Andreas 09h50, 11h20, 12h45, 14h50, 17h00, 19h00, 20h05, 21h00 29/5-4/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h25, 11h05, 16h30, 18h30, 20h25 29/5-4/6 Hài Max điên 13h40, 15h50, 19h40 29/5-4/6 Hành động Bộ ba rắc rối 12h00, 13h25, 18h00 29/5-4/6 Hài Lật mặt [...]

May 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 29-5 đến 4-6-2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Nguyễn trãi Yêu tinh 12h40, 16h45, 21h35 29/5-4/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 09h00, 15h20, 17h25, 21h40 29/5-4/6 Hành động Khe nứt San Andreas (3D) 11h05, 19h30 29/5-4/6 Hành động Lật mặt 10h45, 12h35, 14h25, 18h00, 19h50 29/5-4/6 Hài Thế giới bí ẩn 08h35, 14h25, 21h50 29/5-4/6 [...]

May 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du từ 29-5 đến 4-6-2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Nguyễn Du Yêu tinh 12h40, 16h50, 21h55 29/5-4/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 08h55, 15h15, 17h20, 21h30 29/5-4/6 Hành động Khe nứt San Andreas (3D) 11h00, 19h25 29/5-4/6 Hành động Thế giới bí ẩn 08h35, 14h25, 21h35 29/5-4/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h00, 11h00, 18h35, [...]

May 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ ngày 22/5 – 28/5/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Tân Bình Max điên 10h00, 11h45, 14h00, 15h45, 17h15, 19h00, 20h30, 21h30 22/5-28/5 Hành động Bộ ba rắc rối 11h15, 13h00, 15h30, 18h30 22/5-28/5 Hài Lật mặt 09h15, 10h15, 12h00, 13h45, 14h45, 16h30, 18h00, 19h45, 20h15, 22h00 22/5-28/5 Hài Thế giới bí ẩn 09h00, 11h00,12h15, 13h20 14h30, [...]

May 23rd, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »