Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim Galaxy “Lịch chiếu phim Galaxy”

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Tân Bình Dị biệt 09h00, 11h05, 13h40, 16h15, 18h50, 21h25 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 19h15 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ 11h40, 14h15, 16h45, 21h45 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 10h10, 12h05, 14h00, 18h00, 20h00 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 14h20 20/3-27/3 Kinh dị 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 11h00, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Dị biệt 00h09, 09h20, 13h50, 16h25, 19h00 20/3-27/3 Hành [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Du Dị biệt 09h20, 09h25, 13h45, 13h50, 16h25, 19h00, 21h35 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 11h55, 12h00, 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa 300: Đế chế trỗi dậy 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 20/3-27/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa  tại TP.HCM từ 14/3-20/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Chuyện tình mùa đông 9h50, 12h40, 15h30, 19h00, 21h20 14/3-20/3 Tình cảm Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 14/3-20/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 14/3-20/3 Hài [...]

March 14th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014 Galaxy Tân Bình Quả tim máu 09h30, 12h00, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 20h45, 21h45 7/3-13/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 12h30, 14h45, 17h00, 19h15, 21h30 7/3-13/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 11h30, 14h15, 18h30 7/3-13/3 Tình cảm Mr. Peabody & Sherman(Lồng tiếng) [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 09h00, 10h55, 15h50, 17h45, 20h15 7/3-13/3 Kinh dị Cảnh sát người máy 17h15, 19h30, 21h35 7/3-13/3 Hành động Pompe 2 09h40, 13h50, 22h05 7/3-13/3 Hành động Chuyện tình mùa đông 11h50, 15h05, 21h45 7/3-13/3 Tình cảm Mr. Peabody [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 7/3-13/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Chuyện tình mùa đông 9h50, 12h40, 15h30, 19h00, 21h20 7/3-13/3 Tình cảm Cảnh sát người máy 10h00, 12h50, 15h40, 19h00, 21h20 7/3-13/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 7/3-13/3 Hài Non-stop [...]

March 7th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 24/1-30/1/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 24/1-30/1/2014 Galaxy Tân Bình Cô dâu đại chiến 2 09h00, 10h15, 11h30, 12h15, 12h45, 13h30, 14h45, 15h30, 16h15, 17h45, 18h30, 19h15, 20h00, 20h30, 21h15 24/1-30/1 Hài Năm sau con lại về 09h00, 10h45, 11h45, 12h30, 14h15, 15h15, 16h00, 16h45, 17h30, 19h00, 20h45, 22h00 24/1-30/1 Hài

January 24th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 24/1-30/1/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 24/1-30/1/2014 Galaxy Nguyễn Trãi I, Frankenstein 09h15, 11h00, 14h30, 16h15, 21h30 24/1-30/1 Hành động I, Frankenstein (3D) 12h45, 18h00 24/1-30/1 Hành động Năm sau con lại về 09h00, 10h50, 12h40, 14h30, 16h20, 18h10, 19h45 24/1-30/1 Hài Cô dâu đại chiến 2 09h05, 11h05, 13h05, 15h05, [...]

January 24th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »