Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 25/4-1/5/2014

lichphim

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Captain America: Chiến Binh Mùa Đông 09h30, 12h15, 15h00, 17h45, 20h30 25/4-1/5 Hành động Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 08h45, 11h45, 13h45, 16h40, 18h45, 21h35 25/4-1/5 Hành động Rio 2 08h45, 12h55 25/4-1/5 Hoạt hình Rio 2 (Lồng tiếng) 10h50, 15h05 25/4-1/5 Hoạt hình Rio 2 [...]

April 25th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 25/4-1/5/2014

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 09h45, 12h05, 14h25, 16h45, 21h00 (T6, T2 – T5); 09h45, 12h05, 14h25, 16h45, 19h05, 21h25 (T7, CN) 25/4-1/5 Hành động Người đẹp và quái vật 10h00, 13h50, 21h40 (T6, T2 – T5); 11h30, 21h10 (T7, CN) 25/4-1/5 Thần thoại Người đẹp [...]

April 25th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 11/4-17/4/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 11/4-17/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Captain America: Chiến Binh Mùa Đông 09h45, 12h30, 15h15, 18h00, 20h45 11/4-17/4 Hành động Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 09h00, 11h40, 14h20, 17h05, 19h50, 22h35 11/4-17/4 Hành động Rio 2 10h45, 15h05 11/4-17/4 Hoạt hình Rio 2 (Lồng tiếng) [...]

April 11th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 11/4-17/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 11/4-17/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Dị biệt 11h35; 15h35; 21h10 11/4-17/4 Hành động Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 9h15; 10h40; 12h00; 13h00; 14h20; 15h20; 16h40; 17h40; 19h00; 20h00; 21h20; 21h55 11/4-17/4 Hành động Rio 2 9h00; 10h45; 12h30; 13h20; 16h00; 17h45; 18h25; 21h15 [...]

April 11th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 4/4-10/4/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 4/4-10/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Captain America: Chiến Binh Mùa Đông 09h15, 10h25, 12h00, 12h35, 13h10, 14h45, 15h55, 17h30, 18h10, 18h40, 20h15, 20h55, 21h25 4/4-10/4 Hành động Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 08h45, 11h30, 14h10, 16h55, 19h40, 22h25 4/4-10/4 Hành động Dị biệt 08h35, [...]

April 4th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 4/4-10/4/2014

Từ lịch tham chiếu phim rap Quốc gia 4/4-10/4/2014 Names phim Time reference Day Can type Đam mê tốc độ (3D) 12h25; 17h05 4/4-10/4 Action Dị Special 9h35; 12h00; 14h25; 16h50; 19h15; 21h40 4/4-10/4 Action Captain America: Chiến Binh Mùa Đông 13h15; 17h40 4/4-10/4 Action Captain America: Chiến Binh Mùa Đông (3D) 9h40; 11h00; 12h00; [...]

April 4th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 28/3-3/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại 300: Đế chế trỗi dậy 09h10, 13h20, 17h30 28/3-3/4 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 11h50, 13h50, 15h50, 20h35, 22h35 28/3-3/4 Hành động Dị biệt 08h45, 11h30, 14h15, 17h00, 19h50, 22h35 28/3-3/4 Hành động Ngoại già tuổi 20 09h35, [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim Megastar | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 28/3-3/4/2014 Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đam mê tốc độ (3D) 11h40; 15h35; 17h50; 21h45 28/3-3/4 Hành động Dị biệt 9h35; 12h00; 14h25; 16h50; 19h15; 21h40 28/3-3/4 Hành động 300: Đế chế trỗi dậy (3D) 9h40; 12h30; 13h45; 15h25; 17h05; 18h45; 20h25; 22h05 28/3-3/4 Hành động [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Galaxy Tân Bình Dị biệt 10h15, 13h00, 15h45, 18h30, 21h15 28/3-3/4 Hành động Noah: Đại hồng thủy (3D) 11h00, 19h15 28/3-3/4 Hành động Noah: Đại hồng thủy 13h45, 16h30, 21h30 28/3-3/4 Hành động Mr. Peabody & Sherman(Lồng tiếng) 09h00, 12h15 28/3-3/4 Hoạt hình Báo [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi tại TP.HCM từ 28/3-3/4/2014 Galaxy Nguyễn Trãi Noah: Đại hồng thủy 09h10, 11h50, 16h15, 18h50, 21h25 28/3-3/4 Hành động Báo oán 09h00, 10h35, 14h45, 18h15, 19h50 28/3-3/4 Kinh dị 300: Đế chế trỗi dậy 10h35, 14h45, 16h30, 19h55, 21h45 28/3-3/4 Hành động Dị biệt 08h50, 11h55, 14h30, 17h05, [...]

March 28th, 2014 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »