Truyện online trên Truyen8
Home » Lịch chiếu phim “Lịch chiếu phim”

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 27/2-5/3: Hồi sinh

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Kiếm rồng 10h00, 12h15, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 27/2-5/3 Hành động 50 sắc thái 14h50, 18h30, 22h10 27/2-5/3 Tâm lý Ngày nảy ngày nay 11h10, 13h00, 16h40, 20h20 27/2-5/3 Hài Trúng số 10h00, 13h30, 17h00, 20h30 27/2-5/3 Hài Siêu nhân X 09h40, 10h45, 12h15, 14h20, 15h50, 19h30, 21h00 [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 27/2-5/3: Thiên sứ tử thần

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Kiếm rồng 09h20, 11h55, 14h30, 17h10, 19h45, 22h20 27/2-5/3 Hành động Thiên sứ tử thần 08h55, 11h05, 13h15, 15h25, 17h30, 19h35, 21h40 27/2-5/3 Kinh dị Trúng số 09h10, 11h20, 13h30, 15h40, 17h50, 20h00, 22h10 27/2-5/3 Hài Người nhân tạo 08h45, 13h00, 22h40 27/2-5/3 Hành động Mật vụ Kingsman [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 27/2-5/3: Cừu quê ra phố

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quý tử bất đắc dĩ Phòng 1: 18h00 Phòng 4: 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 Phòng 6: 10h40, 12h40, 14h40, 16h40, 18h40, 20h40 27/2-5/3 Hài, Tình cảm Ngày nảy ngày nay  9h40, 12h10, 14h20, 16h40, 19h20, 21h30 27/2-5/3 Hài, Hành động Hợp đồng bắt ma [...]

February 27th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 12/2-18/2: Thám tử K: Bí mật đảo hoang

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Ngày nảy ngày nay 10h20, 12h10, 14h05, 16h00, 17h50, 19h40, 21h30 12/2-18/2 Hài Trúng số 09h45, 11h30, 13h15, 15h00, 16h45, 18h30, 20h15, 22h00 12/2-18/2 Hài Siêu nhân X 10h00, 11h35, 13h10, 14h45, 16h20, 18h00, 19h35, 21h10 12/2-18/2 Hài Mật vụ Kingsman 11h20, 13h30, 15h45, 18h00, 21h45 12/2-18/2 Hành [...]

February 13th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 12/2-18/2: Trúng số

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Quý tử bất đắc dĩ Phòng 4: 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 Phòng 6: 10h40, 12h40, 14h40, 16h40, 18h40, 20h40 12/2-18/2 Hài, Tình cảm Ngày nảy ngày nay 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 12/2-18/2 Hài, Hành động Hợp đồng bắt ma 9h50, 11h50, [...]

February 13th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 12/2-18/2: 50 sắc thái

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại 50 sắc thái 10h20. 11h05. 12h55. 13h40, 15h30, 16h10, 18h00, 20h10, 20h30, 22h40, 23h00, 23h20 12/2-18/2 Tâm lý Ngày nảy ngày nay 8h55, 13h35, 180h5 12/2-18/2 Hài Trúng số 8h25, 8h55, 10h30, 12h40, 14h50, 17h00, 19h05, 21h10, 23h15 12/2-18/2 Hài Siêu nhân X 8h30, 10h55, 14h50 12/2-18/2 Hài [...]

February 13th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 6/2-12/2: Ngày nảy ngày nay

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Taken 3: Dứt điểm 16h05, 20h00, 21h55 6/2-12/2 Hành động Trùm bài 09h50, 10h50, 12h30, 14h10, 15h50, 17h30, 19h10, 20h50, 22h20 6/2-12/2 Hành động Dịch vụ trai thuê 11h20, 13h10, 15h00, 16h50, 18h40, 20h30, 22h00 6/2-12/2 Hài Siêu nhân X 09h15, 10h00, 11h35, 13h10, 14h45, 16h20, 18h00, 19h35, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp quốc gia | Read More »

Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 6/2-12/2: Siêu nhân X

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đống Đa Tỷ phú chăn vịt 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 19h00, 21h00 6/2-12/2 Hài Ngày nảy ngày nay 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20 6/2-12/2 Hài, Hành động Anh chàng hàng xóm 10h00, 12h20, 14h40, 17h00, 19h00, 21h10 6/2-12/2 Kinh dị Đứa con thứ 7 9h50, 12h10, 14h30, [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim rạp TP Hồ Chí Minh | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 6/2-12/2: Unbroken

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Đứa con thứ 7 12h30, 15h40, 16h40, 17h50, 22h00 6/2-12/2 Hoạt hình Ngày nảy ngày nay 9h10, 13h24, 15h40, 19h50, 22h00 6/2-12/2 Hài Dịch vụ trai thuê 8h30, 10h45, 13h00, 15h15, 17h25, 20h25, 22h20, 22h35 6/2-12/2 Hài Siêu nhân X 8h45, 10h35, 14h45, 18h50, 20h40, 22h30 6/2-12/2 Hài [...]

February 11th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »

Lịch chiếu phim rạp CGV từ 30/1-5/2: Anh chàng hàng xóm

200613 Rap chieu phim 1

Tên phim Giờ chiếu Ngày Thể loại Khu rừng cổ tích 8h30, 13h20, 18h10 30/1-5/2 Hành động Đứa con thứ 7 8h50, 9h10, 11h00, 13h15, 13h40, 15h30, 16h35, 17h40, 18h15, 20h25, 22h35 30/1-5/2 Hoạt hình Cướp siêu đẳng 8h55, 13h30 30/1-5/2 Hài Dịch vụ trai thuê 11h20, 15h55, 18h05, 20h15, 22h25 30/1-5/2 Hài Chàng trai [...]

January 30th, 2015 | Posted in Lịch chiếu phim | Read More »