Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 24/7 – 30/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Người kiến 8h30, 9h30, 10h55, 11h55, 13h20, 14h20, 15h45, 16h45, 18h10, 19h10, 20h35, 21h3523h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 8h50, 11h15, 13h40, 16h05, 18h30, 20h55 24/7-30/7 Hành động Minions 10h40, 14h30, 16h25, 20h15, 22h10 24/7-30/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 8h45, 12h35, 14h00, 18h20 24/7-30/7 Hoạt hình Cô Gái [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Quang Trung từ 24/7 – 30/7/2015

images

GALAXY QUANG TRUNG Người kiến 09h00, 09h40, 10h25, 11h10, 11h50, 12h35, 12h55, 13h20 14h00, 14h45,15h30, 16h10, 16h55, 17h40, 18h20, 19h50, 21h00, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 19h05, 20h30 24/7-30/7 Hành động Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h15, 11h20, 12h00 13h45, 15h30, 16h15, 17h15, 18h00, 19h00, 19h45, 20h45 24/7-30/7 Hoạt hình Ted 2 09h15, 14h15, 21h15 24/7-30/7 [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 24/7 – 30/7/2015

images

GALAXY TÂN BÌNH Người kiến 09h00, 09h40, 10h25, 11h10 11h50, 12h35, 12h55, 13h20, 14h00, 14h45, 15h30, 16h10 16h55, 17h40, 18h20, 19h50, 21h00, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 19h00, 20h30 24/7-30/7 Hành động Minions (Lồng tiếng) 10h00, 11h40, 13h30, 15h15, 17h00, 18h05, 18h45, 19h45, 20h25 24/7-30/7 Hoạt hình Ted 2 14h30, 21h25 24/7-30/7 Hài Trùng quỷ [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 24/7 – 30/7/2015

images

GALAXY NGUYỄN TRÃI Người kiến 09h05, 10h20, 12h30, 13h20, 16h50, 19h00, 19h50, 21h10, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 14h40 24/7-30/7 Hành động Minions 11h05, 12h50, 16h20, 21h35 24/7-30/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h20, 14h35, 18h05, 19h50 24/7-30/7 Hoạt hình Ted 2 11h15 24/7-30/7 Hài Trùng quỷ 8h45 24/7-30/7 Kinh dị    

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du từ 24/7 – 30/7/2015

images

GALAXY Nguyễn Du Người kiến 09h05, 10h20, 12h30, 14h40, 16h50, 19h00, 21h10, 22h00 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 13h20,19h50 24/7-30/7 Hành động Minions 11h00, 12h45, 21h30 24/7-30/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h15, 14h30, 16h15, 18h00, 19h45 24/7-30/7 Hoạt hình Ted 2 11h15 24/7-30/7 Hài Trùng quỷ 8h45 24/7-30/7 Hành động

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TP HCM từ 24/7 – 30/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Người kiến * Phòng 1: 11h50 ; 21h10 * Phòng 3: 16h40 ; 19h10 * Phòng 4: 13h40 * Phòng 5: 10h10 ; 12h40 ; 20h40 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 15h00 ; 18h10 24/7-30/7 Hành động Trùng quỷ 9h50 ; 14h00 ; 15h50 ; 18h00 ; 19h30 24/7-30/7 Kinh [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ 24/7 – 30/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Người kiến 09h00, 11h00, 12h05, 13h00, 15h05, 16h15, 17h05, 18h20, 19h10, 21h15, 22h30 24/7-30/7 Hành động Người kiến (3D) 09h15, 10h00, 11h20, 13h25, 14h10, 15h30, 17h35, 19h40, 20h25, 21h45, 22h30 24/7-30/7 Hành động Minions (3D – Lồng tiếng) 09h50, 14h35, 16h10, 19h20, 20h55 24/7-30/7 Hoạt hình Minions  12h15, 15h25, 17h00, [...]

July 24th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Quang Trung từ 17/7 – 23/7/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Quang Trung Minions 10h00, 11h45, 13h30, 15h15, 17h00, 17h45 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h00, 09h30, 11h15, 12h30 13h00, 14h15, 14h45, 16h00 16h30, 18h15, 18h45, 20h25, 21h15, 21h45 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (3D – Lồng tiếng) 10h45, 19h00, 19h30, 20h00 17/7-23/7 Hoạt hình Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys 10h50, 13h45, 21h00 17/7-23/7 Hành động [...]

July 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 17/7 – 23/7/2015

images (2)

Galaxy Tân Bình Minions 09h45, 10h15, 11h20, 12h00, 13h10, 13h45, 15h00, 15h30 16h50, 17h15, 18h15, 19h00 20h20, 20h45, 21h15, 21h40 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h00, 10h45, 12h30, 14h15, 16h00, 17h45, 18h40, 19h30 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (3D – Lồng tiếng) 19h00, 19h30, 20h45 17/7-23/7 Hoạt hình Ted 2 09h15, 10h55, 16h15, 18h00, 21h30 17/7-23/7 Trùng [...]

July 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 17/7 – 23/7/2015

images

Galaxy Nguyễn Trãi Minions 09h45, 10h50, 12h35, 15h00, 16h45, 17h50, 21h20 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (Lồng tiếng) 09h05, 11h30, 14h20, 16h05 18h30, 19h35 17/7-23/7 Hoạt hình Minions (3D – Lồng tiếng) 13h15, 20h15 17/7-23/7 Hoạt hình Ted 2 10h35, 14h15, 21h35 17/7-23/7   Trùng quỷ 09h00, 12h40, 16h20, 20h00, 22h00 17/7-23/7 Kinh dị

July 17th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »