Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim Galaxy “Lịch chiếu phim Galaxy”

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình ngày 23/4-29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Tân Bình Vụ bắt cóc thế kỷ 10h00, 11h50, 22h00 23/4-29/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 10h45, 16h15, 19h35 23/4-29/4 Hành động Vùng đất thần thánh 09h15, 11h05, 19h15 23/4-29/4 Hành động Thám tử Hên Ry 09h15, 13h15, 14h45, 18h00, 22h30 23/4-29/4 Kinh dị, Hài Avengers: Đế chế Ultron 09h00, 09h40, [...]

April 26th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi ngày 23/4-29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Trãi Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h30, 12h00, 14h30 23/4-29/4 Hành động Thám tử Hên Ry 08h55, 19h45 23/4-29/4 Kinh dị, Hài Avengers: Đế chế Ultron 10h30, 13h05, 19h15, 20h50 23/4-29/4 Hành động Avengers: Đế chế Ultron (3D) 08h55, 11h30, 13h05, 14h05 15h40, 16h40, 17h10, 18h15, 21h20, 21h50 23/4-29/4 Hành động  

April 26th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du ngày 23/4-29/4/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Du Quá nhanh quá nguy hiểm 7 9h15, 11h50, 14h30 23/4-29/4 Hành động Thám tử Hên Ry 08h55, 19h45 23/4-29/4 Kinh dị, Hài Avengers: Đế chế Ultron 08h55, 11h30, 13h05, 14h05 15h40, 16h40, 17h10, 18h15, 20h50, 21h20, 21h50 23/4-29/4 Hành động Avengers: Đế chế Ultron (3D) 10h30, 19h15, 20h50 23/4-29/4 Hành động  

April 26th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình ngày 17/4 – 23/4/2015

lichphim

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Tân Bình Vụ bắt cóc thế kỷ 12h05, 16h40, 20h25 17/4-23/4 Hành động Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h15, 10h05, 11h45, 12h40, 13h25, 14h15, 15h30, 16h45, 18h30, 19h15, 20h15, 21h00, 21h30 17/4-23/4 Hành động Tẩu thoát trong đêm 10h45, 12h50, 16h00, 18h10, 21h45 17/4-23/4 Hành động [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi ngày 17/4 – 23/4/2015

lichphim

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Nguyễn Trãi Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 11h30, 14h00, 16h30, 19h05, 20h50, 21h35 17/4-23/4 Hành động Thám tử Hên-ry 11h00, 13h05, 14h40, 19h15, 20h25 17/4-23/4 Kinh dị, Hài Săn lùng 09h00, 11h05, 17h10, 22h00 17/4-23/4 Hành động Tẩu thoát trong đêm 09h00, 12h35, 16h15, 18h20 [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du ngày 17/4 – 23/4/2015

lichphim

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Galaxy Nguyễn Du Quá nhanh quá nguy hiểm 7 09h00, 11h30, 14h00, 14h40, 16h30, 19h05, 21h35 17/4-23/4 Hành động Thám tử Hên Ry 11h00, 13h05, 14h40, 19h15, 20h25 17/4-23/4 Kinh dị, Hài Săn lùng 09h00, 11h05, 17h10, 22h00 17/4-23/4 Hành động Tẩu thoát trong đêm 09h00, 12h35, 16h15, [...]

April 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Tân Bình Dị biệt 09h00, 11h05, 13h40, 16h15, 18h50, 21h25 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 19h15 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ 11h40, 14h15, 16h45, 21h45 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 10h10, 12h05, 14h00, 18h00, 20h00 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Quả tim máu 14h20 20/3-27/3 Kinh dị 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 11h00, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Dị biệt 00h09, 09h20, 13h50, 16h25, 19h00 20/3-27/3 Hành [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Galaxy Nguyễn Du Dị biệt 09h20, 09h25, 13h45, 13h50, 16h25, 19h00, 21h35 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy 09h15, 12h45, 16h15, 18h00, 21h30 20/3-27/3 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 11h55, 12h00, 14h30, 19h45 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa tại TP.HCM từ 20/3-27/3/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa 300: Đế chế trỗi dậy 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h30 20/3-27/3 Hành động Đam mê tốc độ (3D) 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 20/3-27/3 Hành động Năm sau con lại về 9h30, 13h30, 17h30, 21h30 [...]

March 21st, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy,Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »