Category Archives: Lịch chiếu phim Galaxy

Xem thông tin lịch chiếu phim rạp Galaxy hôm nay, ngày mai theo phòng chiếu đầy đủ và chính xác nhất trên Lichphatsong.biz

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Quang Trung Từ ngày 7/8 -13/8/2015

Galaxy Quang Trung Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 10h45, 11h40, 13h15, 14h30, 15h40, 16h50, 18h30, 19h20, 21h00, 21h45 7/8-13/8 Hành động Người kiến 11h20, 14h05, 15h15, 19h10, 21h15 7/8-13/8 Hành động Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h00, 13h30, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình Từ ngày 7/8 -13/8/2015

Galaxy Tân bình Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h15, 10h15, 11h45, 13h45, 16h45, 19h15, 20h30, 21h45 7/8-13/8 Hành động Người kiến 11h25, 14h25, 18h20 7/8-13/8 Hành động Tiên nữ không kiêng cữ 14h45, 16h15 7/8-13/8 Hài … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du Từ ngày 7/8 -13/8/2015

Galaxy Nguyễn Trãi Kỳ nghỉ bá đạo 09h30, 13h35, 17h35, 19h25 7/8-13/8 Hài Bộ tứ siêu đẳng 09h15, 13h15, 15h15, 17h15, 19h15, 21h15 7/8-13/8 Hành động Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h20, 11h45, 14h10, 16h35, 19h00, 21h25 … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du Từ ngày 7/8 -13/8/2015

Galaxy Nguyễn Du Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h20, 11h45, 14h10, 16h35, 19h00, 21h25 7/8-13/8 Hành động Người kiến 11h25, 15h25 7/8-13/8 Hành động Kỳ nghỉ bá đạo 09h30, 13h35, 17h35, 19h25 7/8-13/8 Hài Bộ tứ … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim Galaxy Quang Trung từ ngày 31/7 – 6/8/2015

Galaxy Quang Trung Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h00, 09h40, 10h05, 10h35 11h25, 12h05, 13h00, 13h25, 13h55, 14h30, 15h25, 15h50 16h20, 16h55, 17h20, 18h20, 18h50, 19h20, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h45 31/7-6/8 Hành động Người kiến … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim Galaxy Tân Bình từ ngày 31/7 – 6/8/2015

Galaxy Tân Bình Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h00, 09h40, 10h15, 10h50 12h05, 12h45, 13h15, 14h30, 15h15, 15h45, 16h45, 17h45 18h15, 19h15, 20h15, 20h45, 21h05, 21h45 31/7-6/8 Hành động Người kiến 09h25, 11h30, 13h45, 16h00, 16h55, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim Galaxy Nguyễn Du từ ngày 31/7 – 6/8/2015

Galaxy Nguyễn Du Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn 09h15, 11h40, 14h05, 16h35, 19h05, 21h30 31/7-6/8 Hành động Người kiến 08h50, 11h00, 13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50 31/7-6/8 Hành động

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Quang Trung từ 24/7 – 30/7/2015

GALAXY QUANG TRUNG Người kiến 09h00, 09h40, 10h25, 11h10, 11h50, 12h35, 12h55, 13h20 14h00, 14h45,15h30, 16h10, 16h55, 17h40, 18h20, 19h50, 21h00, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 19h05, 20h30 24/7-30/7 Hành động Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h15, 11h20, 12h00 13h45, 15h30, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 24/7 – 30/7/2015

GALAXY TÂN BÌNH Người kiến 09h00, 09h40, 10h25, 11h10 11h50, 12h35, 12h55, 13h20, 14h00, 14h45, 15h30, 16h10 16h55, 17h40, 18h20, 19h50, 21h00, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 19h00, 20h30 24/7-30/7 Hành động Minions (Lồng tiếng) 10h00, 11h40, 13h30, 15h15, 17h00, … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 24/7 – 30/7/2015

GALAXY NGUYỄN TRÃI Người kiến 09h05, 10h20, 12h30, 13h20, 16h50, 19h00, 19h50, 21h10, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 14h40 24/7-30/7 Hành động Minions 11h05, 12h50, 16h20, 21h35 24/7-30/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h20, 14h35, 18h05, 19h50 24/7-30/7 Hoạt hình … Continue reading

Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Leave a comment