Nóng trong ngày: Kết quả xổ số - Kết quả xổ số miền Bắc - Kết quả xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Trung
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia từ ngày 19/6 – 25/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, 19h00, 20h30, 20h40, 21h10, 22h40 12/6-18/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 13h20, 17h05, [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ ngày 19/6 – 25/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00, 10h00, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h05, 15h05, 15h35, 16h40, 17h15, 17h40, 18h10, 19h15, 20h15, 20h45, 21h50, 22h50, 23h10 19/6-25/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h15, 10h55, 11h45, 14h20, 15h55, 16h55, 18h30, 19h30, 21h05, 22h05 19/6-25/6 Hành động Khe nứt San Andreas [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp TPHCM từ ngày 19/6 – 25/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h20 ; 19h20 ; 21h10 19/6-25/6 Kinh dị Thế giới khủng long * Phòng 3: 13h40 * Phòng 4: 11h40 ; 19h00 * Phòng 5: 10h10 ; 12h40 ; 18h10 ; 20h40 19/6-25/6 Hành động Thế giới khủng [...]

June 21st, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Tân Bình Thế giới khủng long 09h00, 09h30, 12h45, 13h20, 14h00, 15h00, 16h15, 16h45, 17h15, 18h30, 21h15, 21h45 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 11h45, 19h00, 19h30, 20h45 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 09h45, 11h15, 13h00, 14h45, 15h35, 17h25, 19h15, 21h00, 22h15 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Trãi từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Trãi Thế giới khủng long 08h50, 13h20, 17h25, 21h55 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 11h05, 19h40 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 08h55, 10h45, 12h35, 14h25, 15h35, 18h05, 19h55, 21h45 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Nguyễn Du từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Nguyễn Du Thế giới khủng long 08h50, 11h05, 13h20, 17h25, 21h55 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h55, 14h15, 19h40 12/6-18/6 Hành động Quỷ quyệt 3 08h55, 10h45, 12h35, 14h25, 16h15, 18h05, 19h55, 21h45 12/6-18/6 Kinh dị

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Đống Đa từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quỷ quyệt 3 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h20 ; 19h10 ; 21h10 12/6-18/6 Kinh dị Thế giới khủng long * Phòng 4: 11h40 ; 19h00 * Phòng 5: 10h10 ; 12h40 ; 18h10 ; 20h40 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 15h00 12/6-18/6 [...]

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00, 10h00, 11h30, 12h30, 14h05, 15h05, 16h40, 17h40, 19h15, 20h15, 21h50, 22h50 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h15, 10h55, 11h45, 14h20, 15h55, 16h55, 18h30, 19h30, 21h05,  22h05 12/6-18/6 Hành động Khe nứt San Andreas 10h45, 15h40, 20h25, 22h45 12/6-18/6 Hành động Khe [...]

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp quốc gia từ 12/6 – 18/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Thế giới khủng long 09h00 09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 23h00 12/6-18/6 Hành động Thế giới khủng long (3D) 09h40, 10h15, 10h50, 11h50, 12h30, 13h00, 14h00 14h40, 15h10, 16h10, 16h50, 17h45 18h20, 19h00, 20h30, 20h40, 21h10, 22h40 12/6-18/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h35, 13h20, 17h05, [...]

June 12th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Galaxy Tân Bình từ ngày 5/6 – 11/6/2015

200613 Rap chieu phim 1

Galaxy Tân Bình Quỷ quyệt 3 09h25, 10h15, 11h15, 12h10, 13h05, 14h00, 14h25, 14h55, 15h50, 16h45, 17h40, 18h00, 18h35, 19h30, 20h25, 21h20, 22h10 5/6-11/6 Kinh dị Khe nứt San Andreas 12h20, 13h30, 16h00, 19h50, 21h45 5/6-11/6 Hành động Bảo mẫu siêu quậy 09h00, 10h35, 12h35, 15h35, 19h00, 20h45 5/6-11/6 Hài Yêu tinh 10h00, 11h45, 17h15 [...]

June 5th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim Galaxy | Read More »